Munkaviszony után megbízási jogviszony


Köthet megbízási szerződést egy magyarországi cég egy olyan magánszeméllyel, aki korábban a cég munkavállalója volt? A kolléga munkaviszony keretében HR manager munkakörben dolgozott 2023-ban a cégnél. Idén eseti megbízási szerződéssel ideiglenesen, amíg a cég nem talál egy új HR managert, a korábbi munkavállalója megbízási szerződéssel látná el a munkaüggyel kapcsolatos feladatokat. A cégnél a bérelszámolási feladatokat külsős cég végzi el. Van-e lehetősége ebben az esetben az adóhatóságnak egy adóellenőrzés keretében a foglalkoztatónak a vállalkozóval kötött megbízási vagy vállalkozási szerződését és jogviszonyát - valós tartalma alapján - átminősíteni munkaviszonnyá? Milyen eseti megbízási szerződést kell kötni a magánszeméllyel, hogy ennek a kockázatát a felek elkerüljék? A megbízási díj összege eléri az adófizetési és járulékfizetési összeghatárt.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. március 26-án (258. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4933

[…] jelentőségük. Ha a felperes és a vele szerződést kötő magánszemélyek között - a szerződés tartalma szerint - munkaviszony állt fenn, azt a szerződést kötő felek akarata sem vonhatta ki a munkajog szabályai alól [Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 28.044/1995/6.]. A szerződéses szabadság elve ugyanis a szerződés tartalmának meghatározására, nem pedig annak elnevezésére terjed ki [EBH2002. 677.]. A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni [Mt. 27. § (2) bek.].A jogviszonyok elhatárolásához a hatósági és bírósági gyakorlat - az időközben hatályon kívül helyezett 7001/2005. [MK. 170.] FMM-PM együttes irányelv által meghatározott - a munkaviszony elsődleges és másodlagos minősítő jegyeit alkalmazza. Ezek fennállását az eset összes körülményei (a konkrét jogviszony sajátosságai) alapján kell vizsgálni. Ha a felek közötti jogviszony tartalma - és nem pusztán a szerződés szövege - ezen szempontok alapján nem munkaviszony fennállására utal, nincs jelentősége annak, hogy korábban ugyanannak a feladatnak az ellátására a felek más jogviszonyt választottak, más szerződést kötöttek.Az adóhatóságnak […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.