Keresés eredménye

12 találat a megadott munkaszüneti nap körüli munkarend tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója
Kérdés: Fizetett ünnepen (munkaszüneti napon) elrendelt munka esetén milyen büntetéssel kell számolnunk? Cégünk több műszakos munkarendben működik, vasárnaponként nincs termelés. Ugyanakkor munkatorlódás miatt az év végén fel szokott merülni igény a munkaszüneti napokon is a munkavégzés elrendelésére. Tevékenységünk egyszerű kézi összeszerelés. Önkéntes jelentkezés alapján szervezhetünk-e műszakot az ünnepnapokra? Járhat-e ez valamilyen büntetéssel, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók vállalják az ünnepi munkát?
Részlet a válaszból: […]a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor [Mt. 102. § (2)-(3) bek.].A fentiek alapján a kérdés szerinti esetben nincs lehetőség a munkaszüneti napra rendes munkaidőt beosztani, legfeljebb ha a felsorolt rendkívüli körülmények alapján lenne kivételesen indokolt. A munkaügyi hatóság jogosult ellenőrizni a munkaszüneti napi munkavégzés szabályait [Met. 3. § (1) bek. f) pont]. Szabályszegés esetén munkaügyi bírság kiszabására kerülhet sor, már akkor is, ha a jogsértés csupán egyetlen munkavállalót érint [Met. 7. § (1) bek.]. A munkaügyi bírság összegét a hatóság mérlegeléssel állapítja meg, legalább 30 000, legfeljebb 10 000 000 Ft lehet [Met. 7. § (3) bek.]. E rendkívül tág korlátok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3460
2. találat: Fizetett ünnep mértékének kiszámítása
Kérdés: Ha a munkavállaló november 1-jén munkát végzett, 12 órás műszakbeosztásban, akkor részére a fizetett ünnepet 8 vagy 12 órával kell elszámolni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3459
3. találat: Munkanap-áthelyezések
Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszból: […]jelöljön ki munkanapnak. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a munkaidő-beosztást a munkavállalóval - általános szabály szerint - legalább egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában közölni kell [Mt. 97. § (4) bek.]. Megjegyezzük, hogy a 18/2015. NGM rendelet 1. §-a is a fentieknek megfelelően rendelkezik, kimondva, hogy a rendelet hatálya csak az általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki.A munkáltatóra hatályos kollektív szerződés úgy fogalmaz, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Nincs tehát jelentősége, hogy milyen okból kerül sor e napokon munkavégzésre, azt mindenképpen rendkívüli munkaidőként kell elszámolni, még abban az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2510
4. találat: Munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ledolgozása
Kérdés: Munkavállalónk munkaviszonya 2012. 12. 17-én szűnt meg nyugdíjazás miatt. Kérdésünk, hogy dolgoznia kellett volna december 1-jén, illetve 15-én, mivel december 24-ét és 31-ét ezekre a napokra helyezték át?
Részlet a válaszból: […]hétfőtől péntekig, mindennap azonos mértékű rendes munkaidőben - foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét a munkáltató eltérően is meghatározhatja (NGM rendeletek 3. §), azaz az áthelyezett pihenőnapokat "visszacserélheti". Ezt viszont előzetesen, egy héttel korábban, hét napra előre kell közölni a munkavállalókkal [új Mt. 97. § (4) bek.].Amennyiben a munkáltató (és a munkavállaló) nem esik a fenti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1555
5. találat: Munkavégzés - heti 48 óra felett munkaidőkeret hiányában
Kérdés: Az Mt. 119. § új, 2010. január 1-jétől hatályos (9) bekezdése szerint munkaidőkeret hiányában az Mt. 125. § (5) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten a 119. § (3) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó. Nem egyértelmű számunkra az idézett bekezdés tartalma, kérjük értelmezésüket e szabállyal kapcsolatban!
Részlet a válaszból: […]foglalkozatott munkavállalók beosztásuk szerint hat munkanapon dolgoznak. Ezért ha nem alkalmaz munkaidőkeretet a munkáltató, és a munkavállalók napi 8 óra munkát végeznek, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak beosztás szerinti heti munkaideje ezen a naptári héten eleve 48 óra (6 nap x 8 óra) lesz. Így ha esetleg ezen a héten rendkívüli munkavégzést kellene elrendelni részükre, biztos, hogy - a szombati plusz 8 óra munkavégzés miatt - munkaidejük túllépi a heti 48 órás felső határt (pl. ha elrendel a munkáltató 3 óra túlórát valamelyik nap, akkor a munkavállaló heti munkaideje 51 óra lesz).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 573
6. találat: Rendes szabadság - munkanapokban kell elszámolni, kiadni
Kérdés: A munkanap-áthelyezésről szóló miniszteri rendelet alapján augusztus 21-ét augusztus 29-én kellett volna ledolgozni. Cégünk ehelyett - a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva - augusztus 14-én pénteken és augusztus 28-án pénteken oly módon dolgoztatta le ezt a napot, hogy a napi 8 órás munkaidő helyett napi 12 óra munkavégzést (8 + 4 óra) rendelt el ezen a két pénteken. Azon munkavállalók részére, akik a két pénteki nap közül csak az egyik napon voltak szabadságon, másfél nap szabadságot számoltunk el, akik viszont mindkét napon szabadságon voltak, részükre plusz egy munkanap szabadságot számoltuk el. Helyes az eljárásunk?
