Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott leltárfelelősség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Raktáros felelőssége a kiadott áruért

Kérdés: Volt munkahelyemen egy esetben raktárosként dolgoztam, ahol átvettek tőlem árut a kollégák. Mivel ennek semmi nyoma sincs, a munkáltató szerint a hiányt fizetnem kell. Most munkanélküli vagyok. Tényleg ki kell fizetnem?
Részlet a válaszból: […]feltételea) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése (írásban),b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek.].A munkavállaló ekkor felel a leltárhiányért, amely az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (forgalmazási veszteség) mértékét meghaladó hiány [Mt. 183. § (1) bek.].Mindkét különös felelősségi alakzat esetében általában a teljes kárért (hiányért) felel a munkavállaló, azonban mindkettőnél alakisági feltétel a felelősség alapjának dokumentálása. Amennyiben ez nem történt meg, a felelősség az általános szabályok szerint alakul, azaz a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ilyenkor a kötelezettségszegésen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3367

2. találat: Leltározás ideje is munkaidő

Kérdés: A leltárral eltöltött napot (8 óra) a munkáltató köteles-e kifizetni? Vagy évente egy leltárt tényleg nem köteles fizetni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama [Mt. 86. § (1) bek.]. A leltározás során a munkavállaló a munkáltató részére, annak utasítása alapján végez munkát, ezért semmivel nem indokolható, hogy az miért ne lenne a munkaidő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3123
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Kártérítés áfával növelt értékben

Kérdés: A kereskedelmi cégnél a munkavállalók által fizetendő leltárhiányt bruttó fogyasztói áron állapítják meg, és fizettetik ki a leltárfelelősséget vállalt személyekkel. Az áfát a cég az eladott áruk esetében, a pénztárgép forgalma után fizeti meg, vagyis teljesíti az áfafizetési kötelezettségét. A hiányzó áru nem kerül értékesítésre, a munkavállalóknak mégis miért kell a bruttó fogyasztási ár értékében fizetni? Az így "befolyó" áfát a cégnek be kell fizetni adóként?
Részlet a válaszból: […]bekövetkez ő hiány esetében a Ptk. munkaviszonyban is alkalmazandó szabályai szerint a teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtérítenia) a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést;b) az elmaradt vagyoni előnyt; ésc) a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket [Mt. 177. §, 179. § (5) bek., Ptk. 6:522. (2) bek.].Leltárhiány esetében elsősorban a vagyonban beállt értékcsökkenés következik be; ez a leltári készletnek nem a fogyasztói (eladási) ára, hanem az az értéke, amelyen a dolgot újra be lehetne szerezni. Elvileg az elmaradt vagyoni előny is követelhető, vagyis az az érték, amelyre a munkáltató a hiány be nem következése esetén szert tett volna; önmagában azonban az nem minősül annak, hogy a munkáltató egy adott értéken szerette volna eladni a hiányzó dolgot, ahhoz további többletfeltétel kell (pl. konkrét szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3004

4. találat: Raktáros kártérítési felelőssége

Kérdés: Raktárosként anyagi felelősséggel tartozom-e azokért az eszközökért, anyagokért, amelyek a munkahelyen, az udvaron vannak elhelyezve, nem zárható helyen? Most ilyen eszközért akarnak felelősségre vonni.
Részlet a válaszból: […]fenn. Előbbi akkor áll fenn, ha a jegyzék vagy elismervény ellenében megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban következett be hiány (vagy rongálódás), amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 180. § (1), (3) bek.]. A leltárhiányért való felelősség objektív, a teljes leltárhiányra (kárra) vonatkozik, de éppen ezért csaka) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád)) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzésfeltételeinek együttes fennállása esetén állapítható meg [Mt. 182. § (1)-(2) bek.].A felelősség és ennek nyomán a kártérítés mértékének megállapításánál ilyen esetben is figyelembe kell venni az eset összes körülményeit. Így különösen a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését (Mt. 187. §). Ha pedig a leltári készletet olyan személy is kezeli, hozzáfér a leltári készlethez, aki a leltárhiányért nem felelős, a munkavállaló kizárólag akkor felel, ha az ilyen személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2906

5. találat: Leltárfelelősség lejárt szavatosságú termékekért

Kérdés: Töltőállomáson dolgozom. Aláírattattak velem csoportos leltárfelelősségi megállapodást. Jogszerű-e, hogy a munkáltató kifizetteti velem a lejárt szavatosságú termékeket leltárhiányra hivatkozva?
Részlet a válaszból: […]betöltésének megváltozásakor leltározást kell tartani [Mt. 184. § (3) bek.]. A leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (azaz a leltári készletben) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (azaz a forgalmazási veszteséget) meghaladó hiány [Mt. 183. § (1) bek.].A leltárfelelősség csak abban az esetben állapítható meg, ha a leltári készletben hiány van, amelynek fogalmi eleme, hogy a leltári készletben szereplő dolog nem található meg. Tekintettel arra, hogy a kérdés szerinti esetben a leltári készletben minden dolog (termék) megvan, tehát hiányról nem lehet beszélni; ezért a munkáltató nem érvényesíthet leltárfelelősség alapján kárigényt. A lejárt szavatosságú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2651

6. találat: Leltárfelelősség feltételeinek hiánya esetén fennálló munkavállalói kárfelelősség

Kérdés: Masszázsszalonunkban az utóbbi időben több törülköző is eltűnt, amit a készletek leltározásakor vettünk észre. Azt gyanítjuk, hogy valamelyik masszőrünk vitte haza a cég tulajdonában álló törülközőket. Szeretnénk kivizsgálni az ügyet. Minden masszőr munkaviszonyban áll nálunk. Ha tényleg bebizonyosodik, hogy valamelyik kolléga vitte el a törülközőket, akkor tudunk vele szemben leltárfelelősséget érvényesíteni? Ha nem, hogyan tudjuk felelősségre vonni?
Részlet a válaszból: […]mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiányt [Mt. 183. § (1) bek.]. A masszázsszalonban használt törülközőket azonban a munkáltató nem értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre adja át a munkavállalóknak, hanem munkaeszköz gyanánt, hogy annak segítségével végezzék munkájukat, így a törülközőkben keletkezett hiány nem tekinthető leltárhiánynak. Amint arra az egykori Legfelsőbb Bíróság BH 2004. 78. számú határozata is rámutat, azok a berendezések és eszközök, amelyek a munkáltató tevékenysége folytatásához szükségesek, nem tárgyai a leltárfelelősségnek; hiányuk esetén a vétkességi vagy megőrzési felelősség szabályait kell alkalmazni. Ebből következően nem felelhet a munkavállaló a leltárfelelősség szabályai szerint a törülközők eltűnéséért.Amennyiben a vizsgálat kideríti, hogy valóban valamelyik munkavállaló okoz kárt a törülközők "elemelésével" a munkáltatónak, akkor valószínűleg a munkavállalói kárfelelősség általános szabályai alkalmazhatók. Emellett persze egyéb szankciók alkalmazására (pl. hátrányos jogkövetkezmény megállapítása, munkaviszony megszüntetése stb.) is sor kerülhet. A kárfelelősség általános szabályai szerint a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 179. § (1) bek.]. Ezen feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést azonban minden esetben a munkáltatónak kell bizonyítania [Mt. 179. § (2) bek.]. Ha a kárt a munkavállaló szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta, akkor a teljes kárt köteles megtéríteni, egyéb esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2242

7. találat: Leltári készlet kezelése több munkavállaló által

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk. A leltárfelvétel során megállapítottuk, hogy az árucikkekből jelentős mennyiség hiányzik. A leltári készletet más munkavállaló is kezelte, ezért a leltári készletért felelős munkavállalóval szemben nem a teljes kárt, csak hathavi átlagkeresetének megfelelő összeget kívántunk érvényesíteni, ő azonban azt állítja, hogy nem felelős a kárért. A pereskedést megelőzendő kérdezném, hogy mi alapján mondhatja ezt?
Részlet a válaszból: […]megállapodást írásba kell foglalni és ebben meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik [Mt. 170/B. § (1) bek.]. A leltárfelelősségi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a leltári készletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel; ha azonban a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért felelős munkavállaló legfeljebb hathavi átlagkeresete mértékéig felel [Mt. 170/C. § (1)-(2) bek.]. A leltárfelelősség megállapításához azonban szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelős, de a leltári készletet kezelő munkavállalót a munkáltató a leltárhiányért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1185

