Nyugdíjaskorú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 129. számában (2016. február 22.), 2531. kérdésszám alatt

Kérdés: Az egyik munkavállalónk sokáig háztartásbeli volt, ezért - bár a 65. évét betöltötte - még sincs annyi szolgálati ideje, hogy nyugdíjba vonulhatna. Hogyan mondhatunk fel neki, kell-e ezt indokolni, és tekintettel kell-e lennünk a védett korhoz kapcsolódó állásfelajánlás és emelt végkielégítés szabályaira?
Válasz (részlet): […]nem alkalmazandók abban az esetben, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, tehát túlhaladta a védett életkort.A munkáltató a munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [Mt. 66. § (9) bek.]. A nyugdíjasnak minősülés fogalmát az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja határozza meg. E szerint nyugdíjas munkavállaló - többek között - az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság). Az öregségi nyugdíjjogosultság fennállásához tehát önmagában[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére