Fizetett ünnep mértékének kiszámítása

Kérdés: Ha a munkavállaló november 1-jén munkát végzett, 12 órás műszakbeosztásban, akkor részére a fizetett ünnepet 8 vagy 12 órával kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója

Kérdés: Fizetett ünnepen (munkaszüneti napon) elrendelt munka esetén milyen büntetéssel kell számolnunk? Cégünk több műszakos munkarendben működik, vasárnaponként nincs termelés. Ugyanakkor munkatorlódás miatt az év végén fel szokott merülni igény a munkaszüneti napokon is a munkavégzés elrendelésére. Tevékenységünk egyszerű kézi összeszerelés. Önkéntes jelentkezés alapján szervezhetünk-e műszakot az ünnepnapokra? Járhat-e ez valamilyen büntetéssel, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók vállalják az ünnepi munkát?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra csak az alábbi esetekben lehet rendkívüli munkaidőt beosztani:- a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,- az idényjellegű, a megszakítás nélküli, társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Munkanap-áthelyezések

Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napok körüli munkarendet minden évben egy rendelet, 2015-ben a 28/2014. NGM rendelet szabályozza. A 28/2014. NGM rendelet szerinti munkarend minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki. Az általánostól eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ledolgozása

Kérdés: Munkavállalónk munkaviszonya 2012. 12. 17-én szűnt meg nyugdíjazás miatt. Kérdésünk, hogy dolgoznia kellett volna december 1-jén, illetve 15-én, mivel december 24-ét és 31-ét ezekre a napokra helyezték át?
Részlet a válaszából: […] A kérdést szabályozó NGM rendeletek hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra, kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatókra, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Munkavégzés - heti 48 óra felett munkaidőkeret hiányában

Kérdés: Az Mt. 119. § új, 2010. január 1-jétől hatályos (9) bekezdése szerint munkaidőkeret hiányában az Mt. 125. § (5) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten a 119. § (3) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó. Nem egyértelmű számunkra az idézett bekezdés tartalma, kérjük értelmezésüket e szabállyal kapcsolatban!
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 125. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjána foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (jelenleg a szociális ésmunkaügyi miniszter) évenként rendeletet alkot a munkaidő-beosztásnak amunkaszüneti napok miatt indokolt változtatásáról. (A 2010. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Rendes szabadság - munkanapokban kell elszámolni, kiadni

Kérdés: A munkanap-áthelyezésről szóló miniszteri rendelet alapján augusztus 21-ét augusztus 29-én kellett volna ledolgozni. Cégünk ehelyett - a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva - augusztus 14-én pénteken és augusztus 28-án pénteken oly módon dolgoztatta le ezt a napot, hogy a napi 8 órás munkaidő helyett napi 12 óra munkavégzést (8 + 4 óra) rendelt el ezen a két pénteken. Azon munkavállalók részére, akik a két pénteki nap közül csak az egyik napon voltak szabadságon, másfél nap szabadságot számoltunk el, akik viszont mindkét napon szabadságon voltak, részükre plusz egy munkanap szabadságot számoltuk el. Helyes az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alapján a munkavállalót megillető rendes szabadságmunkanapokban kerül meghatározásra (Mt. 131-132. §). Ennek megfelelően a rendesszabadság kiadása (illetve igénybevétele) során is napokban - és nem órákban -kell meghatározni és nyilvántartani a kivett, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Rendkívüli munka elrendelése és költségei

Kérdés: Augusztus 20. miatt 21-ét, pénteket 29-én, szombaton kellett ledolgozni. A munkáltatónk viszont úgy határozta meg a munkarendet, hogy 29-e helyett 21-én dolgoztunk - munkaidő-beosztás szerint. 28-án azonban a munkáltató azt mondta, mégis be kell jönnünk 29-én dolgozni. Megteheti ezt? Ha valaki már befizetett egy külföldi útra, emiatt nem tud elutazni?
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a munkáltató a 2009. évimunkaszüneti napok körüli munkarendre vonatkozó rendelettől eltérően határozzameg a munkarendet, feltéve hogy megfelelő időben közölte a munkaidő-beosztást.Az Önök esetében 29-e pihenőnapnak minősült, így az arra a napra -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Munkanap-áthelyezés - a munkaszüneti napok körüli munkarendtől eltérően

Kérdés: A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet alapján augusztus 21-ét (pénteket) augusztus 29-én (szombaton) kellett ledolgozni. A szakszervezeti tisztségviselő augusztus 10-én (hétfőn) jelezte, hogy a munkavállalók inkább augusztus 15-én szeretnék ledolgozni az augusztus 21-ét, augusztus 29-e helyett. Kérdésünk: eltérhet-e a munkáltató a rendeletben meghatározott munkarendtől, vagy ezek a szabályok kötelezőek egy általános munkarendben üzemelő munkáltató számára? Cégünk - a szakszervezet kérésének megfelelően - augusztus 15-én rendelte be a munkavállalókat augusztus 29-e helyett. Kell-e rendkívüli munkavégzésért pótlékot fizetnünk részükre?
Részlet a válaszából: […] A 16/2008. SZMM rendelet 2. §-a határozza meg a 2009. évimunkaszüneti napok miatti munkarendváltozásokat. A 2. § b) pontja szerint a2009. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől valóeltéréssel járó - munkarend a következő: augusztus 29., szombat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Munkanap-áthelyezési szabályok - év közben belépők esetében

Kérdés: Hétfőtől péntekig tartó munkarendben működünk. Idén január 2-a, péntek a munkanap-áthelyezések miatt pihenőnap volt, ezt kell március 28-án, szombaton ledolgozni. Ugyanakkor több munkavállalóval 2009. január 2-a után létesítettünk munkaviszonyt. Ezen munkavállalók számára is munkanapnak minősül március 28-a? Ők ugyanis még nem voltak jogosultak a január 2-ai pihenőnapra, vagyis nincs mit ledolgozniuk március 28-án. Hogyan kell értelmezi a rendelet szabályait ezen munkavállalók vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az SZMMrendelet általános szabály szerint csak a "normál", hétfőtől péntekig tartómunkarendben (ún. általános munkarendben) működő munkáltatóknál foglalkoztatottmunkavállalókra vonatkozik, ezért a kérdést feltevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Munkanap-áthelyezés szabályai megszakítás nélküli munkarend esetén

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottakra is irányadóak-e a munkaszüneti napok miatti munkanap-áthelyezés szabályai?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 125. §-ának (5) bekezdése alapján amunkaidő-beosztásnak a munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását aszociális és munkaügyi miniszter évenként szabályozza. A mindenkori rendelet 1.§-ának (2) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy szabályai nem érintik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.
1
2