8. találat: Leltárfelelősség munkaviszony megszűnése esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk, és a leltári készletet egyedül kezelte. Hirtelen, egyik napról a másikra eltűnt, majd pár nap múlva közölte, hogy többet nem is jön be dolgozni, tekintsük úgy, hogy felmondott. Mivel a leltári készlethez csak ő fért hozzá, így értesítettük arról, hogy leltárfelvételt fogunk tartani, ahol jelenjen meg, és a leltári készletet adja át. A leltározásnál nem jelent meg, ellenben kiderült, hogy 2 millió forint - forgalmi veszteségként el nem számolható - hiány van. Érvényesíthetjük a leltárfelelősséget az ő esetében?
Részlet a válaszból: […]teljes összegéért felel [Mt. 170/C. § (1) bek.]. Leltárhiányért való felelősség csak azzal a munkavállalóval szemben érvényesíthető, aki a két egymást követő leltározás közötti időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott. A felelősség, illetve a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a munkavállaló felelősségére kihatnak, illetve amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének időtartamát [Mt. 170/B. § (3)-(4) bek.]. A leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás részletes rendjét - kollektív szerződéses rendelkezés hiányában - a munkáltató állapítja meg [Mt. 170/D. § (1) bek.]. Leltározásnál a munkavállaló, illetve akadályoztatása esetén képviselője jelenlétét lehetővé kell tenni. Ha a munkavállaló képviseletéről nem gondoskodik, a munkáltató az adott szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelölhet ki. A leltárfelelősséggel tartozó munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet, és észrevételeit - kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1158

9. találat: Kölcsönzött munkavállaló felelőssége az általa kezelt dolgokért

Kérdés: Munkavállalókat kölcsönzünk raktárosi munkakörbe, ahol a belsős munkavállalóinkkal leltárfelelősségi megállapodásokat kötöttünk az általuk kezelt készletekre vonatkozóan. A kölcsönzött munkavállalókkal a leltárfelelősségi megállapodást a kölcsönvevőnek, azaz nekünk, vagy a kölcsönbeadónak kell megkötni, és kinek felel ilyenkor a munkavállaló leltárhiány esetén?
Részlet a válaszból: […]kárfelelősségi szabályok ugyanakkor alkalmazhatók. Ezek alapján a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a jegyzék vagy elismervény ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 169. § (1), (3) bek.]. A leltárfelelősséghez képest azonban mentesül a munkavállaló a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy - a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy - a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította [Mt. 169. § (2) bek.]. A felelősség megállapíthatóságához szükséges speciális feltételek meglétét, a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét a munkáltató bizonyítja [Mt. 169. § (4) bek.]. Munkáltatónak munkaerő-kölcsönzés esetében a kölcsönvevő minősülhet, tekintettel arra, hogy a munkavállaló által átvett dolgokat ő biztosítja; vagyis a munkavállaló részére a jegyzéket, elismervényt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 712

10. találat: Leltárfelelősség polcon lévő árukra

Kérdés: Több munkavállalónk eladóként dolgozik egy olyan boltban, ahol a vásárlók önkiszolgáló rendszerben férnek hozzá az áruhoz. A munkavállalókat rá akarjuk szorítani, hogy figyeljék a vevőket, mivel jelentős mennyiségű áru vész el naponta (feltételezhetően a vevők emelik el). Alkalmazhatunk-e ehhez leltárfelelősségi megállapodást?
Részlet a válaszból: […]készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása [Mt. 170/A. § (1) bek.]. Kollektív szerződéses rendelkezés vagy a felek eltérő megállapodása hiányában a munkáltató állapítja meg a munkáltató szervezete, illetve a leltározási szempontból önálló szervezeti egység sajátosságainak figyelembevételével - a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét, illetve arányát, - azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás, illetve a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség nem számolható el, - a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait, - a leltárhiány meghatározásának szabályait, - a leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket. A munkavállalót e feltételekről a leltárfelelősségi megállapodás megkötését, illetve a leltáridőszak kezdetét megelőzően tájékoztatni kell [Mt. 170. § (3)-(4) bek.]. A Legfelsőbb Bíróság (LB) egy döntésében kifejtette, hogy a leltárfelelősség nem kártérítési felelősség, hanem kockázatviselés, ahol a hiánynak ismeretlen okból kell bekövetkeznie. E felelősség feltételeit a törvény külön szabályozza, és a felelősség alóli mentesülés eseteinél más szabályok (pl.: a munkavállaló által átvett dolgokért való felelősség kimentési szabályai) nem alkalmazhatók. A perbeli esetben a munkáltató hasonló körülmények között kötött leltárfelelősségi megállapodást a munkavállalóival, és a leltárfelelősséget sikerrel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 646
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést