Szakszervezetitagdíj-utalás – a személyes adatok védelme

Kérdés:

Az Mt. kimondja, hogy a szakszervezeti tagdíjat a munkáltató térítés ellenében köteles levonni, és a megfelelő számlaszámra utalni. A munkáltató a GDPR-re hivatkozva megtagadhatja a tagdíj levonását a munkavállaló belépési nyilatkozata, kérése ellenére?

Részlet a válaszából: […] ...teljesítenie kell (Legfelsőbb Bíróság Mfv. 10.887/2006/4.); a GDPR ebben a körben nem hozott változást. Már csak azért sem, mivel az adatkezelés szempontjából az érintett a munkavállaló, aki saját maga jogosult rendelkezni a személyes adataival, és eldönteni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Keresőképtelen testépítő – aranyérem a betegszabadság alatt

Kérdés: Van egy kollégánk, aki amatőr testépítő, és versenyeken vesz részt. A közösségi oldalán találtunk egy posztot egy ausztriai versenyről, amelyet megnyert, viszont azon a napon betegszabadságon volt. Mit tehet ilyenkor a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel, továbbá az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel [Mvtv. 7. § (1) bek., 8. § (3) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Védettséggel kapcsolatos munkavállalói személyes adatok kezelése

Kérdés: Az 598/2021. Korm. rendelet 3. §-a jogszabályi felhatalmazást ad az oltottsággal kapcsolatos munkavállalói személyes adatok kezelésére. Ez minden esetben hivatkozható jogalap az adatkezelésre a megfelelő cél megjelölése mellett (pl. egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, vagy a munkahelyi átoltottság felmérése), vagy csak abban az esetben, ha a munkáltató él a kötelező oltás elrendelésének lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...ellenére a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is irányadónak tekintjük a következőket: A munkáltató az említett adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Elektronikus bérjegyzék – a kiküldés

Kérdés: Lehet-e abból gond, ha két felső vezető egyazon e-mail-címet ad meg a bérjegyzék küldéséhez? A pdf ugyan egyazon e-mailre érkezik, de megnyitni csak a biztonsági kóddal lehet, amit még a küldéskor maguknak elmentenek, és törölnek a rendszerből. A munkavállalók által megadott e-mail-címet el kell fogadni, azaz úgy kell kezelni, mint például a bankszámlaszámot, amire akár az egész család jövedelme utalásra kerülhet?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül. Amennyiben a bérjegyzék még egyéni kóddal is védett, az adatokhoz való kizárólagos hozzáférése is biztosított lesz, így adatkezelési kérdés emiatt nem merülhet fel. Ha pedig másnak is megadja ezt a kódot, az ugyanúgy kívül esik a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Pótszabadság gyermek után köztisztviselőknek – igazolás és adatkezelés

Kérdés: Az önkormányzatnál foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban állókkal, ügykezelőkkel kapcsolatban a Kttv. 102. §-a rendezi a közszolgálati tisztségviselők gyermekek után járó pótszabadságát. A Kttv. 6. §-a értelmezi a gyermek és szülő fogalmát. Köteles-e ellenőrizni a munkáltató például az elvált szülők esetében leadott nyilatkozatokat, mikor az elvált szülő nem él egy háztartásban a gyermekével, vagy az élettársa gyermekével él egy háztartásban? A munkáltató milyen igazolás bemutatására kötelezheti (pl. lakcímkártya) a munkavállalóját a gyermekek után járó pótszabadság megállapításához? Elegendő-e a munkavállaló jognyilatkozata, hogy hány gyermeket nevel, illetve hány gyermek után kívánja igénybe venni a szabadságot?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. értelmében a gyermek után járó pótszabadság – a saját munkavégzésre irányuló jogviszonyában – mindkét arra jogosult szülőt köztisztviselőként vagy ügykezelőként is megilleti. A gyermek fogalmán a pótszabadság szempontjából csak azt a gyermeket lehet érteni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság

Kérdés: Munkavállalóinkat szúrópróbaszerűen szoktuk ellenőrizni a gyárból való kilépéskor, és ilyenkor a csomagjuk kinyitására hívjuk fel őket. Az egyik munkavállalónk esetében ez meg is történt, de utólag a HR-en keresztül a munkáltatóval szembeni sérelemdíj iránti igényt terjesztett elő, arra hivatkozással, hogy az ilyen csomagátvizsgálás nem felel meg az adatvédelmi szabályoknak, így a személyiségi jogát sérti. Igaza lehet?
Részlet a válaszából: […] ...[Ptk. 2:52. § (1)–(2) bek.].Az egyes munkavállalók táskáinak szúrópróbaszerű ellenőrzése, ha az azzal kapcsolatos személyes adatkezelés jogalapja, célja nem áll fenn, vagy az azzal összefüggő és megfelelő előzetes érintetti tájékoztatás követelménye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Adatszolgáltatás – az előző munkáltatótól a felvételi eljárás során

Kérdés: Gyanítom, hogy a volt munkáltatóm rossz véleményt közöl rólam, ezért nem hívnak be állásinterjúra. Úgy tudom, hogy a munkavállaló írásos beleegyezése nélkül a volt munkáltató nem adhatna ki adatokat. Mit mond erről a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges [Mt. 10. § (1) bek.]. A munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatkezelésére is alkalmazni kell a GDPR rendelkezéseit. A munkáltató tehát akkor kezelhet egyáltalán a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Lakcímadat közlése a munkáltatóval

Kérdés: Amennyiben lakcímet változtatok, köteles vagyok-e ezt a változást a munkáltatómnak bejelenteni? Magánéleti okokból nem szeretném, mert félek, hogy egy bizonyos személy a munkáltatómtól megtudja az új címemet. Lehet következménye annak, ha a tájékoztatást nem teszem meg?
Részlet a válaszából: […] ...kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult [83. cikk (1) bek.], mely alól a munkáltató csak akkor mentesül, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A munkavállaló az adatkezelő munkáltató ellen – jogsértés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Munkavállaló interneten közzétett adatainak felhasználása a munkaviszony létesítésekor – eltérő vélemények

Kérdés: "Lenyomozhatjuk-e" a leendő munkavállalóinkat és az állásra pályázókat az általuk bizonyos közösségi oldalakon (pl. Instagram, Facebook) nyilvánosan hozzáférhető bejegyzéseik, megosztásaik vagy éppen lájkjaik alapján?
Részlet a válaszából: […] ...adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Azonnali hatályú felmondás telefonszám megadásának megtagadása miatt

Kérdés: A napokban elkérték az egyik kollégám magántelefonszámát. Ő nem adta meg, ezt követően azonnali hatállyal felmondtak neki. Ezután végigjárták az egész csarnokot, hogy elkérjék a többi munkavállaló magánszámát. Mivel tisztában vagyok vele, hogy ez csak egy tisztogatás része, szeretném tudni, hogy mit tegyek? (Egyébként nem adtam meg a telefonszámomat.)
Részlet a válaszából: […] ...§ 2. pont], ennek megfelelően a munkavállaló magántelefonszáma, mobiltelefonszáma is személyes adatnak minősül. A munkáltató általi adatkezelés minden szakaszában meg kell, hogy feleljen annak céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.
1
2
3