Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott helyettesítési díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Helyettesítés - a díjazás összege

Kérdés: Az egyik osztályon a régebbi munkavállalóink közül többen is elmentek szülni, és helyettesítésük idejére feladataik nagyobb részét egy másik, ott dolgozó, nemrég kezdett munkatársuk vette át, aki azokat most a saját munkaköre mellett látja el. Az ő alapbére alacsonyabb, mint a helyettesített munkavállalók bére. Ebben az esetben neki ki kell fizetnünk a magasabb alapbért?
Részlet a válaszból: […]szerinti alapbérre jogosult [Mt. 53. § (5) bek.]. A Kúria egy ítéletében kifejtette, hogy az Mt. 53. §-ában foglaltak akkor is alkalmazhatók, amikor a munkavállaló az eredeti munkaköri feladatai ellátása mellett végez más munkakörébe tartozó feladatokat. Ebben az esetben díjazása attól függ, hogy a saját és a másik munkavállaló munkaköri feladatai ellátásának időtartama elkülöníthető-e, mivel csak ekkor lehet jogosult a másik munkavállaló övétől magasabb összegű időarányos alapbérére; önmagában az a tény, hogy többlettevékenységet kellett végeznie, nem elegendő. Amennyiben azonban a más munkakörökbe tartozó feladatok ellátásának időtartama nem elkülöníthető a saját munkaköri feladatainak ellátásától, akkor a magasabb díjazásra nem tarthat igényt. Más kérdés, ha a többlettevékenység ellátása a rendes munkaidőn kívül történik; ekkor viszont nem a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai, hanem a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok alapján formálhat igényt díjazásra (BH2021. 52). A bíróság tehát a törvényi szabályokhoz képest egy további feltételt, az időben elkülöníthetőséget is a díjazás feltételéül határozott meg.Ezzel összefüggésben kiemelendő, hogy a fenti szabályok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4190

2. találat: Kisgyermeknevelő helyettesítési pótléka

Kérdés: A 257/2000. Korm. rendelet január 1-jétől hatályos 15. §-ának (10) bekezdése rendelkezik a kisgyermeknevelők helyettesítési pótlékáról. Ajogszabály alapján helyettesítési pótlék illeti meg a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az illetmény 30%-a. A pótlék elszámolása egész napra vonatkozik (a csoportban töltött idő 7 órára), vagy csak arra az időszakra, amikor együtt látnák el a feladatokat?
Részlet a válaszból: […]feladatokat. A pótlékok rendeltetése, hogy a munkaköri feladatok ellátásának valamely nehezítő, méltánylandó tényezőjét külön díjazási jogcímen honorálják, a munkaköri feladatok elvégzéséért járó illetményen, alapbéren felül. Tehát a fizetésük ehhez a körülményhez kötött, amiből következik, hogy csak arra az időre jár ez a pótlék, amíg a feladatok egyedül való ellátása fennáll. Ha ez nem teszi ki a munkanapra beosztott munkaidő teljes időtartamát, akkor csak azokra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4087
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért

Kérdés: Egyik óvodánkban van egy betöltetlen óvodapedagógus-álláshely (két óvodapedagógus-hely van, ebből egy betöltetlen jelenleg, és egy óvodavezető dolgozik). Az óvodavezető pedagógusnak adhatunk-e helyettesítési díjat arra az időszakra, amíg az állást be nem töltjük? Ha nem, akkor milyen módokon lehet még a többletmunkát díjazni a dolgozónknak?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottakra is lehet alkalmazni az Nkt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján. Jogszabály nem zárja ki, hogy egyébként vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott is kaphasson helyettesítési díjat.Ezen túlmenően az Nkt. a következő lehetőségeket biztosítja még a többletfeladatok díjazására: az intézményvezetőt a fenntartóa) jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát [Nkt. 65. § (4) bek.];b) keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát [Nkt. 65. § (5) bek.].A munkáltató - ide nem értve a helyettesítést - a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3971

4. találat: Helyettesítési díj és 10 perces "képernyős" szünet

Kérdés: 1. A kolléganőm eltörte a lábát, és öt héten keresztül helyettesítettem. Jár-e a helyettesítési díj?
2. Milyen időközönként jár a 10 perces szünet?
Részlet a válaszból: […]ezért jár a helyettesítési díj. Ennek pontos mértékét jogszabály nem határozza meg, az a munkáltató mérlegelésén múlik, de "a végzett munkával arányosnak" kell lennie. A közszolgálati tisztviselők esetében is jár helyettesítési díj, ha a munkáltató intézkedése alapján munkakörbe nem tartozó munkát végeznek, s az eredeti munkakörüket is ellátják. Ez megvalósulhat tartós távollét miatti helyettesítéssel, illetve betöltetlen munkakör ellátásával is. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesített közszolgálati tisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet, ezen keretek között a munkáltató határozza meg a pontos összeget. Nem jár azonban helyettesítési díj, ha a helyettesítés a közszolgálati tisztviselő munkaköri kötelezettsége (kivéve, ha betöltetlen munkakört vesz át, 30 napot meghaladóan), vagy ha a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges (Kttv. 52. §).A második kérdésben szereplő 10 perces szünetek az ún. képernyős munkakörben kötelezőek. Ez olyan munkakör, ami a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is [50/1999. EüM rendelet 2. § c) pont]. Ilyen esetben a munkáltató köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3352

5. találat: Helyettesítési díj

Kérdés: Műszakvezetői beosztásban dolgozom a munkahelyemen. Munkaterületem sajátossága, hogy itt csak képzett gépkezelők dolgoznak, azaz hiányzásuk esetén helyettesítésüket diákkal, lízingelt munkaerővel nem lehet megoldani. Ez évben az ilyen hiányzások miatt én a műszakvezetői munkaköröm mellett nagyon sok munkanapon keresztül helyettesítettem az egyik beosztottamat. Jár-e nekem ezért helyettesítési díj?
Részlet a válaszból: […]negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell [Mt. 53. § (1)-(2) bek.].A díjazási kérdéseket illetően a törvény csak annyit rögzít, hogy a munkavállaló a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás idejére az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult [Mt. 53. § (5) bek.]. Azaz, ha a helyettesített munkakörre magasabb alapbér jár, a helyettesítés tartamára ez az alapbér illeti meg a munkavállalót. Mivel a kérdés szerint a munkavállaló a beosztottját helyettesítette, minden bizonnyal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3176

6. találat: Jegyző helyettesítése

Kérdés: A jegyzőnk tartósan betegállományban van, ezért gondoskodnunk kell a helyettesítéséről. Milyen módon oldható meg a jegyző helyettesítése, ha egy másik jegyzőt bízunk meg a feladat ellátásával? Ekkor számára helyettesítési díjat vagy illetményt kell megállapítanunk?
Részlet a válaszból: […]létesítésére. A jegyzőt ilyen esetben mind az eredeti, mind pedig e második közszolgálati jogviszonyában a törvény szerinti illetmény illeti meg. A Ktv. 49/B. §-a szerinti helyettesítésre a munkáltató egyoldalú intézkedése (utasítása) alapján kerülhet sor. Ilyenkor a köztisztviselőt az illetményén felül külön díjazás - helyettesítési díj - illeti meg. Ez a helyzet többek között akkor, ha a köztisztviselő egy tartósan távol lévő másik köztisztviselőt helyettesít [Ktv. 49/B. § (2) bek.]. A helyettesítés jogintézménye ugyanakkor nem egy másik munkáltatónál tartósan helyettesítésre szoruló munkakör átmeneti ellátására, hanem a munkáltató saját szervezetén belüli helyettesítésekre kínál megoldást. Ebből következik, hogy a jegyzőt a munkáltatója nem utasíthatja arra, hogy egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1149

