Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott alpolgármester tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alpolgármester - a munkáltatói jogkör határai

Kérdés: A település polgármestere lemondott, ugyanezen időpontban szűnik meg a jegyző jogviszonya is nyugállományba vonulása okán. Az alpolgármester jogosult-e a jegyzői pályázat lebonyolítására és az új jegyző kinevezésére?
Részlet a válaszból: […]ekkor a törvény alapján gyakorolja a polgármestert megillető valamennyi jogosítványt.A polgármester legkésőbb a jegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni [Kttv. 247. § (5) bek.]. A fentiekből következően a polgármester általános helyettesítésére jogosult alpolgármester - a vonatkozó törvényi szabályoknak és esetlegesen a helyi önkormányzati szabályoknak (a szervezeti és működési szabályzat tartalmazhat a jegyzői pályáztatási eljárás tekintetében szabályt) megfelelően - köteles kiírni a jegyzői pályázatot, lefolytatni a pályázati eljárást, és kinevezni az új jegyzőt. Itt kell utalnunk röviden arra, hogy a polgármester és a jegyző szoros munkakapcsolatban állnak egymással. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt [Mötv. 67. § (1) bek. a) pont; 81. § (1) bek.]. Bár a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak felett, a polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához [Mötv. 81. § (3) bek. b) pontja és (4) bekezdés]. A jegyző felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja [Mötv. 67. § (1) bek. f) pont].A polgármesteri és a jegyzői pozíció szoros munkakapcsolata miatt fontosnak tartjuk, hogy az új jegyző személyéről való döntést valamilyen módon az új polgármester is jóvá tudja hagyni, valamint, hogy az új jegyző is együtt tudjon működni a megválasztott új polgármesterrel. Erre sor kerülhet egyrészt akkor, ha az időközi polgármester-választás olyan időpontra esik, amikor még nem zárul le az alpolgármester által kiírt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3989
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Alpolgármester újraválasztása - a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszból: […]polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít. A Kttv. 225/K. §-ának (1) bekezdése alapján - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell, így az alpolgármesterre is alkalmazandó a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése. A Mötv. 76. §-ának a) pontja alapján az alpolgármester tisztsége megszűnik a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, azaz jelen esetben 2019. október 13-án. E naptól számítva 2019. november 4-ig, az újbóli kinevezéséig, 21 nap telt el, ez lesz az ún. kiesett időtartam, amelyre járó végkielégítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3753

3. találat: Alpolgármester megbízási díja

Kérdés: Önkormányzatunknál az alpolgármester kaphat-e megbízási díjat illetményén és a költségtérítésen kívül? Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozna a megbízás.
Részlet a válaszból: […]a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. Ezen rendelkezés alapján akkor sem folytatható a közbizalom megingatására alkalmas tevékenység, ha az kifejezetten nem a Mötv. 36. §-ának valamely különös összeférhetetlenségi esetköre alá tartozik. Mindig az adott eset összes körülményére figyelemmel állapítható meg, hogy milyen tevékenység lehet alkalmas a közbizalom megingatására.Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az önkormányzat mint közfeladatot ellátó szerv közpénz felhasználására kötött szerződéseinek adatai tehát közérdekű adatnak minősülnek, a közérdekű adat megismerése iránt pedig szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be, és az adatkezelő önkormányzat ezen igénynek a lehető legrövidebb időn - de legkésőbb tizenöt napon - belül köteles eleget tenni. A közbizalom megingatására alkalmasnak minősül, ha a közvélemény arról értesül, hogy egy pályázat elbírálásában részt vevő alpolgármester ugyanezen pályázattal elnyert támogatásból további jogviszony létesítésével közvetve vagy közvetlenül anyagi előnyben részesül.Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy - a Mötv. 36. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti esetek kivételével (ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja nem lehet az alpolgármester) - nem kezeli a Mötv. összeférhetetlenségi esetként a társadalmi megbízatású alpolgármester és a 3000 fős vagy az alatti lakosságú település főállású alpolgármestere által ugyanazon önkormányzattal létesített további jogviszonyokat. Ha e jogviszony létesítése közpénz felhasználására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3393