Részlet a válaszból: […]mert a nyilvántartás a munkavállaló szabadsága megállapításának és kiadásának szabályszerű voltát hivatott igazolni. Az ettől eltérő, órákban való nyilvántartás nem felel meg a törvény hivatkozott rendelkezéseinek és azok betartásának ellenőrizhetőségét nem biztosítja (EBH 2003. 972). Így ha a munkavállaló munkaidejének mértéke napi nyolc óra, függetlenül attól, hogy egyes napokon ténylegesen hány órát dolgozik (akár tizenkét órát), egy nap szabadság egy munkanapnak, vagyis a napi munkaidő mértékével alapul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 512
7. találat: Munkanap-áthelyezés - a munkaszüneti napok körüli munkarendtől eltérően
Kérdés: A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet alapján augusztus 21-ét (pénteket) augusztus 29-én (szombaton) kellett ledolgozni. A szakszervezeti tisztségviselő augusztus 10-én (hétfőn) jelezte, hogy a munkavállalók inkább augusztus 15-én szeretnék ledolgozni az augusztus 21-ét, augusztus 29-e helyett. Kérdésünk: eltérhet-e a munkáltató a rendeletben meghatározott munkarendtől, vagy ezek a szabályok kötelezőek egy általános munkarendben üzemelő munkáltató számára? Cégünk - a szakszervezet kérésének megfelelően - augusztus 15-én rendelte be a munkavállalókat augusztus 29-e helyett. Kell-e rendkívüli munkavégzésért pótlékot fizetnünk részükre?
Részlet a válaszból: […]általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetére jó példa, ha a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz. Ha például az általános munkarendben működő munkáltató az érintett időszakban háromhetes munkaidőkeretet határoz meg (augusztus 10-től augusztus 30-ig), eltérhet a jogszabály szerinti munkarendtől, és beoszthatja úgy is a munkavállalókat, hogy számukra a 16/2008. SZMM rendelet szerint pihenőnappá nyilvánított nap, augusztus 21-e helyett a munkavégzést nem augusztus 29-én, hanem augusztus 15-én rendeli el. Az Mt. 119. § (2) bekezdésében foglaltakra azonban figyelemmel kell lennie a munkáltatónak. E szerint ugyanis a munkaidő-beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre az Mt. 118/A. § (4) bekezdésében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 460
8. találat: Rendkívüli munka elrendelése és költségei
Kérdés: Augusztus 20. miatt 21-ét, pénteket 29-én, szombaton kellett ledolgozni. A munkáltatónk viszont úgy határozta meg a munkarendet, hogy 29-e helyett 21-én dolgoztunk - munkaidő-beosztás szerint. 28-án azonban a munkáltató azt mondta, mégis be kell jönnünk 29-én dolgozni. Megteheti ezt? Ha valaki már befizetett egy külföldi útra, emiatt nem tud elutazni?
Részlet a válaszból: […]szabály hiányában - a heti pihenőnapra is elrendelheti a rendkívüli munkavégzést. Bonyolultabb a helyzet a külföldre utazó kolléga esetében, akinek már a munkáltató kiadhatta a szabadságát. Az Mt. szerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni [Mt. 134. § (5) bekezdés]. Azaz a törvény alapján ekkor is elrendelhető a "túlórázás". Ezzel kapcsolatban megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 459
9. találat: Munkanap-áthelyezési szabályok - év közben belépők esetében
Kérdés: Hétfőtől péntekig tartó munkarendben működünk. Idén január 2-a, péntek a munkanap-áthelyezések miatt pihenőnap volt, ezt kell március 28-án, szombaton ledolgozni. Ugyanakkor több munkavállalóval 2009. január 2-a után létesítettünk munkaviszonyt. Ezen munkavállalók számára is munkanapnak minősül március 28-a? Ők ugyanis még nem voltak jogosultak a január 2-ai pihenőnapra, vagyis nincs mit ledolgozniuk március 28-án. Hogyan kell értelmezi a rendelet szabályait ezen munkavállalók vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató - az Mt. munka- és pihenőidő-szabályaival összhangban - az SZMM rendeletben írtaktól eltérően is meghatározhatja a munkavállalók munkarendjét. Az SZMM rendelet 2. § a) pontja szerint a 2009. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend valóban a következő: január 2., péntek, pihenőnap, március 28., szombat munkanap. Ennek alapján, ha a munkáltató általános munkarendben üzemel, egyértelmű, hogy a munkavállalói részére március 28-án munkavégzést kell elrendelnie. Egy olyan munkavállaló esetében azonban, aki még nem állt munkaviszonyban 2009. január 2-án, a munkáltató a következőket teheti: a) A többi munkavállalóhoz hasonlóan - figyelemmel arra, hogy 2009. március 28. munkarend szerinti munkanapnak minősül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 347
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Munkanap-áthelyezés szabályai megszakítás nélküli munkarend esetén
Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra is irányadóak-e a munkaszüneti napok miatti munkanap-áthelyezés szabályai?
Részlet a válaszból: […]és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A megszakítás nélküli munkarendben üzemelő munkáltatókra tehát nem vonatkoznak a munkanap-áthelyezés szabályai. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a munkarendet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 202
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés