Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott általános munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Általános munkarendben dolgozó munkavállaló beosztásának közlése

Kérdés: Általános munkarendben dolgozó munkavállaló (hétfőtől péntekig 08.00-17.00 között dolgozik, a munkaközi szünet 60 perc) részére kötelező a munkáltatónak beosztást készítenie? Vagy csak az egyenlőtlen munkaidőben dolgozó munkavállalók részére kötelező elkészíteni, és a helyben szokásos módon közzétenni egy héttel korábban?
Részlet a válaszból: […]jelenti azt, hogy a hétről hétre ismétlődő beosztást újra és újra kötelező közölni a munkavállalóval. A törvény ugyanis úgy fogalmaz, hogy közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó [Mt. 97. § (4) bek.]. Ha tehát a munkáltató nem kíván eltérni az előző heti beosztástól, nem kell újabb beosztást közölnie. Ha előre látható, hogy a munkáltató minden héten azonos beosztás szerint fog igényt tartani a munkavállalóra, praktikusan elegendő egyszer, az első hétre közölni a beosztást, és ezt csak akkor kell újra ismételni, amennyiben a korábbi beosztástól a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3614

2. találat: Havibér arányosítása munkaszüneti nap okán

Kérdés: Havibéres munkavállalók tört hónapra járó munkabérének számításában szeretnék segítséget kérni abban az esetben, ha az adott hónapban munkaszüneti nap van. Ebben az esetben a munkaszüneti nappal is osztani kell a teljes havi munkabért, és aztán a szorzásnál is figyelembe kell venni, vagy ellenkezőleg, sem osztásnál, sem szorzásnál nem kell figyelembe venni a munkaszüneti napot? Például 2019. március 6-án belépő munkavállaló esetén, ha a havi munkabére 200 000 Ft, hogyan számoljuk ki a március hónapra járó munkabérét?
Részlet a válaszból: […]munkavállalók esetében nincs olyan konkrétan meghatározva, mint az óra- vagy teljesítménybéres munkavállalóknál [Mt. 146. § (3) bek. d) pont]. A havibéres munkavállaló a havi alapbérére a rendes munkaidő teljesítése esetén jogosult; ebből az elvből, valamint az Mt. 136. §-ának (3) bekezdéséből levezethető, hogy a munkavállaló a fentiek szerint "kiesett" időre is bérben kell részesüljön. Ez pedig a számítási elvek szempontjából azt jelenti, hogy a hétköznapra eső munkaszüneti napot a havibér arányos részének meghatározásakor osztószámként kell figyelembe venni, és a "kiesett" időre is bért kell számfejteni. Ellenkező esetben a munkavállaló a "fizetett ünnepre" nem kapna bért, aminek szemléletes példája, ha a munkaviszony január 1-jén ér véget.A kérdés szerinti esetben tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3599

3. találat: Általános munkarend és egyenlőtlen munkaidő-beosztás

Kérdés: Az Mt. 2019. január 1-jei hatálybalépésével módosult a heti pihenőnapok kiadásának rendje és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás fogalma. Ezek alapján akkor, ha a munkavállaló heti két pihenőnapja a vasárnap és a hétfő, akkor általános munkarendben dolgozik, vagy ez továbbra is egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, és munkaidőkeretet kell elrendelni?
Részlet a válaszból: […]bekezdésétől eltérően osztja be [Mt. 97. § (2)-(3) bek.]. E rendelkezés alapján viszont hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani, amelyek egyenlőtlenül is beoszthatók. A fogalmi zavart az okozza, hogy a pihenőnapok egyenlőtlen beosztására vonatkozó rendelkezés 2018. december 31-ig csak akkor volt alkalmazható, ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban foglalkoztatták a munkavállalót. E rendelkezés értelmezése alapján a kérdés szerinti esetben, amikor a munkavállaló pihenőnapjai a vasárnap és a hétfő, szükséges volt a munkaidőkeret elrendelése.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3562

4. találat: Fizetett ünnep általános munkarendben

Kérdés: A "fizetett ünneppel" kapcsolatos korábbi kérdéssel kapcsolatban a választ megkaptam. Az egyik kérdésem az volt, hogy "fizetett ünnep" annak a munkavállalónak is jár-e, aki nem munkaidőkeretben, hanem általános munkarendben és órabérben dolgozik. Álláspontom szerint igen, hiszen ebben az esetben is az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken ezen munkavállalónak a teljesítendő munkaideje. A válaszuk alapján helyes azon következtetésem, mely szerint szerkesztőségük véleménye is az, hogy a "fizetett ünnep" annak a munkavállalónak is jár, aki általános munkarendben és órabérben dolgozik?
Részlet a válaszból: […](egyenlőtlen munkaidő-beosztás) [Mt. 97. § (2)-(3) bek.]. Az általános munkarend és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás egymást kizáró fogalmak, és vasárnapra, illetve munkaszüneti napra munkaidőt beosztani csak egyenlőtlen munkaidő-beosztásban lehet.Az általános munkarendben emiatt nem alkalmazható az a szabály, amely a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő kiszámítását határozza meg, és amely a hétköznapra eső munkaszüneti nap figyelmen kívül hagyásáról rendelkezik [Mt. 93. § (2) bek.]. Ugyanakkor az általános munkarendben dolgozó órabéres munkavállaló esetén is megállapítható, hogy a hétköznapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaideje, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2613

