Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott alapilletmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség

Kérdés: Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Részlet a válaszból: […]számított illetmény, a magasabb és az alacsonyabb illetmény különbözetét a munkáltató utólag köteles részükre kifizetni.Ugyanakkor a Kttv. 133. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítéstől - amelyet a Kttv. 226. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselőkre is alkalmazni kell - meg kell különböztetnünk az előzőekben kifejtett magasabb összegű alapilletmény megállapításától. A Kttv. 133. § (3)-(4) bekezdése szerinti, a köztisztviselő tárgyévet megelőző évi minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján járó alapilletmény-eltérítés megállapítására a hivatali szervezet vezetője, azaz a polgármesteri hivatal jegyzője és nem a képviselő-testület a jogosult. Az adott tárgyévre történő alapilletmény-eltérítés megállapítása jegyzői mérlegelési jogkörbe tartozik, arról a képviselő-testület nem dönthet rendelettel. A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - december 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt. Az alapilletmény-eltérítés tehát nem alanyi jogon illeti meg a köztisztviselőket. A Kvtv. és a Kttv. együttes alkalmazásával az alapilletmény és az eltérítést megelőző illetmény különbözetét 2018. január 1-jére visszamenőleg meg kell állapítani, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3258
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,