Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 20. számában (1999. augusztus 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Vállalat, vezetés

Sokan mondják: a versenyképességért folytatott harcban a végső tartalék az ember. Ma, amikor minden elérhető, megvehető, a vállalkozásoknál egyre inkább felértékelődnek az emberi képességek, jelesül például a vezetők abbéli tudása, hogy az alkalmazottakat a legtöbbre, legjobbra sarkallják. Nagy keletje van manapság a modern személyzeti munkát ismerő szakembereknek, akik az emberi erőforrást menedzselik. Az eltelt tíz év bizonyította, hogy ez a szakértelem ismét helyet kér a szakmák körében, hiszen a humánpolitika a vállalati stratégia szerves része.

Mindez az emberi erőforrással foglalkozó szakemberképzést is forradalmasította. Számos egyetem, oktatási cég, MBA-program vette fel a tárgyak közé e területet. A színvonalas oktatáshoz jó tananyagok kellenek. Sokáig hiányzott a hazai viszonyokat értelmezni tudó, az itthoni előképzettséget vagy annak hiányát számba vevő és sokak által elérhető szakkönyv. Öt éve jelent meg először a Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, amelynek idén immár negyedik, átdolgozott kiadását jelentette meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. A Poór József és dr. Karoliny Mártonné főszerkesztők által összefogott neves szerzőgárda egyszerre alkotott kézikönyvet és tankönyvet. A vállalatoknál számos esetben csak arra van mód, hogy az e területen dolgozó munkatárs helyben továbbképezze magát, forgatván a kézikönyvet.

A 15 fejezet mindegyikét esettanulmány vezeti be és záró esettanulmány zárja, míg a 16. fejezet az emberierőforrás-menedzselés különböző területeiről ismertet példákat, eseteket. Amíg a bevezető tanulmány a fejezetben tárgyalt kérdések fontosságát igyekszik hangsúlyozni, addig a záró dolgozat a kapcsolódó kérdésekkel az önálló feldolgozást, az önellenőrzést segíti.

A könyv elsősorban az emberierőforrás-menedzsment szervezeten belüli funkcióira koncentrál, nem érinti az úgynevezett munkagazdaságtan kérdéseit (munkaerőpiac, foglalkoztatáspolitika stb.). Újszerű, s talán a technikai lehetőségek bővülésével indokolt is, hogy a könyv szerkesztői a fejezetek végére internetes gyakorlatokat is beillesztettek, és a könyv keretein túllépni szándékozók számára részletesen ismertetik a felhasznált szakirodalmat, valamint a téma kutatási lehetőségeit.

Norbert F. Elbert, Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc, Poór József:
Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1999. 580 oldal. Ára: 4000 Ft + áfa

T. A

Vezetői szerepek és helyzetek

A vezetői munkában gyakran adódnak a legkülönfélébb területeken is azonos vonásokkal jellemezhető helyzetek. A vezetői feladatok ugyanis a tervezéstől, a szervezéstől kiindulva a döntést, a teljesítményértékelést, a munkatársak kiválasztását, a veszély- és kárelhárítás feladatait is magukban foglalják. A vállalkozások életében előforduló problémák sikeres megoldásához a célszerű vezetői módszerek alapos ismerete nyilván nélkülözhetetlen. Hogyan oldják meg a vállalati vezetők a mindennapi gyakorlatban felmerülő problémáikat? - erre a kérdésre kapunk választ, útmutatást Angyal Ádámnak a Kossuth Kiadónál most megjelent könyvéből.

A szerző kifejti, hogy az üzleti vállalkozások vezetését a környezetből és a körülményekből eredő kihívások, a vállalat állapota és felkészültsége befolyásolja. A vezetőknek megfelelő tudással kell rendelkezniük (élő idegen nyelvek, számviteli-pénzügyi nyelv, jogi nyelv, az informatika nyelve, vezetéstudomány, az iparág és a környezet ismerete). A vezetői szerepek között a döntés nélkülözhetetlen tevékenység; a döntési folyamat felderítésből, tervezésből, a lehetőségek közti választásból és a szükséges módosításokból áll. Fontos vezetői szerep az elszámolás és elszámoltatás is, mert segíti a vezetőket az ellenőrzésben; legalapvetőbb és törvényes előírt módszere a számviteli nyilvántartás. A vállalatok ezen túlmenően részletesebb elszámolási rendszereket is alkalmazhatnak; ez a vezetői számvitel, amelynél úgy csoportosítják az adatokat, hogy azok megfeleljenek a vezetés igényeinek. Az információkezelés - vagyis a tájékozódás és a tájékoztatás - szintén a leggyakoribb vezetői szerepek közé tartozik, a kapcsolattartás alapja és a motiválás fontos eszköze. A munkatársak kiválasztása kényes vezetői szerep. A veszély- és kárelhárításban a vezetőnek feltétlenül személyesen kell részt vennie!

A stratégiaalkotással kapcsolatban olvashatunk a stratégiatípusokról és a stratégiai szövetségekről. Megismerjük az üzletértékelés, az átalakítás és újraszervezés problémáit, a társadalmi és környezeti kihívásokat. Tájékozódhatunk az üzleti tevékenység megszüntetésével járó tennivalókról is...

Végül módszereket, technikákat találunk a könyvben a vezetői szerepekből és helyzetekből eredő problémák megoldására. Szó van itt a folyamatokat követő tervezésről, az adat- és hírközlő rendszerek felhasználásáról, a szervezeti kultúra és a sikeresség jellemzőiről. A szerző foglalkozik a gazdálkodást támogató anyagi és műszaki folyamatokkal, az értékelemzéssel, az emberierőforrás-gazdálkodással, a teljesítményértékeléssel és a munkavállalói magatartásokkal.

Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai
Kossuth Kiadó, Budapest, 1999. 254 oldal. Ára: 2300 Ft

R. I..

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.