Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott munkaszüneti nap körüli munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója

Kérdés: Fizetett ünnepen (munkaszüneti napon) elrendelt munka esetén milyen büntetéssel kell számolnunk? Cégünk több műszakos munkarendben működik, vasárnaponként nincs termelés. Ugyanakkor munkatorlódás miatt az év végén fel szokott merülni igény a munkaszüneti napokon is a munkavégzés elrendelésére. Tevékenységünk egyszerű kézi összeszerelés. Önkéntes jelentkezés alapján szervezhetünk-e műszakot az ünnepnapokra? Járhat-e ez valamilyen büntetéssel, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók vállalják az ünnepi munkát?
Részlet a válaszból: […]munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy- baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor [Mt. 102. § (2)-(3) bek.].A fentiek alapján a kérdés szerinti esetben nincs lehetőség a munkaszüneti napra rendes munkaidőt beosztani, legfeljebb ha a felsorolt rendkívüli körülmények alapján lenne kivételesen indokolt. A munkaügyi hatóság jogosult ellenőrizni a munkaszüneti napi munkavégzés szabályait [Met. 3. § (1) bek. f) pont]. Szabályszegés esetén munkaügyi bírság kiszabására kerülhet sor, már akkor is, ha a jogsértés csupán egyetlen munkavállalót érint [Met. 7. § (1) bek.]. A munkaügyi bírság összegét a hatóság mérlegeléssel állapítja meg, legalább 30 000, legfeljebb 10 000 000 Ft lehet [Met. 7. § (3) bek.]. E rendkívül tág korlátok között a bírság megállapításánál a hatóságnak kötelező az alábbi tényezőket figyelembe vennie: a jogsértéssel okozott hátrány nagyságát, illetve a jogsértéssel elért előny[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3460

2. találat: Fizetett ünnep mértékének kiszámítása

Kérdés: Ha a munkavállaló november 1-jén munkát végzett, 12 órás műszakbeosztásban, akkor részére a fizetett ünnepet 8 vagy 12 órával kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]alapulvételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (1)-(2) bek.]. Mivel általános munkarendben a munkaidőt egyenlően kell beosztani öt hétköznapra [Mt. 97. § (2) bek.], ezért a munkaidőkeretben a hétköznapi munkaszüneti napra (fizetett ünnepre) is a munkaszerződés szerinti heti munkaidő ötödét (általános teljes munkaidő esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3459

3. találat: Munkanap-áthelyezések

Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszból: […]munkarendben dolgozik. Ezért nincs akadálya, hogy a munkáltató a kérdés szerinti munkaidő-beosztással éljen, és a 28/2014. NGM rendelettől eltérve egy másik szombati napot jelöljön ki munkanapnak. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a munkaidő-beosztást a munkavállalóval - általános szabály szerint - legalább egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában közölni kell [Mt. 97. § (4) bek.]. Megjegyezzük, hogy a 18/2015. NGM rendelet 1. §-a is a fentieknek megfelelően rendelkezik, kimondva, hogy a rendelet hatálya csak az általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki.A munkáltatóra hatályos kollektív szerződés úgy fogalmaz, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Nincs tehát jelentősége, hogy milyen okból kerül sor e napokon munkavégzésre, azt mindenképpen rendkívüli munkaidőként kell elszámolni, még abban az esetben is, ha a munkaidő-beosztás közlésére a törvényi határidő tiszteletben tartásával került sor. Az Mt. alapján a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2510

4. találat: Munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ledolgozása

Kérdés: Munkavállalónk munkaviszonya 2012. 12. 17-én szűnt meg nyugdíjazás miatt. Kérdésünk, hogy dolgoznia kellett volna december 1-jén, illetve 15-én, mivel december 24-ét és 31-ét ezekre a napokra helyezték át?
Részlet a válaszból: […][NGM rendeletek 1. § (1)-(2) bek.]. Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban - azaz a nem hétfőtől péntekig, mindennap azonos mértékű rendes munkaidőben - foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét a munkáltató eltérően is meghatározhatja (NGM rendeletek 3. §), azaz az áthelyezett pihenőnapokat "visszacserélheti". Ezt viszont előzetesen, egy héttel korábban, hét napra előre kell közölni a munkavállalókkal [új Mt. 97. § (4) bek.].Amennyiben a munkáltató (és a munkavállaló) nem esik a fenti kivételek valamelyike alá, az NGM rendeletek szerinti munkanap-áthelyezések számára és az általa foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1555

