Az e-learning távlatai

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. szeptember 15.) vegye figyelembe!

Biztatók a fejlődési kilátások

Megjelent A Munkaadó Lapja 55. számában (2002. szeptember 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Az e-learning Magyarországon is széles körben használt fogalom. Aki jártas a számítógépes hálózatok világában, tudja, hogy az oktatás egyik formájáról van szó. A kifejezés a tanulásnak azokat a módjait jelöli, amikor a képzésben részt vevők az oktató szolgáltatóval számítógépes hálózatok és programok révén tartják a kapcsolatot, illetve saját munkahelyükön hasonló módon vesznek részt helyi oktatásban.

E korszerű tanulási forma bármely módozatáról legyen is szó, az e-learning befektetést igényel, és nem is keveset. Ugyanakkor az is fontos kérdés, hogy ingyenesen vagy fizetés ellenében zajlik-e az oktatás. A különböző munkahelyek által a dolgozóknak szervezett e-learning gyakorlatilag minden esetben térítésmentes. A másik konstrukció esetében viszont a fizetés rendszerének kidolgozása is megoldásra vár. Legalábbis akkor, ha a szolgáltató - valamilyen okból - térítés ellenében kívánja értékesíteni a tanulás módszertanát és tartalmát.

Ha a vállalat a saját dolgozóit oktatja - erre használják az intralearn kifejezést az angolban, ami az intranet rendszer működését is feltételezi -, akkor ki kell dolgozni az intralearn programot, vagy mint kész programcsomagot kell megvásárolni. Az ilyen csomagokat értékesítő elektronikus kiadói vállalkozások elég busás árat kérnek ezekért, az USA-ban az egyik legnépszerűbbért - ha kedvezményes áron vásárolható - évi 7500 dollárt kell fizetni.

Hazai helyzetkép

Egy, a témával foglalkozó számítógépes portálon a közelmúltban tanulmány jelent meg a hazai helyzetről, amelynek lényeges megállapítása, hogy Magyarországon kiépült az e-learning széles körű használatához szükséges technológiai háttér. Noha a mai magyar vállalatoknál e háttér színvonala eltérő - és az is nyilvánvaló, hogy számos cég esetében semmiféle felszereltségről nem lehet beszélni -, az mégis örvendetes, hogy az oktatási intézmények esetében a megállapítás igaz. A személyi számítógépek elterjedtsége is olyan széles körű, hogy e szolgáltatás működtetésének gyakorlatilag országosan megvan az alapja. Más kérdés, hogy amikor egy vállalat "a piacon" akar beszerezni komplett oktatási rendszert, szoftver- és hardvereszközöket, akkor nem válogathat bő kínálatból.

Ugyancsak a közelmúlt hírei között szerepelt, miszerint a GfK Hungária Piackutató Intézet a Synergon magyarországi vállalat oktatási részlegétől megrendelt egy, a tudáskezelésben és -fejlesztésben felhasználható rendszert, valamint egyedi tananyagfejlesztést és NETg nevű - az amerikai Thomson-NETg cég által előállított, de magyarított - e-learning tananyagokat. Mindez azt jelzi: a Synergon új területre lépett, felismerve az internet és az intranet jelentőségét az oktatásban, mely új megoldásokat kínál a tanulás folyamatában. A változó tudásanyag gyors követhetősége, a különböző helyen tevékenykedő dolgozók egyidejű tanulása vagy az utazási költségek csökkentése - mindez régóta megfogalmazódott igény az oktatással kapcsolatban.

Az e-learning két formája - külső és belső oktatási lehetőség - sok tekintetben átfedi egymást, ami akkor érzékelhető igazán, ha az e-learning fogalmát behelyettesítjük a távoktatás szóval. E fogalom lényege ugyanis éppen az, hogy nem szükséges a személy bármilyen fizikai megjelenése az oktatási szervezetnél: sem a jelentkezéskor, sem a vizsgánál. Ez a tény - noha előnyökkel jár - egyszersmind komoly kihívás is a résztvevő szempontjából, mert mihelyt teljesítette az alapvető feltételeket - például folyósította a tandíját -, már semmiféle hagyományos számonkéréssel nem kell szembesülnie. Ugyanakkor - leszámítva a kitöltendő tesztfeladatokat - másoknak sincs ráhatása az illető tanulási kedvére, szorgalmára; a saját lelkiismeretére van bízva, meddig halad előre tanulmányaiban.

