Helyettesítési díj - a kezdőnap

Kérdés: Polgármesteri hivatalban a dolgozó munkakörébe nem tartozó feladatot lát el. A munkaügyes kolléga szerint a Kttv. 52. §-ának (6) bekezdése alapján nem jár helyettesítési díj, csak 30 nap után. Felhívtam a figyelmét, hogy nem munkaköri kötelezettsége a feladat ellátása, de ragaszkodik hozzá, hogy csak 30 nap után jár a helyettesítési díj.
Részlet a válaszából: […] ...intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti [Kttv. 52. § (2) bek.]. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár [Kttv. 52....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Helyettesítés - a díjazás összege

Kérdés: Az egyik osztályon a régebbi munkavállalóink közül többen is elmentek szülni, és helyettesítésük idejére feladataik nagyobb részét egy másik, ott dolgozó, nemrég kezdett munkatársuk vette át, aki azokat most a saját munkaköre mellett látja el. Az ő alapbére alacsonyabb, mint a helyettesített munkavállalók bére. Ebben az esetben neki ki kell fizetnünk a magasabb alapbért?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni. Az ilyen foglalkoztatás tartama (a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyéb eseteivel együttesen) naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Kisgyermeknevelő helyettesítési pótléka

Kérdés: A 257/2000. Korm. rendelet január 1-jétől hatályos 15. §-ának (10) bekezdése rendelkezik a kisgyermeknevelők helyettesítési pótlékáról. Ajogszabály alapján helyettesítési pótlék illeti meg a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az illetmény 30%-a. A pótlék elszámolása egész napra vonatkozik (a csoportban töltött idő 7 órára), vagy csak arra az időszakra, amikor együtt látnák el a feladatokat?
Részlet a válaszából: […] Arra az időre, amikor együtt látnák el a feladatokat, semmiképpen, hiszen a normaszöveg ezzel ellentétesen úgy szól, hogy a pótlék annak jár, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a csoporttal kapcsolatos feladatokat. A pótlékok rendeltetése, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért

Kérdés: Egyik óvodánkban van egy betöltetlen óvodapedagógus-álláshely (két óvodapedagógus-hely van, ebből egy betöltetlen jelenleg, és egy óvodavezető dolgozik). Az óvodavezető pedagógusnak adhatunk-e helyettesítési díjat arra az időszakra, amíg az állást be nem töltjük? Ha nem, akkor milyen módokon lehet még a többletmunkát díjazni a dolgozónknak?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos különdíjazás (helyettesítési díj) is megilleti. Ezt a szabályt a köznevelésben dolgozó, pedagógus-életpálya hatálya alá tartozó közalkalmazottakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Helyettesítési díj és 10 perces "képernyős" szünet

Kérdés: 1. A kolléganőm eltörte a lábát, és öt héten keresztül helyettesítettem. Jár-e a helyettesítési díj?
2. Milyen időközönként jár a 10 perces szünet?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből nem derül ki, hogy mely törvény hatálya alatt dolgoznak. Ez azért fontos, mert az Mt. alapján nem jár helyettesítési díj a munkavállalónak, ha az eredeti munkaköre mellett egyik kollégáját is helyettesíti, de a munkavégzés "belefér" a munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Helyettesítési díj

Kérdés: Műszakvezetői beosztásban dolgozom a munkahelyemen. Munkaterületem sajátossága, hogy itt csak képzett gépkezelők dolgoznak, azaz hiányzásuk esetén helyettesítésüket diákkal, lízingelt munkaerővel nem lehet megoldani. Ez évben az ilyen hiányzások miatt én a műszakvezetői munkaköröm mellett nagyon sok munkanapon keresztül helyettesítettem az egyik beosztottamat. Jár-e nekem ezért helyettesítési díj?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló a beosztottját helyettesítette, minden bizonnyal nincs szó arról, hogy ebben a munkakörben magasabb alapbér járna. Külön helyettesítési díjat nem kell fizetni olyan esetekben, ha a szerződés szerinti munkakörbe tartozó (eredeti) feladatok és a helyettesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Jegyző helyettesítése

Kérdés: A jegyzőnk tartósan betegállományban van, ezért gondoskodnunk kell a helyettesítéséről. Milyen módon oldható meg a jegyző helyettesítése, ha egy másik jegyzőt bízunk meg a feladat ellátásával? Ekkor számára helyettesítési díjat vagy illetményt kell megállapítanunk?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatóegyoldalú intézkedése (utasítása) alapján kerülhet sor. Ilyenkor aköztisztviselőt az illetményén felül külön díjazás - helyettesítési díj -illeti meg. Ez a helyzet többek között akkor, ha a köztisztviselő egy tartósantávol lévő másik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Helyettesítési díj mértéke

Kérdés: Az egyik kolléganő GYES-en van, a feladatainak ellátását csak úgy tudjuk megoldani, ha több munkatárs helyettesíti őt. A helyettesítő kollégák számára milyen mértékű helyettesítési díjat állapíthatunk meg? Minden helyettesítő kolléga megkaphatja-e az 50%-os mértéket, vagy együttesen kaphatják az 50%-ot?
Részlet a válaszából: […] ...intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkátvégez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás(helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan ahelyettesítő köztisztviselő illetményének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Helyettesítési díj és a jubileumi jutalom

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk most lett jogosult a 25 éves jubileumi jutalmára. A kolléga egy másik, tartósan távol lévő munkatársát helyettesíti, amiért helyettesítési díjat kap. A kollégát megillető jubileumi jutalom összegének meghatározásakor illetményként beszámít-e a helyettesítési díj?
Részlet a válaszából: […] ...alapilletményből, valamintilletménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Ktv. 49/B. § (1) bekezdésemegállapítja, hogy a helyettesítési díj az illetményen felüli, külön díjazás.Ennek alapján megállapíthatjuk: mivel a helyettesítési díj az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Helyettesítési díj rendes szabadság esetén

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom az egyik polgármesteri hivatalban, és 2009. július 1-jétől egy tartósan távol lévő kolléganőm feladatkörét is ellátom, amelyre helyettesítési díjat kapok. A helyettesítési díjamból azonban a rendes szabadságom idejére a munkáltatóm levonja annak időarányos részét. Kérdésem, hogy jogszerűen jár-e el a munkáltatóm?
Részlet a válaszából: […] ...amunkáltató intézkedése alapján tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít,akkor az illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.Ugyanezen paragrafus (1) bekezdése szerint a helyettesítési díj a helyettesítéselső napjától jár....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
1
2