5. találat: Munkavégzés - heti 48 óra felett munkaidőkeret hiányában

Kérdés: Az Mt. 119. § új, 2010. január 1-jétől hatályos (9) bekezdése szerint munkaidőkeret hiányában az Mt. 125. § (5) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten a 119. § (3) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó. Nem egyértelmű számunkra az idézett bekezdés tartalma, kérjük értelmezésüket e szabállyal kapcsolatban!
Részlet a válaszból: […]minősített szombaton szükséges a munkavállalóknak munkát végezniük, az általános munkarendben - jellemzően hétfőtől péntekig - foglalkozatott munkavállalók beosztásuk szerint hat munkanapon dolgoznak. Ezért ha nem alkalmaz munkaidőkeretet a munkáltató, és a munkavállalók napi 8 óra munkát végeznek, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak beosztás szerinti heti munkaideje ezen a naptári héten eleve 48 óra (6 nap x 8 óra) lesz. Így ha esetleg ezen a héten rendkívüli munkavégzést kellene elrendelni részükre, biztos, hogy - a szombati plusz 8 óra munkavégzés miatt - munkaidejük túllépi a heti 48 órás felső határt (pl. ha elrendel a munkáltató 3 óra túlórát valamelyik nap, akkor a munkavállaló heti munkaideje 51 óra lesz). Az Mt. 119. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azonban a heti munkaidő - ha a munkáltató nem alkalmaz munkaidőkeretet - nem lehet több heti 48 óránál. Annak érdekében,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 573

6. találat: Rendes szabadság - munkanapokban kell elszámolni, kiadni

Kérdés: A munkanap-áthelyezésről szóló miniszteri rendelet alapján augusztus 21-ét augusztus 29-én kellett volna ledolgozni. Cégünk ehelyett - a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva - augusztus 14-én pénteken és augusztus 28-án pénteken oly módon dolgoztatta le ezt a napot, hogy a napi 8 órás munkaidő helyett napi 12 óra munkavégzést (8 + 4 óra) rendelt el ezen a két pénteken. Azon munkavállalók részére, akik a két pénteki nap közül csak az egyik napon voltak szabadságon, másfél nap szabadságot számoltunk el, akik viszont mindkét napon szabadságon voltak, részükre plusz egy munkanap szabadságot számoltuk el. Helyes az eljárásunk?
Részlet a válaszból: […]bíróság kimondta, hogy a munkanapban meghatározott és kiadott szabadság nyilvántartása is értelemszerűen csak munkanapban történhet, mert a nyilvántartás a munkavállaló szabadsága megállapításának és kiadásának szabályszerű voltát hivatott igazolni. Az ettől eltérő, órákban való nyilvántartás nem felel meg a törvény hivatkozott rendelkezéseinek és azok betartásának ellenőrizhetőségét nem biztosítja (EBH 2003. 972). Így ha a munkavállaló munkaidejének mértéke napi nyolc óra, függetlenül attól, hogy egyes napokon ténylegesen hány órát dolgozik (akár tizenkét órát), egy nap szabadság egy munkanapnak, vagyis a napi munkaidő mértékével alapul vett (nyolcórai) távollétnek felel meg. Ha tehát a munkáltató - a napi nyolc-, heti negyvenórás munkaidőmértéket alapul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 512

7. találat: Munkanap-áthelyezés - a munkaszüneti napok körüli munkarendtől eltérően

Kérdés: A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet alapján augusztus 21-ét (pénteket) augusztus 29-én (szombaton) kellett ledolgozni. A szakszervezeti tisztségviselő augusztus 10-én (hétfőn) jelezte, hogy a munkavállalók inkább augusztus 15-én szeretnék ledolgozni az augusztus 21-ét, augusztus 29-e helyett. Kérdésünk: eltérhet-e a munkáltató a rendeletben meghatározott munkarendtől, vagy ezek a szabályok kötelezőek egy általános munkarendben üzemelő munkáltató számára? Cégünk - a szakszervezet kérésének megfelelően - augusztus 15-én rendelte be a munkavállalókat augusztus 29-e helyett. Kell-e rendkívüli munkavégzésért pótlékot fizetnünk részükre?
Részlet a válaszból: […]bekezdés]. Ezt a felhatalmazást a 16/2008. SZMM rendelet nem érinti, így a munkáltató - függetlenül attól, hogy egyébként általános munkarendben működik - a jogszabálytól eltérően is meghatározhatja a munkavállalók munkaidő-beosztását. A 16/2008. SZMM rendelet 3. §-ában foglalt, az általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetére jó példa, ha a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz. Ha például az általános munkarendben működő munkáltató az érintett időszakban háromhetes munkaidőkeretet határoz meg (augusztus 10-től augusztus 30-ig), eltérhet a jogszabály szerinti munkarendtől, és beoszthatja úgy is a munkavállalókat, hogy számukra a 16/2008. SZMM rendelet szerint pihenőnappá nyilvánított nap, augusztus 21-e helyett a munkavégzést nem augusztus 29-én, hanem augusztus 15-én rendeli el. Az Mt. 119. § (2) bekezdésében foglaltakra azonban figyelemmel kell lennie a munkáltatónak. E szerint ugyanis a munkaidő-beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre az Mt. 118/A. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. Mindebből következően ennek a megoldásnak az alkalmazása - egyebek mellett - akkor volt jogszerű a kérdésben írt esetben, ha a munkáltató be tudta tartani a munkaidő-beosztás közlésére az Mt.-ben vagy a kollektív szerződésben előírt határidőt. Ha az érintett munkáltató kollektív szerződése nem határoz meg az Mt. 119. § (2) bekezdése szerinti egy hétnél rövidebb határidőt, akkor - figyelemmel arra, hogy a munkarend átrendezéséről szóló, a 16/2008. SZMM rendelettől eltérő javaslat csak a kérdéses augusztus 15-ei szombatot megelőző hétfőn merült fel - a munkáltató jogszerűen nem választhatta ezt a megoldást. Ha egy általános munkarendben működő munkáltató nem a fent írt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 460

