Hírvilág

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 85. számában (2005. március 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Munkanélküliség számokban

Tavaly november és 2005. január között - az ezt megelőző év hasonló időszakához képest - 31 700-zal nőtt az állástalanok száma. A munkanélküliségi ráta 6,6 százalékra emelkedett, ami 0,8 százalékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban - tudatta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februárban. Avizsgált három hónapban a foglalkoztatottak száma 3,89 millió, a munkanélküliek száma 275,1 ezer volt. Az előző három hónapban, a múlt év október-decembere között a munkanélküliek száma 263 ezer, a munkanélküliségi ráta 6,3 százalék volt. Egy évvel korábban, 2003. novembere és 2004. januárja között a foglalkoztatottak száma 3,918 millió, az állástalanok száma 243,4 ezer, a munkanélküliségi ráta 5,8 százalék volt.

Próbamunka időseknek

A munkaügyi tárca három hónapos próbamunkarendszer bevezetését tervezi az 50 évesnél idősebb munkavállalók támogatására. Erre az időre a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium átvállalja a dolgozók teljes bér- és járulékköltségeit. A munkáltatónak a három hónap letelte után legalább ugyanennyi ideig kell foglalkoztatnia a munkavállalókat - jelentette be Csizmár Gábor, a szaktárca vezetője a Munkakultúra - szakképzési modellek címmel 14. alkalommal megrendezett országos konferencián, februárban. Aprogramban részt vevő 50 év feletti állástalanokkal különmegállapodást kötnek arról, mit vállalnak - például a szakképzést - annak érdekében, hogy tartóssá váljék foglalkoztatásuk.

Tervek a foglalkoztatás bővítésére

A kormány célja, hogy 2013-ra az 57 százalékos foglalkoztatottsági szint 65 százalékra emelkedjen - jelentette be Csizmár Gábor munkaügyi miniszter februári tájékoztatóján. Ehhez több, jobb és mindenki által egyenlően hozzáférhető álláshelyre, valamint a dolgozók foglalkoztathatóságának javítására van szükség. Ecélok a munkahelyteremtés támogatásával, foglalkoztatás- és vállalkozóbarát adórendszerrel, illetve a szociális gazdaság erősítésével érhető el. A jobb munkahelyek megteremtésében a tárcavezető fontos szerepet tulajdonít az egész életen átívelő tanulásnak, valamint az egészségesebb munkakörülményeknek. A szakminiszter szerint ahhoz, hogy több munkahely legyen, vállalkozásbarát adórendszerre van szükség. Ezt elősegítendő a kormány a szakmai szervezetek és az érdekképviseletek bevonásával megkezdte az adóreform koncepciójának kidolgozását; az adóreform-bizottságnak a munkaügyi miniszter is tagja.

Pályaválasztási tanácsadó

A Békés Megyei Munkaügyi Központ Európában is egyedülálló, internetalapú pályaválasztási tanácsadót hozott létre. E hálózat komoly segítséget ad a fiataloknak, hogy megalapozott, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő állást találjanak. A Békés Megyei Munkaügyi Központ pályaorientációs pályaválasztási projektje, a Mobilitás Nívódíj 2004-ben részesült. A terv az összes európai országban - 3 év alatt - sikeresen megvalósított több ezer mobilitási program közül Európai Mobilitási Nívódíjban is részesült. Az elismerés átadására 28 ország 180 szakemberének részvételével Oslóban megrendezett konferencián került sor ez év januárjában. A program megvalósításához az Európai Unió PHARE-projektje nyújtott segítséget. Az így elnyert támogatás összege elérte a 426 ezer eurót. A munkaügyi központ által létrehozott www.epalya.hu internetes portál egységes, komplex, átlátható rendszerbe integrálja a pályaválasztást segítő összes információt.

Terméknagydíj-pályázat

Az idén nyolcadik alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatot. A civil kezdeményezésű, a gazdasági és az esélyegyenlőségi minisztérium támogatásával kiírt pályázatra ebben az évben május 27-ig lehet jelentkezni. A nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállításának ösztönzése és piacra jutásuk elősegítése, valamint a minőségi árukat kereső, tudatosan vásárló fogyasztói réteg kialakítása a két legfontosabb célja a pályázatnak. Akiíró az Industorg Bt., a Kermi, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Magyar Exporthitel Biztosító és az Eximbank, szakmai támogatója a gazdasági és a fogyasztóvédelmet felügyelő esélyegyenlőségi tárca. A pályamunkákat - 65 000 forint plusz áfa részvételi díj megfizetésével - május 27-ig lehet benyújtani az Industorg Bt. Magyar Termék Nagydíj pályázati irodájához, az 1258 Budapest 18., postafiók 13. címre. A pályázatról részletes tájékoztatás igényelhető a program honlapján (www.termeknagydij.hu). Ugyanitt letölthető a felhívás és a pályázati nyomtatvány is. Az eredményhirdetés szeptember 7-én az Országházban lesz.