5. találat: Munkaszüneti nappal érintett hét munkaideje

Kérdés: Havibéres munkavállaló heti munkaideje 40 óra. Amennyiben túlóra kerül elrendelésre, a heti munkaidő nem haladja meg a 48 órát, a napi munkaidő pedig a 12 órát. Olyan munkahéten, amikor csak 4 munkanap van, 1 pedig munkaszüneti nap, akkor hogyan alakul a heti munkaidőre vonatkozó korlátozás?
Részlet a válaszból: […]munkaszüneti nap van.Ha a munkavállaló egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, a munkaidőkeretben (elszámolási időszakban) teljesítendő munkaidő meghatározásánál az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A kérdés szerinti esetben abból kell kiindulnunk, hogy az adott hétre az általános napi teljes munkaidőben dolgozó munkavállalónak 8 órával kevesebb osztható be. A havibérét viszont a munkavállaló a munkaszüneti nappal érintett hónapban is megkapja, tehát a díjazása attól függetlenül alakul, hogy a munkaszüneti nap miatt csak kevesebbet kellett dolgoznia [Mt. 156. § (1) bek. a) pont]. Ebből eredően véleményünk szerint a munkaszüneti napot a munkaidő szempontjából úgy kell elszámolni, mintha aznap is teljesítette volna a napi 8 óra munkaidejét. Ezért a munkaszüneti nappal érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2054

6. találat: Munkabér kifizetése általános munkarend órái szerint

Kérdés: A munkavállalóinkat munkaidőkeretben, órabéresként foglalkoztatjuk. A munkabérüket minden hónapban aszerint kapják meg, hogy a nem munkaidőkeretes munkavállalóknak hány órát kellett volna dolgozniuk. A túlórákat (ha vannak) a munkaidőkeret végén számoljuk el. Helyes ez a bérkifizetés?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló esetén a 174 óra arányos részévelszámolja el és fizeti ki [Mt. 156. § (1) bek.]. A munkaidőkeret lejártakor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni [Mt. 156. § (2) bek.].A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak úgy is, hogy a munkavállaló nem havi 174 órára (annak arányos részére), hanem az általános munkarend szerinti órák alapján kapja meg a tárgyhavi munkabérét. Ilyen megállapodás hiányában azonban a törvényi szabályok irányadók; a kérdés szerinti esetben tehát a bérkifizetés csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1660
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Havi kifizetésre kerülő bér számítása távollét esetén

Kérdés: Havidíjas dolgozókat általános munkarendben foglalkoztatunk, nincs bérpótlék, túlórapénz sem. Nem egyértelmű számunkra, hogy ha a munkavállaló például 2 munkanap szabadságon van, vagy a munkaszüneti nap is munkanapra esik, akkor miért nem a havi alapbért kell kifizetni? Végkielégítés fizetése esetén úgy értelmezzük, hogy nem vonatkozik ránk a hat naptári hónapra fizetett teljesítménybér. Mivel ilyen nincs, ezért a távolléti díj csak a kifizetés időpontjában érvényes alapbérrel egyenlő?
Részlet a válaszból: […]vagy a végkielégítésként járó távolléti díj számítása során.Amennyiben a munkavállaló részére a munkaidő-beosztás szerinti munkavégzés alóli mentesülés (pl. 2 nap szabadság) miatt távolléti díjat kell fizetni egy olyan hónapban, amikor a beosztás szerinti összes munkanapok száma 21, és nincs releváns teljesítménybér, illetve semmilyen bérpótlék, akkor az adott hónapban kifizetésre kerülő bér számítási módja az alábbi:a) a távollét időpontjában érvényes alapbér arányos része [Mt. 136. § (3) bek.] (azaz: havi alapbér osztva 174-gyel, majd szorozva - napi teljes munkaidő esetén - 8-cal és ezt követően 19-cel);b) a 2 nap szabadságra járó távolléti díj (azaz: havi alapbér osztva 174-gyel, szorozva 8-cal, majd 2-vel).A törvény a 174-es osztószám alkalmazásának előírásával szükségszerűen a havi alapbértől eltérő bérfizetést tett kötelezővé akkor, ha a havibéres munkavállaló az adott hónapban legalább egy napot távol van. Amennyiben a munkavállalónak a szabadsága ideje alatti munkaidő-beosztása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1566

8. találat: Általános munkarend és a szabadság nyilvántartása

Kérdés: Az Mt. 124. §-a alapján a kiadott szabadságot általános munkarend esetén is szükséges órában nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. Nem változó előírás, hogy a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni (új Mt. 124. §). Általános munkarendről akkor beszélünk, ha a munkáltató a munka­időt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be [új Mt. 97. § (2) bek.].Ha a munkavállaló az általános munkarend szerint és egyenlő munkaidő-beosztásban dolgozik, akkor a napi beosztás szerinti munkaideje mindig megegyezik a rá irányadó napi munkaidő mértékével. Ilyenkor nincs szó a napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztásról, ezért egy nap szabadság minden esetben a napi munkaidő mértékével csökkenti az igénybe vehető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1558