Tb-tartozások elengedése

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 15.) vegye figyelembe!

Az APEH július végéig értesítést küld

Megjelent A Munkaadó Lapja 19. számában (1999. július 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Az APEH számításai szerint az államháztartás 15-20 milliárd forintot kitevő pótlékról és bírságról mond le annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási tartozásokból 45 milliárdot az adósok befizessenek az év végéig. A tb-folyószámlák rendezéséről szóló rendelet július 6-án lépett hatályba. A számlatulajdonosoknak - az adóhatósággal való egyeztetést követően - harminc nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy kiegyenlítsék tartozásukat.

 

A társadalombiztosítási folyószámlák rendezésének szándéka nem új keletű gondolat. Az előző kormány a jelenlegihez hasonló törvényjavaslatot terjesztett elő, ám abból csupán egy országgyűlési határozat született. A tb-önkormányzatok passzív ellenállása miatt 1995-ben a rendezésre tett kísérlet zátonyra futott. A mostani körülmények több szempontból is kedveztek az akkori javaslat újjáélesztéséhez. Azzal, hogy a folyószámlák vezetését az APEH vette át, a korábbi időszakban jellemző hibák előfordulásától remélhetőleg nem kell tartani. A tb-önkormányzatok sem gördíthetnek több akadályt a rendezési terv megvalósítása elé, mivel azokat időközben a kormány felszámolta.

A felkínált lehetőség

A parlament által a közelmúltban elfogadott pénzügyminiszteri törvényjavaslatot ismertetve dr. Vida Ildikó, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal első elnökhelyettese A Munkaadó Lapja kérdésére elmondta: az APEH megyei és fővárosi járulékigazgatóságai a járulékfizetésre kötelezetteknek folyószámláik 1999. január 31-i állapotáról 1999. július 31-ig értesítést adnak ki. Az ezzel kapcsolatos észrevételek írásos megtételére az értesítés kézbesítésétől számított harminc napon belül van mód.

Az illetékes járulékigazgatóság az adóst 15 napos felkészülési időt figyelembe véve egyeztetésre idézheti. A személyes egyeztetésre akkor kerül sor, ha a járulékfizető észrevételt tett, illetve ha kéri az egyeztetés lefolytatását. Az egyeztetés alkalmával a bemutatott bizonylatokat és egyéb, ide vonatkozó iratokat összevetik a járulékigazgatóság adataival, és ennek eredményeként állapítják meg a folyószámla tényleges egyenlegét. Egyeztetéskor a járulékfizető kérheti az adózás rendjéről szóló 1990. évi törvény szerint meghatározott fizetési könnyítések alkalmazását, azaz fizetési halasztást és részletfizetést, feltéve ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel és átmeneti jellegű csupán - figyelmeztet a szakember.

A július 6-án hatályba lépett törvény alapján ha a járulékfizetésre kötelezett az egyeztetés eredményeit rögzítő jegyzőkönyv aláírásától számított 30 napon belül igazolja, hogy járuléktartozásait megfizette, akkor a járulékigazgatóság a késedelmi pótlékot és az esetleges bírságot elengedi. Dr. Vida Ildikó tájékoztatása szerint ha a folyószámlán szereplő járuléktartozás nem haladja meg a tízezer forintot, akkor nemcsak a pótlékot és a bírságot, hanem magát a járulék összegét sem kell kifizetni.

A pótlék és bírság törlésének lehetőségével azok is élhetnek, akik korábban a tartozás kifizetésére megállapodást kötöttek a társadalombiztosítási igazgatási szervekkel, illetve fizetési könnyítésben részesültek.

A megújult nyilvántartások kialakítása érdekében a járulékigazgatóságok kiegészítő adatszolgáltatást kérhetnek az érintettektől. A későbbiekben a bevallás, bejelentés és az adatszolgáltatás mágneses adathordozón nem teljesíthető.

A rendezés ára

Az 1998 decemberének végén rögzített adatok szerint az adóhivatalnak fél év alatt több mint kétmillió tb-folyószámlát kell megvizsgálnia. Nagy valószínűséggel idén a csaknem egymillió működő számla egyenlegét tudják egyeztetni. A forgalmi adatokat mutató tartozásos folyószámla-tulajdonosok, vagyis cégek száma meghaladja a 421 ezret, a tartozások összege pedig a 136 milliárd forintot, amelyből 92 milliárd forint a járuléktartozás. Mintegy 80 ezer folyószámla egyenlege nem éri el a tízezer forintot.

Az APEH becslései alapján az adósok fele fog élni a törvény biztosította kedvezménynyel és megfizeti hátralékát, mielőtt a végrehajtási eljárás megindítására sor kerülne.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló törvény a kintlévőségek behajtásából több mint 45 milliárd forintot irányoz elő, a szakemberek azonban úgy vélik, a bevétel több lesz a tervezettnél. A késedelmi pótlék és a bírság törlésének következtében viszont az államháztartásnak legalább 22 milliárd forintról kell lemondania.

Ellenvélemények

Mint a legtöbb előterjesztést, a tb-folyószámlák rendezéséről szóló törvényjavaslat elfogadását is heves politikai vita előzte meg. Egyesek úgy vélték, a rendezésnek nem kellene feltétlenül együtt járni a tartozások elengedésével. Mások szerint a törvény hátrányos helyzetbe hozza a tisztességes járulékfizetőket, mivel differenciálatlanul enged el tartozásokat. A számtalan ellenvélemény dacára a vitában részt vevők egybehangzóan állították: rendezésre márpedig szükség van.

Sz. I.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.