×

7. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2008. szeptember 22.
TARTALOM

     
117. kérdés  
Munkavállalónk rendkívüli felmondás után munkaügyi bírósághoz fordult, ahol a pert megnyerte. A bíróság döntése értelmében eredeti munkakörébe vissza kell helyezni, melyet időközben betöltöttek. Mi ebben az esetben a munkáltató helyes eljárása?
118. kérdés  
Milyen jogviszonyban állónak minősülnek a takarékszövetkezet tagjai közül a választott küldöttek abban az esetben, ha a szövetkezettel nem állnak munkaviszonyban, nincs megbízási jogviszonyuk, és nem választott tisztségviselők? A részükre kifizetett tiszteletdíj után milyen járulékfizetésre kötelezettek, és milyen járulék fizetésére kötelezett a szövetkezet?
119. kérdés  
Egyik kolléganőm 2005 májusában záróvizsgázott az ELTE főiskolai karán, könyvtár-informatikus szakon. Tanulmányai megkezdésekor "A" vagy "B" típusú nyelvvizsga volt a kötelező előírás. 2003-ban, a vizsgák megkezdése előtt csak úgy kapták meg az indexet, ha aláírták nyelvvizsga-követelményként a "C" típusú vizsga elfogadását. Az írásbeli "B" típusú vizsgát 2007-ben megszerezte, a szóbeli nem sikerült. Közben elmúlt 40 éves. Ebben az esetben van-e mód eltekinteni a szóbeli nyelvvizsgától a diploma megszerzéséhez? Van-e mód a "D"-ből "F" kategóriába való átsorolásra a záróvizsga alapján?
Kapcsolódó címke:
120. kérdés  
Egy önkormányzat polgármesteri hivatalában vagyok köztisztviselő üzemmérnöki állásban, rendelkezem államigazgatási főiskolai végzettséggel is. A munkáltatóm felmentéssel meg akarja szüntetni a közszolgálati jogviszonyomat egészségügyi okokból, és ráadásul még a teljes végkielégítésemet sem kívánja kifizetni, csak a felét, arra hivatkozással, hogy felajánlott két másik helyet is, de egyiket sem fogadtam el. Az egyik útlevél-, házassági anyakönyvi, társadalmi szertartásokat szervező ügyintézői munkakör lenne, a másik műszaki, építéshatósági munkakör. Az építéshatósági munkakört egészségügyi állapotom miatt nem tudom elvállalni, a másikat pedig azért nem, mert számomra teljesen idegen terület. Tényleg csak a végkielégítésem felére vagyok-e jogosult?
Kapcsolódó címke:
121. kérdés  
GYES-en lévő kismamát szeretnék felvenni, milyen állami kedvezmények kapcsolódnak a kismama foglalkoztatásához? Szükséges, illetve lehetséges-e egyáltalán álláskeresőként regisztrálnia magát ahhoz, hogy munkáltatóként igénybe tudjuk venni utána a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményeket?
Kapcsolódó címkék:  
122. kérdés  
Munkahelyemen napi rendszerességgel végeznek alkoholvizsgálatot. Korábban nem kifogásoltam az eljárást, hiszen a kollektív szerződésünk is rögzíti, hogy tilos a munkaidő előtti, illetőleg a munkaidő alatti alkoholfogyasztás. Mostanában viszont naponta többször is megszondáztat a főnököm, ami kifejezetten egy személyes konfliktusból fakad. Felháborít az igazságtalanság és a kollégáim előtti megaláztatás. El kell tűrnöm a vizsgálatokat? Félek, hogy egy esetleges ellenszegülésem esetén rendkívüli felmondással elbocsátanak.
123. kérdés  
Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
124. kérdés  
Több munkavállalónk is Budapesten bérel lakást, és hétvégenként vidékre utazik haza. Az utazási költségtérítésről szóló jogszabály úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a hétvégi hazautazás költségeit. Hétvégi a hazautazás, ha a munkavállaló "ideiglenesen" munkavégzési célból költözik munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak közelébe, és onnan hetente utazik egyszer állandó lakóhelyére. Nem egyértelmű viszont, hogy meddig tekinthető "ideiglenesnek" ez a helyzet? Ha valaki évek óta munkavállalónk, akkor is kötelesek vagyunk részére megtéríteni a hétvégi hazautazás költségeit? Jogszerű-e, ha például csak a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezőknek fizetünk hétvégi hazautazásuk esetén költségtérítést?
Kapcsolódó címke:
125. kérdés  
Miként járjunk el, ha munkavállalónk munkaviszonya augusztus 31-én megszűnt, de több napot volt betegszabadságon idén, mint amennyi időarányosan járt volna? Betegszabadságra vagy táppénzre jogosult a részére járó időarányos betegszabadságnapok túllépése esetén? Ha táppénzre jogosult, hogyan igényelhetjük tőle vissza a jogosulatlanul igénybe vett, a betegszabadságra járó díjazást?
126. kérdés  
A raktárvezető május 15-én vette át a raktárkészletet az esedékes leltározás után, és júniusban a leltárfelelősségi megállapodást is aláírtuk vele. A következő, júliusban esedékes leltár során kiderült, hogy az engedélyezett mértéket meghaladóan hiányoznak műszaki alkatrészek. A munkavállalót felhívtuk, hogy jelölje meg a hiány okát, ha pedig nem tudja megtenni, akkor ismerje el a leltárfelelősséget, és adjon meghatalmazást a kártérítési összeg munkabéréből történő levonására, de ennek a felhívásnak nem tett eleget. Arra hivatkozik, hogy nincs érvényes leltárfelelősségi megállapodás közöttünk. Kérem, írják meg álláspontjukat, hogy miként lehet megoldani az ügyet!
