Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott munkanap-áthelyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkanap-áthelyezés elszámolása

Kérdés: Cégünk kéthavi munkaidőkeretet alkalmaz, a beosztásokat egy hónapra előre kihirdetjük. Anyaghiány miatt azonban előfordul, hogy az eredetileg munkanapra kiírt napokra mégis pihenőnapot adunk, amely helyett általában a következő héten kell egy plusznapot dolgozni, az egyik eredetileg betervezett pihenőnap helyett. Azon a munkanapon, amelyre a munkáltató heti pihenőnapot rendelt el, néhány munkavállaló táppénzes állományban, néhány pedig betegszabadságon van. E munkavállalók a munkanappá minősített pihenőnapon már keresőképesek. Kérdésem, hogy az elrendelt pihenőnapon a munkavállalók a heti pihenőnapra elrendelt munkanapon kötelesek-e munkát végezni a többi munkavállalóval azonos elbírálás szerint, vagy esetükben ez a munkavégzés rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, illetve esetleg egyáltalán kötelesek munkát végezni?
Részlet a válaszból: […]változása ugyanis egyaránt kihat a munkát végző, és az éppen távol lévő munkavállalókra is. Rendkívüli munkavégzés akkor állapítható meg, ha a munkáltató a rá irányadó határidőt megsértve változtat a munkaidő-beosztáson. Az Mt. szerint a munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre vonatkozóan kell közölni. Ugyanakkor a munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább négy nappal korábban még módosíthatja.Ha a munkáltató a kérdéses esetben e közlési határidő megtartásával módosítja a munkaidő-beosztást (rendeli el a "munkanap-áthelyezést"), akkor az nem minősül a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzésnek, így rendkívüli munkavégzésnek sem [Mt. 97. § (4)-(5) bek., 107. §]. Amennyiben a munkaidő-beosztás megváltoztatására az előírt közlési határidő megsértésével kerül sor, az eredetileg pihenőnapnak szánt napon történő munkavégzés valamennyi munkavállalót érintően rendkívüli munkavégzésnek minősül. Mivel e napért a munkavállalók másik pihenőnapot kaptak, a fizetendő pótlék mértéke nem száz, hanem csak ötven[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3479
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon

Kérdés: Cégünk a munkanapok áthelyezése kapcsán az október 22-i és december 24-i pihenőnaphoz kötött szombati munkanapokon (október 13. és december 15.) kötelező szabadságot rendelt el. Azonban a pihenőnapokon (október 22. és december 24.) ügyeletet szeretne elrendelni. Ezekben az esetekben szabályos-e az ügyelet elrendelése? Ezek a napok szabadságnak vagy munkaszüneti napoknak minősülnek? A másik kérdésem az ünnepnapokon elrendelt ügyeletre irányulnak, ilyen esetben milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]munkáltató szabadságot adjon ki, hiszen ezek beosztás szerinti munkanapok [Mt. 124. § (1) bek.]. A munkaszüneti napokat követő-megelőző napra kiadott pihenőnapra a heti pihenőnap szabályait kell alkalmazni (Mt. 105. §).Nincs akadálya, hogy e napokra a munkáltató ügyeletet rendeljen el (Mt. 110-111. §). Ami a munkaszüneti napi ügyeletet illeti, abból kell kiindulni, hogy az ügyelet rendkívüli munkaidőnek minősül [Mt. 107. § d) pont]. Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében rendelhető el [Mt. 108. § (2)-(3) bek.]. Ha ezek a feltételek fennállnak, munkaszüneti napra is elrendelhető ügyelet. Ha az ügyelet alatt munkavégzésre kerül sor, akkor a munkavégzés ideje munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkaidőnek minősül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3433
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Munkavégzés áthelyezett munkanapon

Kérdés: Ha áthelyezett munkanapon dolgozniuk kell a kollégáknak, hogyan köteles a cég azt elszámolni? Elég, ha annyit tesz, hogy nem írat ki szabadságot a másik napra? Például, március 16-át (péntek) március 10-én (szombaton) kellett ledolgozni. Ha 16-án dolgozott a kolléga, és 10-én nem, akkor elég, ha 10-ére nem ír ki szabadságot?
Részlet a válaszból: […]munkaidő-beosztásban dolgozik, rá a munkanap-áthelyezések nem is vonatkoznak. Ilyen esetben a munkáltató jogszerűen adhatott olyan munkaidő-beosztást, ami alapján a munkavállaló március 16-án (pénteken) dolgozott, ám március 10-én (szombat) pihenőnapot kapott, minden további feltétel nélkül. Megjegyezzük, hogy szabadság
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3247

4. találat: Munkanap-áthelyezés

Kérdés: Ha a munkáltatónál hét közben áram- vagy vízhiány miatt nincs műszak, áthelyezhető-e a munkanap szombatra pótlék nélkül? Hányszor teheti meg ezt a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]helyezheti át a munkanapot szombatra, hogy ez rendkívüli munkavégzés elrendelésének minősülne, és ezért bérpótlékot kellene fizetnie. A munkaidő-beosztás megváltoztatásának számát a törvény nem korlátozza. A korlát elvi jellegű szabály: a munkaidő-beosztás megváltoztatása csak előre nem látható, a gazdálkodásában vagy működésében felmerülő körülmény esetén lehetséges [Mt. 97. § (5) bek.].Az Mt. 97. §-ának (5) bekezdése szerinti, minimum négynapos határidő megtartása esetén - miután a munkanap-áthelyezés nem minősül rendkívüli munkaidőnek - a munkáltató bérpótlékfizetési kötelezettsége fel sem merülhet. Ha a legalább négynapos határidő nem tartható, a szombatra történő munkanap-áthelyezés heti pihenőnapra elrendelt rendkívüli munkavégzés lesz - az Mt. általános szabálya szerint az alapbér 100%-ának megfelelő összegű bérpótlék fizetésével [Mt. 143. § (4) bek.]. Ezen túlmenően az eredetileg beosztott munkanapra - ha a munkavállalóknak nem tudnak munkát adni, a kieső időre - a munkáltatónak állásidő címén alapbért is fizetnie kell. Az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése ugyanis kimondja: a munkavállalót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2897

5. találat: Munkanap-áthelyezések

Kérdés: Cégünknél vitássá vált a munkaszüneti napok körüli munkarend értelmezése. A vonatkozó rendelet szerint december 12. (szombat) munkanap volt, míg december 24. (csütörtök) pihenőnap. A munkáltató azonban december 12-én pihenőnapot rendelt el, és december 24-ét december 20-án, szombaton dolgoztatta le. E napra a munkavállalók semmilyen bérpótlékot nem kaptak, csak alapbért. Szabályos-e ez a beosztás? A cégünk kollektív szerződése úgy rendelkezik, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Alkalmazandó-e ez a pont a jelen esetre, amikor a munkaszüneti napok miatt kerül sor munkanap-áthelyezésre?
Részlet a válaszból: […]munkarendben dolgozik. Ezért nincs akadálya, hogy a munkáltató a kérdés szerinti munkaidő-beosztással éljen, és a 28/2014. NGM rendelettől eltérve egy másik szombati napot jelöljön ki munkanapnak. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a munkaidő-beosztást a munkavállalóval - általános szabály szerint - legalább egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában közölni kell [Mt. 97. § (4) bek.]. Megjegyezzük, hogy a 18/2015. NGM rendelet 1. §-a is a fentieknek megfelelően rendelkezik, kimondva, hogy a rendelet hatálya csak az általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki.A munkáltatóra hatályos kollektív szerződés úgy fogalmaz, hogy a hétvégi munkavégzés minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül. Nincs tehát jelentősége, hogy milyen okból kerül sor e napokon munkavégzésre, azt mindenképpen rendkívüli munkaidőként kell elszámolni, még abban az esetben is, ha a munkaidő-beosztás közlésére a törvényi határidő tiszteletben tartásával került sor. Az Mt. alapján a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2510

6. találat: Téli szünet és a munkanap-átrendezés

Kérdés: 2012. december 1-je, valamint december 15-e munkanapnak minősülnek. A két ledolgozandó nap - december 24-e, továbbá 31-e - a hazai közoktatásban a téli szünet részét képezi. Kérem állásfoglalásukat, hogy a fent említett két nap a pedagógusok számára hogyan alakul!
Részlet a válaszból: […]rendeletben foglaltaktól eltérő munkaidő-beosztást, akkor a kérdésben említett szombati napokon a pedagógusnak dolgoznia kell. E napok lehetnek tanítási napok vagy tanítás nélküli munkanapok, a Köznevtv. 30. §-ának (1)-(3) bekezdései szerint, amelyek lehetővé teszik a 6 napos tanítási hét megállapítását is. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) bekezdése szerint a pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai minősülnek tanítás nélküli munkanapnak, kivéve természetesen a beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1541

7. találat: Munkanap-áthelyezés - új munkavállalóra is kiterjed-e a munkavégzési kötelezettség?

Kérdés: 2011. évi márciusi munkanap-áthelyezéssel kapcsolatosan a következő probléma merült fel társaságunknál. Kollégánk 2011. március 16-án lépett be hozzánk, és véleménye szerint, mivel 2011. március 14-én még nem volt cégünk munkavállalója, 2011. március 19-én szombaton neki nem kell ledolgoznia a 14-ei napot. Véleményünk szerint azonban a munkanap-áthelyezés nem érinti az új munkavállaló ledolgozandó munkanapjait, és március 19-én szombaton, ahogyan más, heti ötnapos (hétfőtől péntekig) egyenlő, 40 órás munkaidő beosztásban dolgozónak vagy dolgoznia kell, vagy szabadságot vehet ki, hiszen rendelet szabályozza a munkaszüneti napok körül a munkarendet, valamint hogy milyen ellátást kell számfejteni neki arra a napra.
Részlet a válaszból: […]általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a rendeletben foglaltaktól eltérően is meghatározható. Ez az Mt. 118. § (1) bekezdéséből következik, mely szerint a munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait - kollektív szerződés rendelkezése hiányában - a munkáltató állapítja meg. Amint az kérdésükből megállapítható, Önöknél nem került eltérő módon meghatározásra a munkarend, így minden munkavállalóra a 7/2010. NGM rendelet rendelkezései voltak irányadók. E tekintetben irreleváns, hogy a munkavállalók 2011. március 14. napján már munkaviszonyban álltak-e az Önök cégénél vagy sem. Megjegyezzük, hogy legfeljebb a munkáltató együttműködési kötelezettségéből következik az, hogy munkába lépéskor az irányadó munkarendre vonatkozó kötelező tájékoztatás [Mt. 76. § (7) bek.] mellett fel kell hívnia a munkavállaló figyelmét a 2011. március 19-i munkavégzési kötelezettségre. Ugyanakkor álláspontunk szerint az együttműködési kötelezettség a munkavállalót is terheli, így tőle is elvárható, hogy tájékoztatást kérjen a kérdéses szombati munkavégzésről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 979
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,