Az ÉT munkaprogramja

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 15.) vegye figyelembe!

A második félév bizonytalan indulása

Megjelent A Munkaadó Lapja 9. számában (1998. szeptember 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Az Érdekegyeztető Tanács munkaprogramjának rögzítésekor már kialakult gyakorlat, hogy a program sok tekintetben igazodott a kormány, valamint az Országgyűlés munkájához. Az 1998. második félévi program összeállításakor azonban még a kormány, illetve az Országgyűlés programja nem volt készen, illetve azt nem hozták nyilvánosságra. Ennek hiányában az érdekeltek az eddigi tapasztalatok alapján tettek javaslatot az ÉT elé kerülő témákra.

 

Az ÉT plenáris ülése elé terjesztett javaslat készítésénél figyelembe vették az ÉT szokásos második félévi menetrendjét, a tárcáktól szerzett terveket, valamint az ÉT korábban kötött megállapodásaiból adódó feladatokat. Mint minden évben, az ÉT az idén is napirendjére tűzi a Magyar Köztársaság jövő évi költségvetésének tervezetét, valamint az adó- és járuléktörvények módosítására vonatkozó tervezeteket. Különösen fontos a közterhekről szóló javaslatok tárgyalása. A gazdaságpolitikai célok között ugyanis időről időre szerepel a vállalkozások és vállalkozók terheinek csökkentése, a megtakarítási hajlandóság, valamint a beruházási képesség növelésének elősegítése. A tervekből azonban mindeddig kevés valósult meg.

Kiemelt téma a kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló kormányprogram megvitatása. E szektor képviselői úgy gondolják, hogy megítélésüknél, gazdaságpolitikai kezelésüknél lényegi szemléletváltásra van szükség mind a közvélemény, mind a hatóságok és a jogalkotók részéről, és pozitívan értékelik, hogy ez a kormányprogramban is megtalálható.

Hagyományos munkaterv szerinti feladat a jövő évi keresetnövelésre vonatkozó vállalkozási szintű megállapodások megkötése és a január 1-jétől hatályos minimálbér összegében történő megállapodás.

A hatályos törvény alapján az idén kerül sor az üzemi és közalkalmazotti tanácsok újraválasztására. Ennek megfelelően szerepel a munkatervben a választások egyes kérdéseit szabályozó kormányrendelet megvitatása.

A munkaterv részei a korábban kötött és jelenleg is hatályos ÉT-megállapodásokból adódó feladatok. Ilyen például, hogy a kollektív szerződések nyilvántartásának tapasztalatait az ÉT legkésőbb 1998. december 31-ig napirendre tűzi. Erről az ÉT 1997. december 12-i ülésén döntöttek. Ugyancsak ÉT-megállapodás született a Munkaerőpiaci Alap irányító testületének 1998. szeptember végéig történő beszámoltatásáról. Az ÉT-ülésen megállapodás született arról is, hogy a munkatervbe fel kell venni a kormány társadalombiztosítási koncepciójának megvitatását. A társadalombiztosítási önkormányzatok megszüntetése után ez különösen érdeke a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteknek.

Az Érdekegyeztető Tanács a második félévi munkatervet elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvénykezési ütemterv, valamint a kormány munkaprogramja ismeretében azt szükség szerint módosítja.

A munkaadói és munkavállalói oldal a plenáris ülésen további témák megtárgyalására tett javaslatot.

A munkaadói oldal javasolta, hogy plenáris ülésen vitassák meg:

 • a kormány vidék- és területfejlesztési koncepcióját,
 • a hazai vállalkozások védelmére tett intézkedéseket,
 • a szakképzési törvényt.

A munkavállalói oldal kezdeményezte, hogy vegyék a tárgysorozatba:

 • a rokkantak és megváltozott munkaképességűek ellátórendszerében tervezett változásokat,
 • a korkedvezményes munkakörök szabályozásának változását,
 • az alkalmi munkavállalókról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatait,
 • a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény végrehajtásának tapasztalatait és az egységes munkaügyi nyilvántartás bevezetésének előkészítése című előterjesztéseket.

A plenáris ülés ezekről a javaslatokról úgy foglalt állást, hogy azok további háromoldalú egyeztetés után kerülnek az ÉT illetékes (plenáris, bizottsági) fórumai elé.

Az elfogadott második félévi munkaprogram megvalósítása az ÉT alapszabálya szerint történik. A plenáris ülést bizottsági ülés előzi meg.

Az Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésének munkáját ugyanis nagyban segíti, hogy az egyes bizottságok (például a gazdasági bizottság, a bér- és munkaügyi bizottság, a szociális bizottság stb.) előzetesen, elsősorban szakmai szempontok alapján megtárgyalják a napirendi pontokat.

Az ÉT 1998. II. félévi programja
 1. Előzetes konzultáció az 1999. évi gazdaságpolitikáról és a költségvetés irányelveiről
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Időpont: augusztus
 2. Konzultáció az 1999. évi költségvetésitörvény-javaslatról, az adók és járulékok tervezetéről
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: szeptember-október
 3. Tájékoztató az 1998. évi keresetalakulásokról. Javaslat az 1999. évi keresetnövekedés mértékére és a legkisebb munkabér összegére (az 1999. évi bértárgyalások megkezdése)
  Előterjesztő: kormányzati oldal, ill. munkavállalói oldal
  Javasolt időpont: október
 4. Konzultáció a társadalombiztosítással összefüggő további feladatokról
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: szeptember
 5. Javaslat az üzemi- és közalkalmazottitanács-választások egyes kérdéseit szabályozó kormányrendelet tartalmára
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: szeptember
 6. Tájékoztató a Magyarország által ratifikált ILO-egyezmények kihirdetéséről szóló törvény-tervezetekről
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: október
 7. Konzultáció a kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló kormányprogramról
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: november
 8. Konzultáció a foglalkoztatási nyilvántartással összefüggő feladatokról
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: november
 9. Konzultáció a Szociális Charta ratifikációjával összefüggő további kérdésekről|
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: november
 10. Konzultáció a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. módosításáról
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: november-december
 11. Konzultáció az 1999. évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: november-december
 12. Konzultáció a kollektív szerződések nyilvántartásának tapasztalatairól
  és a további feladatokról
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: december
 13. Konzultáció a társadalombiztosítás 1998. évi költségvetési tervezetéről
  Előterjesztő: kormányzati oldal
  Javasolt időpont: szeptember-november

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.