8. találat: Rendkívüli munka elrendelése és költségei

Kérdés: Augusztus 20. miatt 21-ét, pénteket 29-én, szombaton kellett ledolgozni. A munkáltatónk viszont úgy határozta meg a munkarendet, hogy 29-e helyett 21-én dolgoztunk - munkaidő-beosztás szerint. 28-án azonban a munkáltató azt mondta, mégis be kell jönnünk 29-én dolgozni. Megteheti ezt? Ha valaki már befizetett egy külföldi útra, emiatt nem tud elutazni?
Részlet a válaszból: […]különös esetet nem határozza meg, így a gyakorlati tapasztalatok alapján a munkáltató a magasabb díjazás mellett egy nappal megelőzőleg - egyéb különös szabály hiányában - a heti pihenőnapra is elrendelheti a rendkívüli munkavégzést. Bonyolultabb a helyzet a külföldre utazó kolléga esetében, akinek már a munkáltató kiadhatta a szabadságát. Az Mt. szerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni [Mt. 134. § (5) bekezdés]. Azaz a törvény alapján ekkor is elrendelhető a "túlórázás". Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, a törvény azt is kimondja: a rendkívüli munka nem jelenthet a munkavállaló számára személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 459

9. találat: Munkanap-áthelyezési szabályok - év közben belépők esetében

Kérdés: Hétfőtől péntekig tartó munkarendben működünk. Idén január 2-a, péntek a munkanap-áthelyezések miatt pihenőnap volt, ezt kell március 28-án, szombaton ledolgozni. Ugyanakkor több munkavállalóval 2009. január 2-a után létesítettünk munkaviszonyt. Ezen munkavállalók számára is munkanapnak minősül március 28-a? Ők ugyanis még nem voltak jogosultak a január 2-ai pihenőnapra, vagyis nincs mit ledolgozniuk március 28-án. Hogyan kell értelmezi a rendelet szabályait ezen munkavállalók vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]munkavállalók munkarendjére. A 3. § szerint az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - az Mt. 118. § (1) bekezdése alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható. Vagyis a munkáltató - az Mt. munka- és pihenőidő-szabályaival összhangban - az SZMM rendeletben írtaktól eltérően is meghatározhatja a munkavállalók munkarendjét. Az SZMM rendelet 2. § a) pontja szerint a 2009. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend valóban a következő: január 2., péntek, pihenőnap, március 28., szombat munkanap. Ennek alapján, ha a munkáltató általános munkarendben üzemel, egyértelmű, hogy a munkavállalói részére március 28-án munkavégzést kell elrendelnie. Egy olyan munkavállaló esetében azonban, aki még nem állt munkaviszonyban 2009. január 2-án, a munkáltató a következőket teheti: a) A többi munkavállalóhoz hasonlóan - figyelemmel arra, hogy 2009. március 28. munkarend szerinti munkanapnak minősül - munkát biztosít. Ekkor a március 28-i munkavégzés - az SZMM rendelet alapján - beosztás szerinti munkaidőnek minősül. Ugyanakkor, ha túllépte a március 28-i héten a munkavállaló munkaideje a heti munkaidejének mértékét - és a munkáltató nem alkalmaz munkaidőkeretet - a munkáltató köteles részére a többletet az Mt. 147. §-ban írt, a rendkívüli munkavégzés díjazására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 347
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Munkanap-áthelyezés szabályai megszakítás nélküli munkarend esetén

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra is irányadóak-e a munkaszüneti napok miatti munkanap-áthelyezés szabályai?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, hogy szabályai nem érintik a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A megszakítás nélküli munkarendben üzemelő munkáltatókra tehát nem vonatkoznak a munkanap-áthelyezés szabályai. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a munkarendet - kollektív szerződés rendelkezése hiányában - a munkáltató állapítja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 202
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést