Alpolgármester - a munkáltatói jogkör határai

Kérdés: A település polgármestere lemondott, ugyanezen időpontban szűnik meg a jegyző jogviszonya is nyugállományba vonulása okán. Az alpolgármester jogosult-e a jegyzői pályázat lebonyolítására és az új jegyző kinevezésére?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, de több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Alpolgármester újraválasztása - a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszából: […] ...ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Alpolgármester megbízási díja

Kérdés: Önkormányzatunknál az alpolgármester kaphat-e megbízási díjat illetményén és a költségtérítésen kívül? Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozna a megbízás.
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 79. §-ának (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni az alpolgármesterre is. A Mötv. eltérő szabályokat tartalmaz a polgármester összeférhetetlensége tekintetében a település lakosságszáma (3000 fő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.