127. kérdés  
Szakszervezetünk egyeztetést folytatott a munkáltatóval a szakszervezeti tagdíjak munkáltató általi átutalásával kapcsolatban, de a munkáltató továbbra is megtagadta az erre irányuló kérésünket. Ezért a korábban közzétett sztrájkfelhívásnak megfelelően sztrájkot hirdettünk. A munkavállaló szerint a sztrájk jogellenes, mivel ez olyan egyedi munkáltatói intézkedés, amelynek a megváltoztatására vonatkozó döntés bírósági hatáskörbe tartozik. Valóban kötelezheti a tagdíj átutalására a bíróság a munkáltatót, és így jogellenes a sztrájkunk?
Kapcsolódó címkék:  
128. kérdés  
Egyik munkavállalónkat jogerősen elítélték csalás miatt, mivel az általa kezelt pénzzel sajátjaként rendelkezett, és azt a látszatot keltette, hogy minden rá bízott csekket befizetett. Ezt követően rendkívüli felmondással megszüntettük a munkaviszonyát, és követeltük az általa okozott károk megtérítését. A rendkívüli felmondás jogszerűségét a munkavállaló nem vitatta, de nem hajlandó a teljes kárt megtéríteni arra hivatkozva, hogy a kezelt pénzt nem jegyzék ellenében vette át, illetve nem ismeri el a károkozás tényét. Érdemes bírósághoz fordulnunk a követeléssel?
129. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban állok, és jelenleg gyermekemmel GYED-en vagyok. A tavalyi évben két hónapot dolgoztam, aztán szülési szabadságon voltam, majd ezt követően kerültem GYED-re. A munkáltatóm csak a két hónapra eső 13. havi illetményemet fizette ki arra hivatkozással, hogy a jogviszonyom hat hónapot meghaladóan szünetelt. Kérdésem: tényleg nem jár-e abban az évben a 13. havi teljes illetmény, amelyben dolgoztam is, és csak az év egy részében voltam szülési szabadságon és GYED-en?
Kapcsolódó címkék:    
130. kérdés  
A munkaszerződésembe belevettünk egy másik cég által kötött kollektív szerződésre való hivatkozást azzal, hogy ha a munkáltatóm megszünteti a jogviszonyomat, akkor a kollektív szerződésnek a munkaszerződésem megkötésekor hatályos rendelkezése szerinti juttatásokat kapom (hosszabb felmondási idő, egyhavi pluszjuttatás a nyugdíjba vonulóknak). Most felmondott a munkáltatóm, de nem akarja a kollektív szerződésben foglaltakat teljesíteni. Érvelése szerint nem vonatkozik rá a kollektív szerződés, hiszen nem ő kötötte, nem írta alá, ahhoz nem csatlakozott. Kérdésem: a munkaszerződésemre történő hivatkozással alappal kérhetem-e a kollektív szerződésben foglalt pluszjuttatást és a hosszabb felmentési időt?
Kapcsolódó címkék:  
131. kérdés  
Rendes felmondással megszüntettem a munkaviszonyomat, és az időarányosan ki nem adott szabadságomnak egy részét (5 munkanapot) tévesen váltotta meg pénzben a munkáltatóm. Az új állásomban jár-e a plusz 13, meg nem váltott – korábban ki nem adott – szabadság az egyébként még 2008-ra engem megillető rendes szabadságom mellett, mivel a volt munkáltatóm 18 helyett csupán az említett 5 napot váltotta meg? Kérdésem még, hogy a pénzben megváltott szabadságnapok révén meghosszabbodott-e a korábbi jogviszonyom?
Kapcsolódó címke:
132. kérdés  
Munkavállalóink egyhavi munkaidőkeretben dolgoznak. Figyelemmel arra, hogy munkaszüneti napokon is nyitva tartunk, értelmezésünk szerint a munkaidőkeretben ledolgozható munkaórák számához automatikusan hozzáadódik a munkaszüneti nap miatt plusz 8 óra napi munkavégzés, és ezért csak az így meghatározott óraszámon felüli munkavégzés fog rendkívüli munkának minősülni. Például, ha egy hónapban 22 nap esik hétköznapra, és ebből 1 munkaszüneti nap, akkor nem 21 a ledolgozható munkanapok száma, hanem 22. Helytálló az álláspontunk?
Kapcsolódó címkék:  
133. kérdés  
Két éve dolgozom határozatlan idejű munkaviszonyban. A folyosói pletykák szerint valószínűleg munkáltatóm rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyomat. Kérdésem: tekintettel arra, hogy két éven belül öregségi nyugdíjra leszek jogosult (most 60 éves vagyok), jár-e számomra emelt összegű végkielégítés?
Kapcsolódó címke:
134. kérdés  
Munkaviszonyomat rendes felmondással kívánom megszüntetni. Szeretném, ha a munkáltatóm olyan ún. működési bizonyítványt állítana ki számomra, amely egyfajta "ajánlólevélként" a munkám értékelését is tartalmazza. Megtagadhatja-e a munkáltató a működési bizonyítvány kiadását? Mit tehetek akkor, ha szándékosan valótlan jellemzést ad?
135. kérdés  
Új lakás építéséhez vissza nem térítendő lakásépítési kedvezményt igényeltünk feleségemmel. Néhány hónapra fizetés nélküli szabadságot akarok kivenni, hogy megkezdhessük az építkezést. Szeretném megtudni, hogy köteles-e elengedni a munkáltatóm 3-3 hónapra, és ennek milyen feltételei vannak.