Vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés a kiskereskedelemben
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 151. számában (2017. július 17.), 3001. kérdésszám alatt

Kérdés: Végezhet-e munkát a kft. alkalmazottja élelmiszer-, illetve vegyes kiskereskedelmi üzletben munkaszüneti napon és vasárnap?
Válasz (részlet): […]tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be [Mt. 101. § (1) bek.]. A kérdésb ő l megállapíthatóan, a munkáltató biztosan hivatkozhat arra, hogy vasárnapra, mint a kereskedelmi törvény hatálya alá tartozó munkáltató oszt be munkaid ő t, de a konkrét tevékenység és munkaid ő -szervezés alapján más jogcímek is alkalmazhatók.A munkaszüneti napi munkavégzés esetei már jóval korlátozottabbak. E napra munkaid ő beosztható a rendeltetése folytán e napon is m ű köd ő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjelleg ű , a megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló, a társadalmi közszükségletet kielégít ő , vagy külföldre történ ő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéb ő l ered ő en […]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére