Étkezési jegyek Magyarországon

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 15.) vegye figyelembe!

Elterjedésük új munkahelyeket is teremt

Megjelent A Munkaadó Lapja 28. számában (2000. május 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Az étkezési jegy mindenkinek előnyös, a munkavállalónak, a munkaadónak egyaránt. Sok helyütt segítik a terjedését adó- és más kedvezményekkel. Vitathatatlan társadalmi előnyei miatt a világon széles körben használják.

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezés-, munka- és egészségügyi (FAO, ILO, WHO) szakértőinek véleménye szerint szoros kapcsolat mutatható ki a munkavállalók táplálkozásának, étkezésének minősége, valamint a termelékenység között. A legfontosabb megállapításuk, hogy a dolgozók étkezésének, az étkezés minőségének kérdését alapvetően a magas színvonalú, ingyenes, cégen belüli üzemi étkeztetés oldja meg. Erre azonban a vállalkozások döntő többségénél nincs lehetőség sem anyagi, sem technikai okok miatt.

Az étkezési utalványok, különösen pedig az éttermi ebédcsekkek pozitív gazdasági-szociális hatásai között említhető, hogy a beváltó- vagy vendéglátóhelyeken kizárólag ellenőrzött és számlázott forgalom keletkezik, ami növeli az áfa- és a társaságiadó-bevételt. Krátky Attila, a Ticket Restaurant (TR) Étkezési Jegy Kft. kereskedelmi igazgatója szerint a „ticket restaurant" rendszer abban a 28 országban, ahol jelen van, a lakossági vásárlóerő növelésével is bizonyította létjogosultságát. A rendszer és az élelmezéshez kapcsolódó fogyasztás ilyetén élénkítése maga után vonja az élelmiszer-kereskedelemben jelen levő feketepiac csökkenését, mivel a jegyek eladása, majd a kifizetés kizárólag számlák alapján történik.

Az utalványok elterjedése a magyar vállalkozói, beszállítói kör számára piacbővülést jelent, aminek pozitív foglalkoztatási hatása van, új munkahelyek teremtését és a munkanélküliség csökkentését eredményezi. Éttermek által viszszaigazolt adat, hogy - a kiszolgálás minőségének függvényében - 60-100 új vendég egy-egy új munkahelyet teremt, így 500000 új ebédcsekk-felhasználó csak az éttermekben közvetlenül 8000 új munkahely létesítését jelentheti.

Állami fenntartások

Ennek fényében furcsa, hogy az üzemi étkeztetés e formájának állami támogatása inkább szűkül, mint hogy bővülne. Bessenyey Bálint, a Sodexho Pass Hungária Kft. cégvezetője úgy véli: az étkezési támogatások értékének megtartásához az adómentes összeghatár rendszeres, évenként legalább egyszeri, minimálisan az infláció mértékének megfelelő növelésére, valorizálására lenne szükség. A kedvezmények bővítését indokolná, teszi hozzá Krátky Attila, hogy a támogatott érték - havi 20 étkezéssel számolva - napi 110 forint a melegétel-utalvány és 70 forint az étkezési utalvány esetében, miközben egy-egy étkezés átlagos költsége mintegy 500 forint.

Ha nagyobb adókedvezményt kapna az étkezési utalvány - véli a pénzügyi kormányzat -, az a köztehermentes bérkifizetést szolgálná. Az adómentes térítések 1998 óta nem emelkedtek, és a 2001. évi adótörvény-módosítási elképzelések között sem merült fel eddig az emelés vagy akár csak az inflációkövetés gondolata sem. Az étkezési támogatások adókedvezménye, az szja-törvény által engedélyezett adómentes határ 1992 óta 75 százalékkal emelkedett, holott az éttermi vagy élelmiszerbolti árak emelkedése ezen időszak alatt mintegy 300 százalékos volt. Az engedélyezett adómentes határ Magyarországon a nettó átlagkereset 4 százaléka körül mozog, ami messze alatta marad a számos más országra jellemző átlagnak.

Magyarországon kétfajta étkezési jegy létezik: a vendéglőkben és büfékben beváltható melegétel-utalvány, amely alkalmazottanként havi 2200 forintig adómentes. Másrészt az élelmiszerüzletekben, nagy hipermarketekben, valamint vendéglőkben, büfékben hideg élelmiszerre is érvényes étkezési utalvány, amely után 1400 forintig nem kell közterhet fizetni.