7. találat: Helyettesítési díj mértéke

Kérdés: Az egyik kolléganő GYES-en van, a feladatainak ellátását csak úgy tudjuk megoldani, ha több munkatárs helyettesíti őt. A helyettesítő kollégák számára milyen mértékű helyettesítési díjat állapíthatunk meg? Minden helyettesítő kolléga megkaphatja-e az 50%-os mértéket, vagy együttesen kaphatják az 50%-ot?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés első napjától jár. A köztisztviselő akkor is jogosult a helyettesítési díjra, ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészében többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el. A fentiek alapján a helyettesítési díj akkor illeti meg a köztisztviselőt, ha a tartósan távol lévő köztisztviselő helyettesítésére a munkáltató az erről szóló munkáltatói intézkedéssel, helyettesítési díj fizetése mellett átirányítja. A helyettesítési díj megállapításának és kifizetésének feltétele, hogy annak elrendelésére munkáltatói intézkedés alapján kerüljön sor. A helyettesítési díj mértékét - a fentebb idézett Ktv. 49/B. § (2) bekezdés szerinti határok között - a helyettesített köztisztviselő munkakörébe tartozó feladatok, illetve a helyettesítő köztisztviselő eredeti munkakörébe tartozó feladatok ellátásával töltött idő arányára figyelemmel kell megállapítani. Tekintettel arra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 750
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Helyettesítési díj és a jubileumi jutalom

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk most lett jogosult a 25 éves jubileumi jutalmára. A kolléga egy másik, tartósan távol lévő munkatársát helyettesíti, amiért helyettesítési díjat kap. A kollégát megillető jubileumi jutalom összegének meghatározásakor illetményként beszámít-e a helyettesítési díj?
Részlet a válaszból: […]illetve öthavi illetménynek megfelelő összeg. A Ktv. 42. § (2) bekezdése alapján az illetmény alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Ktv. 49/B. § (1) bekezdése megállapítja, hogy a helyettesítési díj az illetményen felüli, külön díjazás. Ennek alapján megállapíthatjuk:
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 608
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Helyettesítési díj rendes szabadság esetén

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom az egyik polgármesteri hivatalban, és 2009. július 1-jétől egy tartósan távol lévő kolléganőm feladatkörét is ellátom, amelyre helyettesítési díjat kapok. A helyettesítési díjamból azonban a rendes szabadságom idejére a munkáltatóm levonja annak időarányos részét. Kérdésem, hogy jogszerűen jár-e el a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés első napjától jár. A helyettesítési díj a köztisztviselőt akkor illeti meg, ha a tartósan távol lévő köztisztviselő helyettesítésére a munkáltató az erről szóló munkáltatói intézkedéssel helyettesítési díj fizetése mellett átirányítja. A helyettesítési díj megállapításának és kifizetésének feltétele, hogy annak elrendelésére munkáltatói intézkedés alapján kerüljön sor. E feltétel teljesülésén kívül a Ktv. egyéb feltételt nem ír elő. A helyettesítési díjban való részesülést a Ktv. nem a konkrét munkavégzés bekövetkezésének tényéhez köti. Erre a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Határozott idejű munkaviszony - távollévő helyettesítésére

Kérdés: A határozott idejű munkaszerződésben mindig pontos időintervallumot kell meghatározni? Ha például egy munkavállaló szülési szabadságának idejére határozott időre létesített munkaviszony keretében kívánok egy másik munkavállalót foglalkoztatni, akkor elégséges-e ez a meghatározás, vagy pontos "tól-ig" dátumot kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? Mi a teendő abban az esetben, ha a kismama korábban szeretne visszajönni, mint a szülési szabadság lejárta, vajon ebben az esetben a helyettesítő munkavállaló a határozott idő lejártát megelőzően korábban is elküldhető, ha a fenti "szülési szabadság idejére" meghatározást használom?
Részlet a válaszból: […]idejére szól, "a szülési szabadságon" vagy "a gyermeke otthoni gondozására céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló visszatéréséig"). Az Ön által vázolt helyzetben - álláspontunk szerint - tanácsos akképpen meghatározni a határozott időre vonatkozó kikötést, hogy az ne naptárilag pontosan, hanem a már említett módon kerüljön meghatározásra - kifejezetten és név szerint utalva a helyettesítendő munkavállalóra, valamint a távollétének indokára (pl. XY szülési szabadságon, a gyermeke otthoni gondozására céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló visszatéréséig). Ha a távol lévő munkavállaló a jogszabály alapján a számára biztosított szülési szabadság vagy fizetés nélküli szabadság lejártát megelőzően korábban tér vissza a munkahelyére, a helyettesítő munkavállaló munkaviszonya ebben az időpontban - a helyettesített munkavállaló visszatérésével - a törvény erejénél fogva, a munkaszerződés értelmében, külön jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik. Megjegyzendő azonban, hogy vélhetőleg a szülési szabadságra történő utalás önmagában nem lesz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 479
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést