Leltárfelelős helyettesítése

Kérdés: A raktári készletet egyedül kezelő raktárvezető munkavállalónk pár hónap után megbetegedett, és több hétig nem tudott dolgozni. Ez alatt az idő alatt helyettesítette az egyik beosztottja, akivel azonban nem volt leltárfelelősségi megállapodásunk, mint a raktárvezetővel. Amikor beteg kollégánk visszajött, leltárt vettünk fel, ami jelentős hiányt állapított meg, aminek nem volt ismert oka. Ezért a hiányért ki lehet felelős?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 179. § (1)-(2) bek.] - azaz a munkavállalónak nem kell kimentenie magát, a bizonyítás sikertelensége a munkáltató terhére esik. A leltárfelelősség ezzel szemben objektív, egyfajta kockázattelepítés, amelynek épp ezért szigorú feltételei vannak. Aleltárhiányért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Leltárfelelősség mértéke csoportos leltárfelelősség esetén

Kérdés: Négy munkavállalónkkal csoportos leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk a raktárban lévő készletekre mint leltári készletre vonatkozóan. A készletet a leltári szabályzatnak megfelelően át is vették, majd a 6 hónapos leltáridőszakot követően leltárt tartottunk. Kiderült, hogy 15 millió forint értékű készlet hiányzik; a hiány oka nem ismert, a készletet kizárólag ők kezelték, és mind a négyen folyamatosan dolgoztak. A munkavállalóink vitatják a felelősségüket, és nem akarják vállalni a hiány megtérítését, bár a leltárfelelősségi megállapodásban szerepel, hogy egyenlő arányban kötelesek viselni a kárt. Ilyenkor a teljes kárt kötelesek megtéríteni? Hogyan tudunk eljárni ennek érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...vétkességére tekintet nélkül felel; felelősségének feltétele, hogy az alábbiak teljesüljenek:a) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Raktáros felelőssége a kiadott áruért

Kérdés: Volt munkahelyemen egy esetben raktárosként dolgoztam, ahol átvettek tőlem árut a kollégák. Mivel ennek semmi nyoma sincs, a munkáltató szerint a hiányt fizetnem kell. Most munkanélküli vagyok. Tényleg ki kell fizetnem?
Részlet a válaszából: […] ...alapján, aláírásával igazoltan vegye át [Mt. 180. § (1), (3) bek.].A másik (ebben a munkakörben gyakoribb) felelősségi alakzat a leltárfelelősség, amelynek feltételea) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése (írásban),b) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Leltározás ideje is munkaidő

Kérdés: A leltárral eltöltött napot (8 óra) a munkáltató köteles-e kifizetni? Vagy évente egy leltárt tényleg nem köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alkalmazásában munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama [Mt. 86. § (1) bek.]. A leltározás során a munkavállaló a munkáltató részére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Kártérítés áfával növelt értékben

Kérdés: A kereskedelmi cégnél a munkavállalók által fizetendő leltárhiányt bruttó fogyasztói áron állapítják meg, és fizettetik ki a leltárfelelősséget vállalt személyekkel. Az áfát a cég az eladott áruk esetében, a pénztárgép forgalma után fizeti meg, vagyis teljesíti az áfafizetési kötelezettségét. A hiányzó áru nem kerül értékesítésre, a munkavállalóknak mégis miért kell a bruttó fogyasztási ár értékében fizetni? Az így "befolyó" áfát a cégnek be kell fizetni adóként?
Részlet a válaszából: […] A leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszer ű en átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Raktáros kártérítési felelőssége

Kérdés: Raktárosként anyagi felelősséggel tartozom-e azokért az eszközökért, anyagokért, amelyek a munkahelyen, az udvaron vannak elhelyezve, nem zárható helyen? Most ilyen eszközért akarnak felelősségre vonni.
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség objektív, a teljes leltárhiányra (kárra) vonatkozik, de éppen ezért csaka) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Leltárfelelősség lejárt szavatosságú termékekért

Kérdés: Töltőállomáson dolgozom. Aláírattattak velem csoportos leltárfelelősségi megállapodást. Jogszerű-e, hogy a munkáltató kifizetteti velem a lejárt szavatosságú termékeket leltárhiányra hivatkozva?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül felel, amennyiben fennállnak ennek a speciális felelősségi alakzatnak a feltételei [Mt. 182. § (1)-(3) bek.], különösen a leltárfelelősségi megállapodás megkötése. Csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köthető, ha a leltári készletet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Leltárfelelősség feltételeinek hiánya esetén fennálló munkavállalói kárfelelősség

Kérdés: Masszázsszalonunkban az utóbbi időben több törülköző is eltűnt, amit a készletek leltározásakor vettünk észre. Azt gyanítjuk, hogy valamelyik masszőrünk vitte haza a cég tulajdonában álló törülközőket. Szeretnénk kivizsgálni az ügyet. Minden masszőr munkaviszonyban áll nálunk. Ha tényleg bebizonyosodik, hogy valamelyik kolléga vitte el a törülközőket, akkor tudunk vele szemben leltárfelelősséget érvényesíteni? Ha nem, hogyan tudjuk felelősségre vonni?
Részlet a válaszából: […] ...vonás feltételeit az Mt. tételesen rögzíti. E szerint a leltárhiányért való felelősség feltétele a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése, a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele, a leltárhiánynak a leltározási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Leltári készlet kezelése több munkavállaló által

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk. A leltárfelvétel során megállapítottuk, hogy az árucikkekből jelentős mennyiség hiányzik. A leltári készletet más munkavállaló is kezelte, ezért a leltári készletért felelős munkavállalóval szemben nem a teljes kárt, csak hathavi átlagkeresetének megfelelő összeget kívántunk érvényesíteni, ő azonban azt állítja, hogy nem felelős a kárért. A pereskedést megelőzendő kérdezném, hogy mi alapján mondhatja ezt?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség feltétele: a leltárfelelősségimegállapodás megkötése; a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele; aleltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltárikészletet érintő leltárfelvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Leltárfelelősség munkaviszony megszűnése esetén

Kérdés: Egy munkavállalónkkal leltárfelelősségi megállapodást kötöttünk, és a leltári készletet egyedül kezelte. Hirtelen, egyik napról a másikra eltűnt, majd pár nap múlva közölte, hogy többet nem is jön be dolgozni, tekintsük úgy, hogy felmondott. Mivel a leltári készlethez csak ő fért hozzá, így értesítettük arról, hogy leltárfelvételt fogunk tartani, ahol jelenjen meg, és a leltári készletet adja át. A leltározásnál nem jelent meg, ellenben kiderült, hogy 2 millió forint - forgalmi veszteségként el nem számolható - hiány van. Érvényesíthetjük a leltárfelelősséget az ő esetében?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiányért való felelősség feltétele:a) leltárfelelősségi megállapodás megkötése;b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele;c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerintlebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
1
2