Munkanap-áthelyezés elszámolása

Kérdés: Cégünk kéthavi munkaidőkeretet alkalmaz, a beosztásokat egy hónapra előre kihirdetjük. Anyaghiány miatt azonban előfordul, hogy az eredetileg munkanapra kiírt napokra mégis pihenőnapot adunk, amely helyett általában a következő héten kell egy plusznapot dolgozni, az egyik eredetileg betervezett pihenőnap helyett. Azon a munkanapon, amelyre a munkáltató heti pihenőnapot rendelt el, néhány munkavállaló táppénzes állományban, néhány pedig betegszabadságon van. E munkavállalók a munkanappá minősített pihenőnapon már keresőképesek. Kérdésem, hogy az elrendelt pihenőnapon a munkavállalók a heti pihenőnapra elrendelt munkanapon kötelesek-e munkát végezni a többi munkavállalóval azonos elbírálás szerint, vagy esetükben ez a munkavégzés rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, illetve esetleg egyáltalán kötelesek munkát végezni?
Részlet a válaszából: […] ...még módosíthatja.Ha a munkáltató a kérdéses esetben e közlési határidő megtartásával módosítja a munkaidő-beosztást (rendeli el a "munkanap-áthelyezést"), akkor az nem minősül a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzésnek, így rendkívüli munkavégzésnek sem [Mt. 97...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon

Kérdés: Cégünk a munkanapok áthelyezése kapcsán az október 22-i és december 24-i pihenőnaphoz kötött szombati munkanapokon (október 13. és december 15.) kötelező szabadságot rendelt el. Azonban a pihenőnapokon (október 22. és december 24.) ügyeletet szeretne elrendelni. Ezekben az esetekben szabályos-e az ügyelet elrendelése? Ezek a napok szabadságnak vagy munkaszüneti napoknak minősülnek? A másik kérdésem az ünnepnapokon elrendelt ügyeletre irányulnak, ilyen esetben milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...és december 24. (hétfő) pihenőnap, október 13. (szombat) és december 15. (szombat) viszont munkanap (9/2017. NGM rendelet 2. §). A munkanap-áthelyezés csak az általános munkarendet módosítja, azaz a munkanapok és a pihenőnapok beosztását változtatja meg, de nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Munkavégzés áthelyezett munkanapon

Kérdés: Ha áthelyezett munkanapon dolgozniuk kell a kollégáknak, hogyan köteles a cég azt elszámolni? Elég, ha annyit tesz, hogy nem írat ki szabadságot a másik napra? Például, március 16-át (péntek) március 10-én (szombaton) kellett ledolgozni. Ha 16-án dolgozott a kolléga, és 10-én nem, akkor elég, ha 10-ére nem ír ki szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. Ha a munkavállaló egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, rá a munkanap-áthelyezések nem is vonatkoznak. Ilyen esetben a munkáltató jogszerűen adhatott olyan munkaidő-beosztást, ami alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Munkanap-áthelyezés

Kérdés: Ha a munkáltatónál hét közben áram- vagy vízhiány miatt nincs műszak, áthelyezhető-e a munkanap szombatra pótlék nélkül? Hányszor teheti meg ezt a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...lehetséges [Mt. 97. § (5) bek.].Az Mt. 97. §-ának (5) bekezdése szerinti, minimum négynapos határidő megtartása esetén - miután a munkanap-áthelyezés nem minősül rendkívüli munkaidőnek - a munkáltató bérpótlékfizetési kötelezettsége fel sem merülhet. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Munkanap-áthelyezések

Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszából: […] ...munkarendje eltérően is meghatározható (28/2014. NGM rendelet 1. és 3. §). Nem kötelező a 28/2014. NGM rendeletben foglaltak szerinti munkanap-áthelyezés követése akkor, ha a munkavállaló nem az általános munkarendben dolgozik. Ezért nincs akadálya, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Téli szünet és a munkanap-átrendezés

Kérdés: 2012. december 1-je, valamint december 15-e munkanapnak minősülnek. A két ledolgozandó nap - december 24-e, továbbá 31-e - a hazai közoktatásban a téli szünet részét képezi. Kérem állásfoglalásukat, hogy a fent említett két nap a pedagógusok számára hogyan alakul!
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munka­vállalók munkarendje a 39/2011. (X. 14.) NGM miniszteri rendeletben foglaltaktól eltérően is meghatározható. Ha a munkáltató nem állapított meg a rendeletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Munkanap-áthelyezés - új munkavállalóra is kiterjed-e a munkavégzési kötelezettség?

Kérdés: 2011. évi márciusi munkanap-áthelyezéssel kapcsolatosan a következő probléma merült fel társaságunknál. Kollégánk 2011. március 16-án lépett be hozzánk, és véleménye szerint, mivel 2011. március 14-én még nem volt cégünk munkavállalója, 2011. március 19-én szombaton neki nem kell ledolgoznia a 14-ei napot. Véleményünk szerint azonban a munkanap-áthelyezés nem érinti az új munkavállaló ledolgozandó munkanapjait, és március 19-én szombaton, ahogyan más, heti ötnapos (hétfőtől péntekig) egyenlő, 40 órás munkaidő beosztásban dolgozónak vagy dolgoznia kell, vagy szabadságot vehet ki, hiszen rendelet szabályozza a munkaszüneti napok körül a munkarendet, valamint hogy milyen ellátást kell számfejteni neki arra a napra.
Részlet a válaszából: […] A 7/2010. NGM rendelet hatálya az 1. § (1) bekezdéseértelmében kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. Ezalól kivételt jelentenek a megszakítás nélkül üzemelő, és a rendeltetésükfolytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatók, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.