Munkaszerződésben rögzített általános munkarend - a munkaidőkeret bevezethetősége

Kérdés: Munkavállalóink blanketta felhasználásával készített munkaszerződése azt tartalmazza, hogy a foglalkoztatásukra általános munkarendben kerül sor. A jövőben munkaidőkeretet szeretnénk alkalmazni. Megtehetjük-e, hogy ezt egyoldalúan bevezetjük, figyelemmel arra, hogy az Mt. értelmében a munkáltató állapítja meg a munkaidő-beosztást, és legfeljebb négyhavi munkaidőkeretet is alkalmazhat egyoldalúan?
Részlet a válaszából: […] ...által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja [Mt. 93. § (1) bek.]. Mivel a munkaszerződésben a felek az általános munkarend alkalmazásában állapodtak meg, mely szerint a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be [Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Általános munkarendben dolgozó munkavállaló beosztásának közlése

Kérdés: Általános munkarendben dolgozó munkavállaló (hétfőtől péntekig 08.00-17.00 között dolgozik, a munkaközi szünet 60 perc) részére kötelező a munkáltatónak beosztást készítenie? Vagy csak az egyenlőtlen munkaidőben dolgozó munkavállalók részére kötelező elkészíteni, és a helyben szokásos módon közzétenni egy héttel korábban?
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint a munkáltató a munkaidő-beosztást mindig köteles előre közölni, a pontos munkarendtől függetlenül. A beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban kell közölni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Havibér arányosítása munkaszüneti nap okán

Kérdés: Havibéres munkavállalók tört hónapra járó munkabérének számításában szeretnék segítséget kérni abban az esetben, ha az adott hónapban munkaszüneti nap van. Ebben az esetben a munkaszüneti nappal is osztani kell a teljes havi munkabért, és aztán a szorzásnál is figyelembe kell venni, vagy ellenkezőleg, sem osztásnál, sem szorzásnál nem kell figyelembe venni a munkaszüneti napot? Például 2019. március 6-án belépő munkavállaló esetén, ha a havi munkabére 200 000 Ft, hogyan számoljuk ki a március hónapra járó munkabérét?
Részlet a válaszából: […] ...általános munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) eső munkaszüneti napon a napi (munkaszerződés szerinti) munkaidőt a munkavállalónak nem kell teljesítenie, ezek a munkaórák "kiesnek" a munkáltató által beosztható munkaidők közül, és erre a kiesett időre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Általános munkarend és egyenlőtlen munkaidő-beosztás

Kérdés: Az Mt. 2019. január 1-jei hatálybalépésével módosult a heti pihenőnapok kiadásának rendje és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás fogalma. Ezek alapján akkor, ha a munkavállaló heti két pihenőnapja a vasárnap és a hétfő, akkor általános munkarendben dolgozik, vagy ez továbbra is egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, és munkaidőkeretet kell elrendelni?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 2019. január 1-jétől hatályos fogalmai alapján általános munkarend, ha a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be. Ehhez képest egyenlőtlen a munkaidő-beosztás - egyebek mellett -, ha a munkáltató a heti pihenőnapot az Mt. 105. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Fizetett ünnep általános munkarendben

Kérdés: A "fizetett ünneppel" kapcsolatos korábbi kérdéssel kapcsolatban a választ megkaptam. Az egyik kérdésem az volt, hogy "fizetett ünnep" annak a munkavállalónak is jár-e, aki nem munkaidőkeretben, hanem általános munkarendben és órabérben dolgozik. Álláspontom szerint igen, hiszen ebben az esetben is az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken ezen munkavállalónak a teljesítendő munkaideje. A válaszuk alapján helyes azon következtetésem, mely szerint szerkesztőségük véleménye is az, hogy a "fizetett ünnep" annak a munkavállalónak is jár, aki általános munkarendben és órabérben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig kell beosztani (általános munkarend). Ezen általános szabályhoz képest munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén - a törvényben meghatározott korlátokra tekintettel - a munkaidő a hét minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Munkaszüneti nappal érintett hét munkaideje

Kérdés: Havibéres munkavállaló heti munkaideje 40 óra. Amennyiben túlóra kerül elrendelésre, a heti munkaidő nem haladja meg a 48 órát, a napi munkaidő pedig a 12 órát. Olyan munkahéten, amikor csak 4 munkanap van, 1 pedig munkaszüneti nap, akkor hogyan alakul a heti munkaidőre vonatkozó korlátozás?
Részlet a válaszából: […] ...egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, a munkaidőkeretben (elszámolási időszakban) teljesítendő munkaidő meghatározásánál az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Munkabér kifizetése általános munkarend órái szerint

Kérdés: A munkavállalóinkat munkaidőkeretben, órabéresként foglalkoztatjuk. A munkabérüket minden hónapban aszerint kapják meg, hogy a nem munkaidőkeretes munkavállalóknak hány órát kellett volna dolgozniuk. A túlórákat (ha vannak) a munkaidőkeret végén számoljuk el. Helyes ez a bérkifizetés?
Részlet a válaszából: […] ...a 174 óra arányos részévelszámolja el és fizeti ki [Mt. 156. § (1) bek.]. A munkaidőkeret lejártakor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni [Mt. 156. § (2) bek.]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Havi kifizetésre kerülő bér számítása távollét esetén

Kérdés: Havidíjas dolgozókat általános munkarendben foglalkoztatunk, nincs bérpótlék, túlórapénz sem. Nem egyértelmű számunkra, hogy ha a munkavállaló például 2 munkanap szabadságon van, vagy a munkaszüneti nap is munkanapra esik, akkor miért nem a havi alapbért kell kifizetni? Végkielégítés fizetése esetén úgy értelmezzük, hogy nem vonatkozik ránk a hat naptári hónapra fizetett teljesítménybér. Mivel ilyen nincs, ezért a távolléti díj csak a kifizetés időpontjában érvényes alapbérrel egyenlő?
Részlet a válaszából: […] A távolléti díj számítása során alapvetően a távollét esedékességének időpontjában érvényes alapbér [Mt. 148. § (1) bek.] 1 órára számított mértékét kell korrigálni (növelni):a) a teljesítménybérrész egy órára számított mértékével (Mt. 150. §), ésb)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Általános munkarend és a szabadság nyilvántartása

Kérdés: Az Mt. 124. §-a alapján a kiadott szabadságot általános munkarend esetén is szükséges órában nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...alól, és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani. Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. Nem változó előírás, hogy a szabadságot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.