Eltérés a fizetett ünnepre járó díjazás szabályaitól


Az Mt. a fizetett ünneppel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a munkavállalót távolléti díj illeti meg óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidő tartamára, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni kollektív szerződésben oly formában, hogy fizetett ünnepre csak akkor jár távolléti díj, ha tényleges munkavégzés is történt? Amennyiben nem történt órabéres esetén munkavégzés, abban az esetben pedig fizetett ünnepre nem kap távolléti díjat a munkavállaló?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. március 28-án (242. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4648

[…] való eltérés a kollektív szerződés szempontjából nem korlátozott [Mt. 165. § (2) bek.], ezért abban lehetőség van akár a munkavállaló számára hátrányosan is eltérni a törvényi szabályoktól. Így nincs törvényi akadálya annak, hogy a kollektív szerződés a kérdésben írtak szerint rendelkezzen a kiesett időre járó távolléti díjról.Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a bírói gyakorlat szerint nem lehet eltérni a törvényi szabályoktól olyan módon, hogy az a szabályozott jogintézményt alapvetően megváltoztassa (BH2019. 24, 2006. 29). Mivel a kérdés szerinti jogszabályi rendelkezés a munkaszüneti nap miatt kiesett idővel [Mt. 93. § (3) bek.] kapcsolatos, és a le nem dolgozandó munkaidőre járó díjazást szabályozza, ezért a kollektív szerződés olyan előírása, hogy nem jár […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.