Károkozás külföldön

Kérdés: Cégünk egy munkatársát rendszeresen kiküldi külföldi leányvállalataihoz munkavégzés céljából. Az egyik ilyen kiküldetés alatt a munkavállaló a vállalati gépkocsival balesetet okozott, az érintett külföldi személy kártérítési igénnyel lépett fel a cégünkkel szemben. Szeretnénk megtudni, hogy a kiküldetés ideje alatt egy esetleges baleset miatt bekövetkező vagyoni kártérítési felelősség hogyan oszlik meg a munkavállaló és a munkáltató között? A külföldi kiküldetés teljes időtartama a kártérítés szempontjából beleszámít-e a munkaidő fogalmába? Átháríthatjuk-e a kárt a munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...okoz harmadikszemélynek kárt, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a károsulttal szembena munkáltató felelős. Ez az ún. alkalmazottért való kárfelelősség. Agépkocsivezetés során okozott baleset akkor állhat a munkaviszonnyalösszefüggésben, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.