Kamarák új szerepkörben

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 15.) vegye figyelembe!

Közjogi feladatok

Megjelent A Munkaadó Lapja 7. számában (1998. július 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Július elsejétől a kamarák közjogi, köztestületi feladatok megoldására kaptak jogot, s ez egyszersmind kötelezettségük is. A kamarai törvény 1994-ben történt elfogadása után mostantól a gazdasági kamarák kezdik betölteni azt a funkciót, amiért eredetileg létrehozták őket.

 

Július elsejétől a gazdasági kamarák végzik az egyéni vállalkozói igazolványok kiadását, nyilvántartását és az ehhez kötődő hatósági feladatokat, például a már meglevő egyéni vállalkozói igazolványok módosítását, megszüntetését. Ezenkívül a kamarák az egyes kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételét is elvégzik majd. Az utazási irodák regisztrációja, az idegenvezetői igazolványok kiadása, a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolása ugyancsak a kamarák hatáskörébe tartozik.

A júliusi dátum csak kezdete az állami feladatok átadásnak, hiszen a tervek szerint októbertől a taxiengedélyek intézése is hozzájuk kerül, és szó van arról, hogy a közeljövőben a gázszerelőkhöz kötődő hatósági feladatkör is a kamaráké lesz.

Az állami feladatok átvételét, a munka elvégzését az érintett gazdasági kamarák összehangolták. A kamarai ügyfélszolgálati irodákban egységes elvek alapján intézik az ügyeket, tehát nem kell attól tartani, hogy az egyik megyében más módon kezelik az ügyeket.

Egyéni vállalkozói igazolványok

Az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával összefüggő tudnivalókra a kamarák felkészítették saját apparátusukat, és a változásokról egységes kiadványokat jelentetnek meg. Az állami feladatok átadásakor a gazdasági önkormányzatok azt is vállalták, hogy a korábbiakhoz képest olyan ügyintézést vezetnek be, amely jobban szolgálja a vállalkozások érdekeit.

Az egyéni vállalkozói igazolványok kiadása, az ügyek intézése a kamarák belépésével egyszerűsödik is az eddigi adminisztrációhoz képest. Bevezetik ugyanis az úgynevezett egyablakos rendszert: a vállalkozónak elegendő a gazdasági kamara ügyfélszolgálati irodájában kérelmezni az igazolványt. A hatósági ügyeket a kamara elintézi. „Vállalkozói igazolványát egy ablaknál, a gazdasági kamaráknál kiválthatja, módosíthatja vagy visszaadhatja" - szól a kamarák által összeállított, az egyéni vállalkozóknak szánt tájékoztató füzet szlogenje.

Hanem a vállalkozói igazolvány kiadásához szükséges erkölcsi bizonyítványt továbbra is maga a vállalkozó szerzi be a rendőrségen. Amennyiben valaki engedélyhez kötött tevékenységhez kéri a vállalkozói igazolványt, akkor a szükséges szakhatósági engedélyeket is magának kell beszereznie.

Az erkölcsi bizonyítvánnyal és a szakhatósági engedélyekkel már bárki bátran kérheti a székhely és tevékenységi kör szerinti gazdasági kamara ügyfélszolgálatától az igazolványt. A kamarák azt ígérik, hogy bármelyik gazdasági kamara ügyfélszolgálata felkereshető, mert az ügyek intézését elkezdik és automatikusan továbbítják az illetékes gazdasági kamarához. De célszerű már eredetileg az illetékes gazdasági kamarához menni, mert ezáltal az ügyintézés pontosabb és gyorsabb lehet.

Gyakorlati tudnivalók

A vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges kamarai szolgáltató irodákban ingyen beszerezhető az igazolvány kiváltásához kitöltendő adatlap. A nyomtatvány helyben kitölthető, és ehhez a kamarai apparátus segítséget is ad. A kitöltött nyomtatványt, az erkölcsi bizonyítványt, a szükséges szakhatósági engedélyeket át kell adni a kamarai ügyintézőnek, aki ezt követően megkéri a tb-azonosító számot, az adószámot és a KSH-jelet. A vállalkozói igazolványt a kamara adja ki, és a vállalkozó ekkor kapja meg azt az egységcsomagot, amelyet postán kell elküldeni a különböző szakhatóságoknak.

A kamara az állami feladatok ellátásakor vállalta azt is, hogy segít az ügyintézés során. Ha valaki nincs tisztában a vállalkozáshoz szükséges tudnivalókkal, akkor a kamara az alapításban közreműködik. A kamaráknál lehetősége lesz az egyéni vállalkozásra készülő leendő kamarai tagnak, hogy piaci információt kérjen az adott területről. Az általános üzleti információkkal a kamarák orientálni szeretnék a vállalkozásokat.

Az egyablakos rendszer

Az ügyintézés jelentős számítástechnikai fejlesztéseket kívánt meg az érintett hatóságoktól. A kamara zárt rendszerben, közvetlen számítógépes összeköttetésben áll a szakhatóságokkal, és ez teszi lehetővé, hogy az eddigieknél lényegesen rövidebb idő alatt lehessen elintézni az ügyeket. A kamara, amikor átvette a vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges dokumentumokat és ellenőrzött adatokat, a kérelmet számítógépen továbbítja az adóhivatalnak, a társadalombiztosításnak, illetve a Központi Statisztikai Hivatalnak. Az illetékes szakhatóságok a kérelem átvételét követően szinte azonnal válaszolhatnak. Miután mindegyik szakhatóság számítógépen visszaigazolta a kamarának a szükséges adatokat, akkor a kamara kiállítja a vállalkozói igazolványt. Az egyablakos rendszerben a kamara 30 nap alatt elintézi az igazolványt, amennyiben nincs szükség adatok pótlására.

Amennyiben valamelyik szakhatóság megtagadja az igazolvány kiváltásához szükséges azonosító szám kiadását, akkor erről a kamara értesíti az igazolványt igénylő személyt. A vállalkozói igazolvány közokirat lesz, egyedi sorszámot kap, és csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

A vállalkozói igazolvány kézhezvételekor a kamara a vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy az átadott egységcsomagot postán kell elküldeni az adóhivatalnak, az egészségbiztosító pénztárnak, illetve a helyi önkormányzatnak. Fontos tudnivaló, hogy a szakhatóság a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számítja az adók és tb-járulékok fizetésének idejét.

Július elsejétől a meglevő vállalkozásokban bekövetkező módosításokat is a kamarák intézik. Ennek előfeltétele, hogy a vállalkozók dokumentációja átkerüljön a gazdasági kamarákhoz.

Adatváltozást az illetékes kamaráknál kell bejelenteni 15 napon belül. Ehhez formanyomtatványt kell kitölteni, ami ugyancsak a kamaráknál szerezhető be. Amennyiben olyan változás van, amely az illetékes hatóságok egyedi nyilvántartását érinti - például áfa-kör-változás, létszámváltozás stb. -, akkor azt közvetlenül az adatváltozásban érintett hivatalokba kell továbbítani.

A kamarák az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásához szükséges számítógépes rendszert a befizetett tagdíjakból építették ki. A feladat ellátásához azonban már illetéket szednek, amely nem lehet több az eddiginél. A vállalkozói igazolvány kiváltásáért a kamarák 5000 forintot kérnek. Az adatváltoztatás a vállalkozónak 2000 forintba kerül. Az ügyfél kérelmére történő igazolvány-visszavonás díja ugyancsak 2000 forint. Az elveszett igazolványok pótlása 3000 forintba kerül.

Kereskedelmi tevékenységek

Július elsejétől az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumtól a gazdasági kamarákhoz kerül az egyes kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele, regisztrációja. A területileg illetékes kamarák végzik majd a hulladékkereskedelemben, az új és használt személygépkocsik kereskedésében, a tenyészállatok nagykereskedelmében, a vetőmagvak, szaporítóanyagok, gyógyszert tartalmazó takarmánykoncentrátum nagykereskedelmében, a növényvédő szerek nagykereskedelmében, a fűszerpaprika-őrlemény nagykereskedelmében, valamint a csomagküldő kiskereskedelemben érintett vállalkozások nyilvántartását.