E körülmény az e-learningnek alapvető nehézsége. Mint a tapasztalatok jelzik, a tanulók nagyobb része - számonkérés nélkül - egyszerűen képtelen a folyamatos és intenzív tanulásra.

Nem más a helyzet, ha a tananyagot CD-n kapja az érintett. E-learning távoktatásról azonban akkor beszélünk, ha a CD-ROM-os oktatást internettel támogatják. Ha a tananyagot lemezen kapja az illető, és az általa szerzett ismeretekről hagyományos vizsgával számol be, akkor nem lehet szó e-learningről. Viszont ha emellett az illető az oktatóközponttal on-line módon kommunikál és vizsgázik, akkor igen.

De e-learningnek nevezi a szakirodalom az oktatásnak azon formáját is, amikor a hallgató (tanuló) egy adott oktatási intézményt személyesen keres fel, ám ott számítógépen, a számítógépes hálózatban "mozgatott" tananyaggal ismerkedik, sajátítja azt el. Meg kell jegyezni, hogy minden oktatáshoz igényfelmérés, pontosabban a témával kapcsolatban addig szerzett ismeretek mélységének felmérése szükséges, máskülönben a szolgáltató és a hallgató nem kerül közös nevezőre, s a tanulás elveszítheti hatékonyságát.

 

Távoktatók Magyarországon

Magyarországon a 90-es évek elején alakultak meg az első távoktató intézmények. Alapvetően két fajtájuk ismeretes: egy részük kizárólag magyar szakoktatói hétterű iskola, másik csoportjuk pedig külföldi technológiával, ismeretanyaggal dolgozik, de a távoktatást elsősorban Magyarországról bonyolítja le.

Első helyen érdemes említeni a Fővárosi Oktatástechnológiai Központot. Elsőrendű feladata, hogy megismertesse az e-learninget. Átfogja az oktatás minden szintjét, emellett fejleszti a legmodernebb interaktív eszközöket, kivitelezi ezeket, s komplett multimédia-központok tervezésére és létrehozására vállalkozik.

Magyar távoktató vállalkozás a Számalk OBS. Olyan kurzusokat szervez, amelyeket elismernek az Európai Unióban is. Széles körben ismert a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola, de itt kizárólag informatikus mérnöki diplomát lehet szerezni.

Külföldi licenc alapján tevékenykedik az Euro-Contact Business School Menedzserképző és Üzleti Tanácsadó Kft. Az itt végzők diplomát kapnak.

Az EDE Hungary norvég rendszer alapján működik, pontosabban működött, mert magyar rendszerű kurzusokat is elindított. Most azonban a Magyarországról való kivonulása is napirendre került.

A Budapesti Távtanulási Központ eredetileg egy németországi egyetem, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Nemzeti Szakképzési Intézet közös megállapodása alapján szervez távoktatást, felkészítő szemináriumokat.

Technikai háttér

Bár a fejlődési trendek változhatnak, az azonban - ma még - úgy tűnik föl, hogy az e-learningnek elsősorban az a változata fejlődik gyorsabban, amit a nagyobb vállalatok saját dolgozóik továbbképzése érdekében valósítanak meg. A fejlődés természetesen a kisvállalatokat is érintheti, de elsősorban akkor, ha a nagy oktatóközpont egy széles vállalati körnek "adja el" ugyanazt az ismeretet. Ez esetben nem az adott vállalkozásokat érintő specifikus tudnivalókról van szó, hanem általánosabbakról. Például egyetemi tananyagról, posztgraduális képzési csomagról, más általános szakmai ismeretanyagról.

Azt az e-learning magyarországi helyzetével kapcsolatos vizsgálat is kimutatta, hogy az oktatási forma a nagyvállalatok belső képzésénél használatos leginkább. A tanulókkal elsősorban a vállalati tananyagot sajátíttatják el, függetlenül attól, hogy abban mennyire használják fel az általános oktatóközpontok anyagait. Az is megállapítható, hogy az e-learninget leginkább az információtechnológiai képzés területén alkalmazzák. Nem véletlen, hogy e témával kapcsolatban mindenütt felmerül az IBM vagy a Cisco IT-óriáscégek neve.

Természetesen a távoktatás megfelelő technikai hátteret igényel. Fontos az intranet megléte, más kérdés, hogy ez esetben szükséges-e a nagy sávszélesség. Elmondható: ha nem videóról adandó tananyagokról van szó, akkor a sávszélesség részletkérdés. Ma a szakirodalom azt mondja, hogy ha nem több ezer ember e-learningje a feladat, akkor különleges szervereket sem kell alkalmaznia az oktatónak.

A tanulás követhetőségéhez azonban nem akármilyen szerverek szükségesek. Ezek az úgynevezett keretszoftverek, LMS-ek, amelyek - amellett hogy regisztrálnak és adminisztrálnak - megfelelően irányítják a tananyagot, és tárolják is. Végül mérniük kell az oktatott személy tanulásának az eredményét. Nem beszélve arról, hogy az oktatási kurzus elemeit megfelelően kell egymáshoz kapcsolni, és a hallgatónak közvetíteni.

Körültekintő elemzéssel

A vállalatoknál felmerülő e-learning-igényeknél rendkívül fontos, hogy az adott cégnél legyen olyan szakember, aki átlátja az oktatási forma bevezetésével kapcsolatos ismereteket, aki képes eligazodni az intranet tárgykörében, illetve aki a tanuláshoz szükséges programokat (ha az infrastruktúra adott) ismeri, szükség esetén ki is dolgozza, illetve az oktatást, a kurzusokat le is bonyolítja.

A szakemberek számára messzemenően ajánlott az angol nyelv kiváló ismerete, ugyanis e tárgykörben elsősorban angol oktatási portálok úgynevezett demóiról lehet információkat szerezni. Ezeket a demókat az egyes e-learning-alkalmazások gyártói, valamint más szoftvergyártók teszik elérhetővé, természetesen nem olyan mélységben, mint ahogy az majdan dolgozni fog. A demók lehetőséget teremthetnek viszont arra, hogy megismerhessük a taneszközöket, azok használatát.

A hazai e-learning-felhasználók szemszögéből akármilyen jövőt is látunk, a dolog nyitja, hogy az oktatási vállalkozások, az oktatásra is vállalkozó szervezetek ismerjék fel e téren a fejlesztési lehetőségeket, illetve az igényeket. Ha ugyanis fejlett a háttér, akkor hamarabb alakul ki az új oktatási forma piaca.

Így van ez másutt is, jellemző, hogy például a francia távoktatási piacon is - elsősorban - nyelvoktató vállalkozások neveit látjuk. Emellett viszonylag széles a köre a szakoktatóknak, viszont ritka az olyan vállalkozás, amelyik minden területen vállalkozni képes. Az interneten, illetve a telefonvonalon, azaz a klasszikusan e-learninggel foglalkozó vállalkozásokat gyűjtő portálon - nem sorolva ide az egyetemeket, felsőfokú oktatási intézményeket - mintegy 25 nevet találunk. Közülük a 8 telefonos oktató mindegyike nyelvtanításra vállalkozik, míg az informatikai, távközlési téma négynél szerepel, a minden területen vállalkozók száma pedig kettő.

On-line tanfolyamok

Nemrég cikk jelent meg egy hazai internetes gazdasági portálon, amely egy brit példával ismerteti meg az érdeklődőt. Az üzleti oktató vállalkozás oktatófilmeket ajánl, melyeket meg is lehet venni, ki lehet kölcsönözni, illetve a cég e-learning portálján is megtekinthetők.

A vállalat évtizedek óta készít videofilmeket, de ez év júliusától on-line tanfolyamokat is indít. A kurzusokat megelőzően tananyagát CD-ROM-on ajánlotta az intranettel rendelkező partnereknek. Mint hirdeti: egyetlen szerződés keretében "host, manage and administer", azaz külön vállalati szoftverek nélkül oktatási rendszert biztosít és működtet, de utóbbiakat a cégnek is átadja - ha az kéri -, s ha kell, ezt a vállalati követelményekhez testre szabja, illetve betanít a programtámogató modulok használatára

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. szeptember 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.