Közmunkaprogram

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium több mint másfél milliárd forint támogatás elnyerésére országos közmunkapályázatot hirdetett. A hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, elsősorban roma lakosság foglalkoztatását, megélhetését szolgáló foglalkoztatási programokra önkormányzatok, társulásaik és az általuk alapított közhasznú társaságok jelentkezhetnek. E keretösszegből mintegy 2500 ember juthat átmeneti munkaalkalomhoz. A pályázók által alkalmazott közmunkások - mások mellett - bekapcsolódhatnak bérlakások építésébe, hasznosíthatják az önkormányzatok mezőgazdasági célú földterületeit, részt vehetnek ipari parkok kialakításában, valamint állami és önkormányzati közintézmények felújításában, karbantartásában. E konstrukcióban a tartósan - legalább hat hónapja - munka nélkül maradt emberek, munkaképes korú, rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztathatók. A több mint másfél milliárdos keretből a tervek szerint 100 millió forintra pályázhatnak az egyedül álló települések. A közmunkások keresete el kell hogy érje az 57 000 forintos minimálbért. Ha azonban képzettséget, szakmát kívánó munkakörben dolgoznak, arányosan magasabbak a bérek. A munka április elején kezdődhet.

Nőtt a gazdasági szervezetek száma

Tavaly a negyedik negyedévben 16 ezerrel 960 ezerre nőtt a működő gazdasági szervezetek száma Magyarországon. AKözponti Statisztikai Hivatal februári közlése szerint negyvenezerrel van több egyéni, mint társas vállalkozás. A hazai cégek fele Budapesten és Pest megyében működik. Az év végén a vállalkozások 48 százaléka volt társas, az egyéniek 52 százalékot képviseltek. Budapesten december 31-én 264 ezer gazdasági szervezet működött, számuk az év elejéhez képest 8,3 százalékkal bővült. A gazdasági szervezetek 93 százaléka vállalkozásként tevékenykedett, fennmaradó hányaduk költségvetési szervként, nonprofit és MRP-szervezeti formában működött. A fővárosi vállalkozások 66 százaléka társas, 34 százaléka egyénivállalkozás. A társas vállalkozások fele a központi régióban van. A legtöbb vállalkozás az ingatlanpiacon található. A cégek kétharmadánál tízen sem dolgoznak: a legjelentősebb arányt az 1-9 fős vállalkozások képviselték, 69,8 százalékot.

Munkahelyteremtő beruházások

Munkahelyteremtő beruházások támogatására március 7-e és április 29-e között nyitva álló pályázatot indít a munkaügyi tárca. A másfél milliárd forint összegű program keretében új munkahelyenként 800 ezer-1,3 millió forint, míg pályázatonként 80 millió forint nyerhető el. A pályázati dokumentáció megtekinthető, illetve letölthető a foglalkoztatási tárca honlapjáról (www.fmm.gov.hu), valamint tájékozódni lehet a fővárosi/megyei munkaügyi központokban.

Konferencia a vállalkozásokról

A munkaügyi szaktárca az idén intenzív párbeszédet kezdeményez a szociális és a szakmai partnerekkel, valamint a gazdasági élet szereplőivel a vállalkozások társadalmi felelősségének kiterjesztése érdekében. A magyar gazdaság 1997 óta az uniós átlagot meghaladva bővül, így egyre több fórumon kerül szóba a munkavállalás biztonságának követelménye és a stabil munkahelyteremtés. A kormány annak érdekében, hogy elősegítse a foglalkoztatás bővülését, új típusú foglalkoztatáspolitikai eszközöket, támogatási formákat vezetett be ez évtől - mondta Csizmár Gábor munkaügyi miniszter februárban, a vállalkozások társadalmi felelősségéről tartott szakmai konferencián. A szakminiszter kiemelte: a célzott rétegek a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti állástalanok, a gyesről, gyedről visszatérők, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatottak. Az intézkedések célja a munkaerőpiactól tartósan távol lévők elhelyezésének és a fiatalok tapasztalatszerzésének elősegítése. Ezek összhangban állnak azzal a szándékkal is, hogy a közterhek fokozatosan csökkenjenek. A vállalkozások társadalmi felelősségének előremozdításában fontos eszköz lehet az anyagi támogatás, az adókedvezmény, valamint a szociális párbeszéd a munkáltatókkal.

Bővülő tréningpiac

Magyarországon több száz cég foglalkozik tréningszervezéssel, a Krauthammer Internation megjelenésével pedig már mindegyik, a nemzetközi piacokon elismert nagy nevű társaság jelen van nálunk. A tréningszolgáltatások alapját képező puha képességek (soft skills) fejlesztésének eredménye viszonylag hosszabb távon jelentkezik, ezért leginkább a tőkeerős, dinamikusan fejlődő nagyvállalatok, kisebb részben pedig a közepes cégek veszik igénybe. A Magyarországon újdonságnak tekinthető, úgynevezett 361 fokos értékelés során a vezetőt felettesei, beosztottjai és vele együtt dolgozó kollégái értékelik, így kiderülnek jó és kevésbé jó tulajdonságai, készségei. A Krauthammer nemrégiben nyitotta meg irodáit a kelet-közép-európai régióban: Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon.

Elemzések a részmunkáról

Míg korábban az atipikus foglalkoztatási formák közül sok külföldi szakember pártolta a részmunkaidőben történő alkalmazást, az elmúlt időszakban mind több, a rendszer negatívumait is feltáró elemzés jelenik meg. Egy most megjelent brit felmérés szerint a részmunkaidős foglalkoztatás negatív hatása elsősorban abból következik, hogy az így foglalkoztatottak jövedelme csak része a lehetségesnek, és sem az anyagi fellendülést, sem a karrierben való előmenetelt nem teszi lehetővé. Hasonlóan kedvezőtlen megállapításra jutott egy osztrák felmérés is. Eszerint a részmunkaidőben foglalkoztatottakat inkább veszélyezteti a túlhajszoltság, a kiégés, mint a teljes munkaidősöket.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.