A kamarák ahhoz, hogy a nyilvántartás megtörténjen, vizsgálják a tevékenység ellátásához szükséges szakhatósági engedélyeket is. A nyilvántartásba vételi kérelem 1000 forint lesz. A kamarának a nyilvántartásba vételi kérelmet az igény beérkezésétől számítva 30 naptári napon belül kell elbírálnia. Amennyiben az ügyintézés során hiánypótlásra kerül sor, akkor ez az időpont kitolódik.

A kamara határozatát néhány területre, így a növényvédőszer-nagykereskedésre, vetőmag-, szaporítóanyag- és tenyészállat-nagykereskedésre és gyógyszertartalmú takarmány és táp nagykereskedésére csak a Földművelésügyi Minisztérium egyetértésével hozhatja meg. A hulladékkereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételi kérelemhez szükséges az illetékes első fokú környezetvédelmi hatóság egyetértése is.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetekről a kamara hivatalos megkeresés esetében tájékoztatást adhat arról, hogy az adott gazdálkodó szerepel-e a nyilvántartásban. A kamarák feladata lesz ugyanakkor nemcsak a nyilvántartásba vétel, hanem ennek megszüntetése is. Ennek ugyancsak 1000 forint lesz az intézési díja. A kamara bizonyos esetekben maga is megszüntetheti a bejegyzést, de ezt kérelmezheti a gazdálkodó is.

Utazásszervezők és -közvetítők

Az utazásszervező és -közvetítő vállalkozásoknak a bejegyzésre vonatkozó kérelmet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell beadni. A kérelemhez mellékletek tartoznak, amelyekhez a nyomtatványokat a vállalkozásnak kell beszereznie. Az igazgatási illeték 1000 forint. A kamara a nyilvántartásba vétel során ennél a tevékenységi körnél is ellenőrzi, megvannak-e a szükséges engedélyek. A változásra vonatkozó bejelentést is a kamaránál kell intézni, és ez is 1000 forintba kerül. A kamarák hatáskörébe tartozik a nyilvántartásba vétel törlése is. A kamara hivatalból abban az esetben törli majd az utazási irodákat, ha meghatározott feltételek, szabályok ellen vétenek.

Szálláshelyek besorolása

A kamarák feladata lesz a kereskedelmi szállás- és vendéglátóhelyek osztályba sorolásának nyilvántartása. A gazdálkodó szervezet, üzemeltető önmagát sorolja kategóriába, illetve osztályba, és ezt jelenti be a kamarának. A kamara ennek alapján veszi nyilvántartásba a vendéglátóhelyeket, kereskedelmi szálláshelyeket.

A kamara feladata lesz ellenőrizni, hogy a bejelentett osztályba sorolás megfelel-e a valóságnak. Az ellenőrzést legalább két főből álló ellenőrző bizottság végzi. Az ellenőrök megbízólevéllel, igazolványnyal rendelkeznek. A kamarai ellenőrök a revízióra jogosult szervezetekkel - például a jegyzőkkel, fogyasztóvédőkkel - szorosan együttműködve végzik munkájukat.

A kamara is megkapja azt a jogosítványt, hogy vendéglátó-ipari üzletet 90 napra bezárathat, ha a vállalkozás vét az etikai kódex ellen, vagy a vállalkozó az üzlet kategóriába sorolását illetően valótlan nyilatkozatot tett, továbbá ha a kereskedő elmulasztja a vásárló jogszabályban előírt tájékoztatását.

Remények szerint ezután a gazdasági önkormányzatok jelentős szerepet játszanak majd az üzleti élet tisztaságának megteremtésében. A kamarák jogosítványaikkal konkrét esetekben felléphetnek a tisztességtelen vállalkozókkal szemben. Például üzletet zárathatnak be meghatározott időre, bírósághoz fordulhatnak súlyos vétség esetén, és kérhetik az adott vállalkozás megszüntetését.

A kamarákhoz került adatbázisok az eddigieknél pontosabb képet, információt adnak a vállalkozások, a gazdaság helyzetéről. A regisztrációk naprakészek lesznek, és ezzel a meghozandó gazdasági döntésekhez is információval szolgálhat a kamarai adatbázis.

Októbertől taxisengedélyek

A közfeladatok átvételének jelentős állomása lesz a taxisszakmával összefüggő hatósági feladatok ellátása, amely várhatóan ősztől kerül a kamarákhoz. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról kormányrendelet szabályozza a kamarák teendőit. Ebben többek között szerepel, hogy a taxiengedélyt a kamara adja ki azt követően, hogy a vállalkozó ezt kéri. A kamara a taxiengedélyt a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja majd ki.

A taxis a taxiengedély adataiban bekövetkező változást 8 napon belül köteles bejelenteni a kamaránál, ahol az a módosítás jellegétől függően módosítja az adatokat, vagy a régi engedély bevonása mellett újat ad ki.

A taxis a vállalkozás megszűnése esetén a taxiengedélyt - a kamara tulajdonát képző rendszámtáblát - a kamarának köteles visszaadni vagy a tevékenység szüneteltetéséig a kamaránál letétbe helyezni.

A kormányrendelet arról is szól, hogy a közfeladatok ellátása során a kamara bizonyos feltételek mellett a személytaxi rendszámtáblájának visszavétele mellett a taxiengedélyt legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonhatja. Például, ha a taxis az engedélyezett tevékenységet tartósan, legalább egy éven át nem gyakorolja és a szüneteltetést nem jelentette be. Visszavonhatja a taxis engedélyét a kamara akkor is, ha a vállalkozó a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette. Ilyen lehet például a hatósági ár túllépése, az árfeltüntetés hiánya, a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a taxisóra helytelen működtetése, a fogyasztó megkárosítása, a taxiállomás használati szabályainak megsértése.

A kormányrendelet szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a taxisnak azonosító lapot is ad. Az azonosító lapon a járművezető nevét, fényképét és igazolványszámát tüntetik fel. A járművezetőnek az azonosító lapot a jármű műszerfalára kell helyeznie. A kormányrendelet a kamarának ellenőrzési feladatokat is megszab, az eddig is ellenőrző hatóságok sorába bekerül a kamara is.

A tervek szerint a területi közlekedési felügyelet 1998. október elsejéig adja át az érvényes taxiengedélyeket az illetékes kamaráknak.

Vállalkozások segítése

Az államháztartási reform fontos részeként lehet felfogni az állami feladatok kamarákhoz történő telepítését. A kamarák azt ígérik, hogy megpróbálják az eddigieknél olcsóbban elvégezni az állami feladatot. Azt viszont biztosra mondják, hogy a vállalkozók minőségileg másfajta ügyintézésre számíthatnak. A gazdasági önkormányzati ügyintézés sokkal jobban igazodik a vállalkozások igényeihez. Egy szakmai konferencián elhangzott, hogy az egyablakos rendszer bevezetése előtt egy vállalkozó átlagosan 20 órát töltött a vállalkozásának megalapításakor ügyintézéssel. Az egyablakos rendszer bevezetését követően, a számítógépes öszszeköttetésnek köszönhetően, jelentősen lerövidül az ügyintézésre szánt idő, ráadásul a vállalkozókat kiszolgálják.

Szakemberek arra számítanak, hogy a közfeladatok kamarák által történő ellátásával valamelyest enyhül majd a kamaraellenes közhangulat, ami elsősorban azért alakult ki, mert a tagdíjat előbb kellett fizetni, mint ahogyan a kamarák megkezdték szolgáltatói tevékenységüket.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. július 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.