Munkanap-áthelyezés több műszakos munkarendben

Kérdés:

Cégünknél a termelésben dolgozókat három műszakos munkarendben foglalkoztatjuk (6–14 óra, 14–22 óra, 22–06 óra), hétfőtől péntekig. November 24-én pénteken a délelőttös műszak idején, 8-14 óra között a szolgáltató karbantartása miatt áramszünet lesz, így az érintett, ún. B szak dolgozóit akkor nem tudjuk foglalkoztatni. Emiatt a B szak részére november 4-én szombat délelőttre munkavégzést rendeltünk el, helyette pedig november 24-én pénteken kapnak pihenőnapot. Az A (éjszakás) és a C (délutános) szakok munkaidő-beosztására nem vonatkozik ez a módosítás, ők november 4-én szombaton a pihenőnapjukat töltik, november 24-én pénteken pedig munkát végeznek. A három műszakos munkarendre tekintettel a munkanap meghatározása a naptári naptól eltérő, reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig tart. Ennek tükrében szabályosan járunk el a fent leírtak szerint, hogy csak a B szak részére helyezzük át a november 24-ei munkanapot november 4-e szombatra, a másik két szaknak pedig nem módosítjuk a beosztását?

Részlet a válaszából: […] ...ha az – a legtöbb esetben – megegyezik számos más munkavállalóéval is, akik azonos "műszakban" dolgoznak. Ezért nincs akadálya, hogy a munkanap-áthelyezés csak bizonyos munkavállalókat (az egyik műszakot) érintse, míg a többieket nem.(Kéziratzárás: 2023. 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkanap-áthelyezés – a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározása

Kérdés: A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. A munkaszüneti napok körüli munkarendet minden évben egy rendelet határozza meg. A rendelet szerinti munkarend minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő kiszámításakor az áthelyezett munkanapokat is figyelembe kell venni?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő számításánál is. Ez már csak azért sem jelenthet gondot a legalább egy hónap tartamú munkaidőkeret esetén, mert a munkanap-áthelyezés mindig egy adott hónapon belül valósul meg, ezért az nem változtat az adott hónapra beosztható munkaidő mértékén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Munkanap-áthelyezés szombatra

Kérdés: Az egyik szerdai munkanapon az áramszolgáltatás karbantartás miatt szünetelni fog. Acég munkanap-áthelyezést akar az e napot megelőző szombatra, megteheti ezt? Ebben az esetben a szerdai munkanapra mit számfejtsünk? Fizetés nélküli, igazolt, nem fizetett távollétet? Tehát nem jár díjazás az Mt. 146. §-a alapján, mert elháríthatatlan külső okból nem volt foglalkoztatás? Aszombati napot rendes munkanapnak kell tekinteni, vagy rendkívülinek, és 100% pótlékot kell fizetni? Megállapodhat a munkáltató és a munkavállaló a munkanap-áthelyezésről?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint hetenként két pihenőnapot kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók [Mt. 105. § (1) bek.]. Nincs akadálya, hogy a heti pihenőnap ne szombatra essen, hanem valamelyik hétköznapra. Ehhez csak annyi szükséges, hogy a munkáltató – a törvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkanap-áthelyezés elszámolása

Kérdés: Cégünk kéthavi munkaidőkeretet alkalmaz, a beosztásokat egy hónapra előre kihirdetjük. Anyaghiány miatt azonban előfordul, hogy az eredetileg munkanapra kiírt napokra mégis pihenőnapot adunk, amely helyett általában a következő héten kell egy plusznapot dolgozni, az egyik eredetileg betervezett pihenőnap helyett. Azon a munkanapon, amelyre a munkáltató heti pihenőnapot rendelt el, néhány munkavállaló táppénzes állományban, néhány pedig betegszabadságon van. E munkavállalók a munkanappá minősített pihenőnapon már keresőképesek. Kérdésem, hogy az elrendelt pihenőnapon a munkavállalók a heti pihenőnapra elrendelt munkanapon kötelesek-e munkát végezni a többi munkavállalóval azonos elbírálás szerint, vagy esetükben ez a munkavégzés rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, illetve esetleg egyáltalán kötelesek munkát végezni?
Részlet a válaszából: […] ...még módosíthatja.Ha a munkáltató a kérdéses esetben e közlési határidő megtartásával módosítja a munkaidő-beosztást (rendeli el a "munkanap-áthelyezést"), akkor az nem minősül a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzésnek, így rendkívüli munkavégzésnek sem [Mt. 97...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon

Kérdés: Cégünk a munkanapok áthelyezése kapcsán az október 22-i és december 24-i pihenőnaphoz kötött szombati munkanapokon (október 13. és december 15.) kötelező szabadságot rendelt el. Azonban a pihenőnapokon (október 22. és december 24.) ügyeletet szeretne elrendelni. Ezekben az esetekben szabályos-e az ügyelet elrendelése? Ezek a napok szabadságnak vagy munkaszüneti napoknak minősülnek? A másik kérdésem az ünnepnapokon elrendelt ügyeletre irányulnak, ilyen esetben milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...és december 24. (hétfő) pihenőnap, október 13. (szombat) és december 15. (szombat) viszont munkanap (9/2017. NGM rendelet 2. §). A munkanap-áthelyezés csak az általános munkarendet módosítja, azaz a munkanapok és a pihenőnapok beosztását változtatja meg, de nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Munkavégzés áthelyezett munkanapon

Kérdés: Ha áthelyezett munkanapon dolgozniuk kell a kollégáknak, hogyan köteles a cég azt elszámolni? Elég, ha annyit tesz, hogy nem írat ki szabadságot a másik napra? Például, március 16-át (péntek) március 10-én (szombaton) kellett ledolgozni. Ha 16-án dolgozott a kolléga, és 10-én nem, akkor elég, ha 10-ére nem ír ki szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. Ha a munkavállaló egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, rá a munkanap-áthelyezések nem is vonatkoznak. Ilyen esetben a munkáltató jogszerűen adhatott olyan munkaidő-beosztást, ami alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Munkanap-áthelyezés

Kérdés: Ha a munkáltatónál hét közben áram- vagy vízhiány miatt nincs műszak, áthelyezhető-e a munkanap szombatra pótlék nélkül? Hányszor teheti meg ezt a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 97. § (5) bek.].Az Mt. 97. §-ának (5) bekezdése szerinti, minimum négynapos határidő megtartása esetén – miután a munkanap-áthelyezés nem minősül rendkívüli munkaidőnek – a munkáltató bérpótlékfizetési kötelezettsége fel sem merülhet. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Munkanap-áthelyezések

Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszából: […] ...munkarendje eltérően is meghatározható (28/2014. NGM rendelet 1. és 3. §). Nem kötelező a 28/2014. NGM rendeletben foglaltak szerinti munkanap-áthelyezés követése akkor, ha a munkavállaló nem az általános munkarendben dolgozik. Ezért nincs akadálya, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Keresőképtelenség elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban

Kérdés: Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, egyhavi munkaidőkeretben dolgozó, havidíjas munkavállaló esetén munkavégzés hiányában valóban nem kell bérrel ellátni a hétköznapra (hétfő-péntek) eső munkaszüneti napot, illetve (szabadság) betegszabadság sem számolható el erre a napra? Ha a havidíjas munkavállaló 2013. augusztus 16-tól augusztus 25-ig keresőképtelen, akkor számára betegszabadság címen távolléti díjának 70%-a jár (a munkanap-áthelyezést is figyelembe véve 19-e és 24-e) 5 napra? Pl. 135 000 Ft-os havibér esetén 16 ledolgozott napra (135 000/21x16) 102 857 forint bért és 5 napra (135 000/21x0,7x5) 22 500 Ft forint betegszabadságra jutó távolléti díjat fog kapni? Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, 2 vagy 6 havi munkaidőkeretben dolgozó idő- és teljesítménybéres dolgozónál, ha a munkaszüneti nap hétköznapra (hétfő-péntek) esik, részére minden esetben jár a távolléti díj akkor, ha a munkaszüneti napon nem dolgozik? Idő- és teljesítménybéres dolgozó 2013. augusztus 20-i keresőképtelensége idejére távolléti díjának 70%-a jár, mely összeget távolléti díjként kell figyelembe venni, és ez a nap nem csökkenti a betegszabadság napjainak számát? Betegszabadságot vagy szabadságot munkaszüneti napra még egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén sem lehet kiadni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállaló egyenlőtlen munka­idő-beosztásban végez munkát, akkor – a munkáltató tárgyévre szóló döntése alapján – részére a szabadságot és a betegszabadságot vagy munkanapban, vagy munkaórában kell kiadni és nyilvántartani [Mt. 124. § (1)-(4) bek.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 7.

Munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ledolgozása

Kérdés: Munkavállalónk munkaviszonya 2012. 12. 17-én szűnt meg nyugdíjazás miatt. Kérdésünk, hogy dolgoznia kellett volna december 1-jén, illetve 15-én, mivel december 24-ét és 31-ét ezekre a napokra helyezték át?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 97. § (4) bek.].Amennyiben a munkáltató (és a munkavállaló) nem esik a fenti kivételek valamelyike alá, az NGM rendeletek szerinti munkanap-áthelyezések számára és az általa foglalkoztatott munkavállalók számára kötelezőek. Ebből következően a december 1-jei és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.
1
2