A fenti értékhatárokon felül, természetbeni juttatásként adott összegek után 44 százalék személyi jövedelemadót és 33 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet a munkáltató. Ám öszszességében a munkavállaló által megkapott nettó juttatás, illetve a munkaadó oldalán felmerült összes ráfordítás aránya mintegy 25 százalékkal kedvezőbb, mintha munkabért kapna a dolgozó.

Kétmillió felhasználó

A mintegy 4,5 millió munkavállaló közül ténylegesen körülbelül 2 millió használ valamilyen étkezési jegyet. Ennek fele a professzionális étkezésijegy-kibocsátók (mint a két piacvezető, a Sodexho Pass és a Ticket Restaurant, illetve a Le Chéque Déjeuner Étkezési Utalványt Gyártó és Forgalmazó Kft.) étkezési jegyeit használja.

Az étkezési jegyet felhasználók másik fele az élelmiszeráruház-láncok (például a Csemege-Julius Meinl Rt.) által kibocsátott, ám korlátozottan felhasználható tiketteket használja, illetve olyan melegkonyhát üzemeltető cégek kuponjait, amelyekkel munkahelye szerződött.

A kétféle jegyet is forgalmazó „függetlenek" közül a Sodexho Pass Hungária 3200 céggel áll üzleti kapcsolatban, amelyek 350 ezer dolgozó számára vásárolnak Enni-Kék és Melegétel utalványokat. Beváltóhálózatuk eléri a 10000 egységet, azaz összesen ennyi étteremben, illetve élelmiszerüzletben lehet felhasználni utalványaikat.

A Ticket Restaurant Magyarországon mintegy 8500 beváltóhellyel rendelkezik, több mint 4000 partnercégüknél 350 ezer alkalmazott használja étkezési jegyeiket. Működésük hét éve alatt csaknem 60 millió utalványt gyártottak le.

Mindkét cég anyavállalata francia. A Ticket Restaurant a világ legnagyobb utalványforgalmazója. A TR anyavállalata, a francia Accor-csoport a világ egyik vezető vállalata a szolgáltatási szektorban, 125000 dolgozója 135 országban van jelen. Az Accor tevékenysége két fő területet ölel fel: a legnagyobb arányt a szállodaipar képviseli. Magyarországon az Accor többségi tulajdonosa a Pannonia Hotels Rt.-nek. A másik fő terület a vállalatok számára nyújtott üzleti jellegű szolgáltatásokat foglalja magában, és idesorolható az étkezésijegy-kibocsátás is.

A Sodexho 34 éve alakult, és mára a világ 66 országában működő, összesen 212000 alkalmazottat foglalkoztató, évi 55 milliárd francia frank (2200 milliárd forint) forgalmú nemzetközi cég. Fő tevékenysége a közétkeztetés és intézményüzemeltetés, melyben világelső, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Olyan helyeken végzik a közétkeztetést, mint például a strasbourgi Európa Parlament és a brüsszeli NATO-központ. Ma a Sodexho világelső a közösségi étkeztetésben és szolgáltatásban, valamint a távoli telephelyek ellátásában, és a világon a második legnagyobb szolgáltatásiutalvány-kibocsátó vállalat.

A rendszer előnyei

A szolgáltatási utalványok bevezetése nem jár semmiféle kockázatvállalással, hangsúlyozza Bessenyey Bálint. Az utalványok rendszere nem igényel beruházást, nincs adminisztrációs és nyomdai költség. A vevő maga dönt a megrendelés gyakoriságáról, az egyes megrendelések nagyságáról - a támogatásban részesülő alkalmazottak számától, illetve esetleges alkalomszerűségtől függően -, a választható névértékek arányáról.

A megrendelő legkésőbb az utalványok átvételével egy időben kifizeti a kibocsátó által nyújtott szolgáltatások díjával megnövelt ellenértéket. Az utalványok névértékben felhasználhatók a megfelelő emblémával megjelölt beváltóhelyeken. A beváltóhelyektől az összegyűjtött utalványokat a kibocsátó visszavásárolja.

A jegyeket biztosító cégek figyelmet fordítanak arra, hogy a munkáltatónak a lehető legkevesebb gondja legyen a jegyekkel. - Az előre elkészített, személyre lebontott kiszerelés, az egy fő egyhavi utalványszükségletét tartalmazó ívek, tömbök elkészítése, a házhoz szállítás, a teljes körű szolgáltatás mind rendelkezésére áll - sorolja az étkezési jegy előnyeit Krátky Attila. Hozzáteszi: az egyszerű, gyors ügyintézést segítik a telefonos rendelésfelvétel, az azonnali kiszolgálás, a minimális adminisztráció, a díjmentes szétosztási jegyzék.

Az szja-törvény

Az adómentes természetbeni (étkezési) juttatások megilletik a szakközépiskolai tanulót és a kötelező szakmai gyakorlatának idején a felsőoktatás diákjait is. Az a magánszemély is jogosult ennek igénybevételére, aki nyugdíjas, és a nyugdíjba vonulása idején volt munkáltatója, illetve annak jogutódja nyújtja részére ezt a természetbeni juttatást. A magánszemély egy adott hónapban csak egyféle - vagy a 2200 forintig, vagy az 1400 forintig terjedő - kedvezményt vehet igénybe.

Étkezési utalványok Európában

Spanyolországban a munkaadó munkavállalójának napi mintegy 1400 forint összegben adhat adómentesen étkezési hozzájárulást, ami a nettó átlagkereset 23,8 százaléka volt 1998-ban. Ezen összeg mentes a munkavállalói és munkaadói oldalon jelentkező adó- és járulékterhektől, illetve a társasági adó szempontjából is elszámolható költségnek minősül. Ez az adómentesség érvényes a többi országban is, ezért csak az eltérésekre térünk ki.

Franciaországban a munkaadó munkavállalójának hozzávetőlegesen napi 2240 forint összegben adhat étkezési utalványt, ami a nettó átlagkereset 8,2 százaléka volt 1998-ban.

Belgiumban egyfajta utalvány létezik, amelyet a munkavállalók szabad elhatározásuk alapján használhatnak fel akár éttermi fogyasztásra, akár élelmiszerüzletekben, közvetlen fogyasztásra alkalmas élelmiszerek vásárlására. A munkaadó utalványban adott hozzájárulása, amelynek napi összege legfeljebb mintegy 1220 forint (31 belga frank), adóalap-csökkentő tényező. A munkavállalónak ehhez minimum 7 belga frank összegben hozzá kell hozzájárulnia, a nettó összeg, vagyis az utalvány teljes névértéke azonban a munkavállaló szempontjából mentes valamennyi adó- és járuléktehertől. A fentiek figyelembevételével Belgiumban a munkavállalóknak adómentesen nyújtott étkezési hozzájárulás a nettó átlagkereset mintegy 9 százaléka volt tavalyelőtt.

Szlovákiában a munkaadónak törvényben előírt kötelezettsége, hogy munkavállalója számára biztosítsa a meleg étkezés lehetőségét. A meleg étkezést a munkaadó étkezési utalvány formájában is biztosíthatja. Az adómentes összeg minden évben az inflációs rátának megfelelő arányban növekszik, ez jelenleg körülbelül 280 forint/alkalmazott/munkanap. Szlovákiában a munkavállalóknak adómentesen nyújtott étkezési hozzájárulás a nettó átlagkereset 10,8 százaléka volt 1998-ban.

Csehországban a munkaadónak lehetősége, hogy munkavállalója számára biztosítsa a meleg étkezést, ezt étkezési utalvány adásával is megteheti. Az adómentes összeg minden évben az inflációs rátának megfelelően növekszik, jelenleg körülbelül 280 forint munkanaponként, ami a két évvel korábbi adatok szerint a nettó átlagkereset 11,8 százaléka volt.

Lengyelországban szintén lehetőség van arra, hogy a munkaadó munkavállalója számára biztosítsa a meleg étkezést, amit étkezési utalvány juttatásával is megtehet. Az adómentes összeg minden évben az inflációs rátának megfelelően növekszik, jelenleg körülbelül 520 forint/alkalmazott/munkanap, ez a nettó átlagkereset 10,7 százalékát tette ki 1998-ban.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.