Szakszervezeti propaganda - a helyben szokásos közzététel

Kérdés: A szakszervezet használhatja-e a munkáltató belső intranetes hálózatát, hogy közzétegye a munkavállalóknak szóló tájékoztatásokat és a gyűlések meghívóit? A munkáltató is ezen a rendszeren teszi közzé a fontosabb adatokat, nálunk ez minősül az egyik helyben szokásos tájékoztatási módnak. De van más lehetőség is (pl. a faliújságon is közzétesz a munkáltató minden lényeges információt). Nem elegendő ilyenkor csak ez utóbbit biztosítani?
Részlet a válaszából: […] ...Ha több olyan csatorna is van, amelyen a helyben szokásos módon történik az információk eljuttatása a munkavállalók felé, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye alapján ezek közül bármelyik biztosítása megfelelő lehet, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Bérpótlékátalány szociális intézményekben

Kérdés: Idősek otthonában, munkaviszonyban dolgoznak nővérek és segédápolók, többnyire 12 órás munkanapokban, éjszakás és nappalos is, vasárnap és ünnepnapon is, kéthavi munkaidőkeretben. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy bérminimum körüli alapbérüket és bérpótlékokat kaptak az Mt. 139-144. §-ok alapján. 2015-től a pótlékokat az Mt. 145. §-a alapján kapnák a munkavállalók. Esetükben az (1) bekezdés alapján egy fix alapbért kéne megállapítani a részükre, vagy a (2) bekezdés a) pontja alapján a bérpótlék helyett havi átalányt? Illetve mennyivel kellene megnövelni az alapbért, vagy hogyan kéne az átalányt meghatározni - például tételesen: éjszakai pótlék, vasárnapi pótlék?
Részlet a válaszából: […] A felek a vasárnapi, munkaszüneti napi, éjszakai pótlékot, illetve műszakpótlékot is magában foglaló alapbért állapíthatnak meg. Az alapbér növelésére nincs tételes szabály, de rendeltetésszerűen és tisztességesen [Mt. 6. § (2) bek., 7. § (1) bek.] kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Azonnali hatályú felmondást követő próbaidő

Kérdés: Megteheti-e a munkáltatóm, hogy ha itthon vagyok egy hetet (nem az én hibámból), és ők ezt nem akarják kifizetni, akkor leszámoltat azonnali hatállyal, és aznap visszavesz próbaidőre me­gint?
Részlet a válaszából: […] ...nincs akadálya, hogy az azonnali hatályú felmondást követően a felek újra munkaviszonyt létesítsenek. Ez azonban szinte bizonyosan sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét (Mt. 7. §). Egyrészt, a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás rendeltetése nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Prémium visszafizettetése

Kérdés: Egy német cég magyarországi leányvállalatánál dolgozom, és a főnököm is német. A 2012-re járó prémiumunk összegének megállapításakor, annak kifizetése előtt - mintegy a kifizetés feltételéül - egy német nyelvű iratot tettek elénk, amelyen az szerepelt, hogy amennyiben 2013. június 30-ig felmondunk, akkor a 2012. évre járó és kifizetett prémiumunkat vissza kell fizetnünk a cég részére. Kényszerhelyzetben a dokumentumot aláírtuk. Kérdésem az lenne, hogy ez a dokumentum jogilag mennyire állja meg a helyét, illetve ez alapján jogilag behajtható-e bármelyik alkalmazotton a prémium visszafizetése, ha esetleg bármelyikünk felmondana 2013. június 30. előtt?
Részlet a válaszából: […] Az első kérdés: a munkaszerződéseket a magyar Mt. alapján kötötték-e a felek? Ha igen, akkor az Mt. szabályait kell alkalmazni. Válaszunkat erre az esetre adjuk meg. A prémiumot a magyar Mt. nem szabályozza, de az évtizedek óta töretlenül érvényesülő joggyakorlat alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 8.

Munkaviszonyban álló felek között létesített vállalkozási szerződés

Kérdés: Néhány fős kft. ügyvezetője vagyok. Lehetséges-e, hogy az egyik, egyébként értékesítő munkakörben heti 40 órában foglalkoztatott munkavállalómmal kötök egy rövidebb időtartamú vállalkozási szerződést a munkaszerződése mellett, annak érdekében, hogy lefordítsa idegen nyelvre cégünk teljes reklámanyagát? A munkakörét nem szeretném módosítani, illetve kibővíteni, mert a fordítást egyrészt otthon is el tudja végezni (a saját eszközei használatával, a saját időbeosztásával), másrészt csupán ideiglenes jellegű a fordítási feladat. Jogilag kivitelezhető az elképzelésem?
Részlet a válaszából: […] ...azonos felek között egy­idejűleg fennálló kétkülönböző foglalkoztatási jogviszony jogellenesnek minősül. Először isvizsgálható a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének teljesülése,különösen akkor, ha a további jogviszony gyakorlatilag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Külföldi kirendelés megtagadása - jogszerű-e a rendkívüli felmondás?

Kérdés: Október 20-án közöltük a vállalatunk kereskedelmi igazgatójával, hogy október 29-től kezdődően előreláthatóan 140 munkanap időtartamra németországi munkavégzésre rendeljük ki egy stratégiai fontosságú feladat elvégzése céljából. Kollektív szerződésünk megengedi a törvénynél hosszabb időtartamú kirendelést. Intézkedésünk gazdasági indokoltságával és szükségességével a kereskedelmi igazgató is tisztában volt, ennek ellenére megtagadta az utasításunkat arra való hivatkozással, hogy évek óta több betegsége van, amiket kezeltetnie kell, illetve édesanyjával - annak betegsége miatt - napi kapcsolatot kell tartania. A vállalat vezetése szerint ezek az indokok, különösen a munkavállaló által betöltött pozíció miatt, nem fogadhatók el. Amennyiben a munkavállaló nem hajlandó teljesíteni az utasítást, helytálló lesz vele szemben a rendkívüli felmondás?
Részlet a válaszából: […] Az éremnek esetünkben is két oldala van. Az egyik: az Mt.szerint a munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni,továbbá köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotbanmegjelenni, és a munkaidejét munkában tölteni, illetve munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Rendeltetésellenes létszámcsökkentés?

Kérdés: Munkavállalónk munkaviszonyát rendes felmondással - létszámcsökkentésre hivatkozással - szüntettük meg. A munkavállaló szerint a rendes felmondás a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközött, mivel arra azért került sor, mert korábban különböző kötelezettségszegések miatt többször figyelmeztetésben részesült, és több ízben konfliktusba került a feletteseivel. Megítélésünk szerint ezen okoknál fogva nem minősülhet rendeltetésellenesnek a létszámcsökkentés, mivel a felmondásra nem az említett kötelezettségszegések, illetve konfliktusok miatt, hanem valóban a létszámcsökkentés szükségessége folytán került sor. Önök szerint kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 4. §-a kimondja, hogy a törvényben megállapítottjogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni ésteljesíteni. Az MK 95. szerint e rendelkezés többek között azt jelenti, hogy azMt.-n alapuló jogot nem lehet olyan célból gyakorolni, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Cafeteria - visszamenőlegesen is jár?

Kérdés: Cégünknél létszámleépítés folyik. Április 30-ig 4 dolgozót küldtek el, akiknek megszűnt a munkaviszonyuk, további 4 dolgozó még júliusig, illetve augusztusig állományban van, de felmentve a munkavégzés alól. Május 11-én született döntés az idei "béremelésünkről". Ennek értelmében az alapbérünk nem, csak a cafeteriánk emelkedik 5000 Ft/hó összeggel - visszamenőleg január 1-jétől. Kérdésem: az elküldött, illetve közös megegyezéssel eltávozott dolgozóknak jár-e az itt töltött idejükre ez az emelés?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális,jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását.A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, dea munkáltató a munkavállaló részére ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Kölcsönzés hagyományos munkaviszony mellett

Kérdés: Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vagyunk. Az egyik partnerünk kérése, hogy a nála napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat mi is kölcsönözzük ki neki, további napi 4 órára. Van ennek valamilyen jogi akadálya?
Részlet a válaszából: […] A törvényi fogalmak értelmében kölcsönbeadó az a munkáltató,aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalótmunkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és munkáltatóijogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Felmondás szakmai ellentétek miatt?

Kérdés: Már hosszú évek óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen. A megürült vezetői állást megpályáztam, azonban azt nem én nyertem el. Az új vezetővel sem emberileg, sem szakmailag nem jövünk ki, számos szakmai vitánk, konfliktusunk van. Az új vezető is hangoztatja ezt. Habár mindenki elismeri szakmai tudásomat, az új vezető fel akar mondani nekem létszámcsökkentésre hivatkozással, holott csak nyugdíjasokat küldtek el eddig. Tudom, hogy a szakmai nézeteltérések miatt akar megszabadulni tőlem a jelenlegi vezető. Szerintem ezzel hátrányosan megkülönböztet engem, és visszaél a jogviszony megszüntetéséhez fűződő jogával. Kérdésem, hogy ha a munkáltatóm a szakmai véleménykülönbség miatt létszámleépítés címén felmondással megszünteti a jogviszonyomat, akkor ezt jogszerűen megteheti-e?
Részlet a válaszából: […] ...érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására,zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet. Arendeltetésszerű joggyakorlás akkor valósul meg, ha az Mt. előírásainakalkalmazása jogszerű cél érdekében történik, kiváltja azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.
1
2