Munkaviszony-megszüntetési ok: a tájékoztatási kötelezettség megszegése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 113. számában (2015. február 23.), 2215. kérdésszám alatt

Kérdés: Egyik munkavállalónk nem jelent meg a munkahelyén a munkaidő kezdetekor, és semmilyen módon nem jelezte távolmaradása okát. A boltvezető próbálta elérni telefonon, de a munka­vállaló nem vette fel és vissza sem hívta őt. Másnap a boltvezető újra próbálta telefonon elérni, szintén sikertelenül, majd egy figyelmeztető SMS után, amelyben kértük, hogy hívja fel a boltvezetőt, egyik kolléganőjén keresztül üzente, hogy betegállományban van. Ezek után nem tartunk igényt a munkájára. Kérdésem, hogy azonnali hatállyal felmondhatunk-e neki, ha letelt a betegszabadsága, vagy akkor már nem hivatkozhatunk arra, hogy nem jelezte távolmaradását időben?
Válasz (részlet): […]és együttműködési kötelezettségének. Amennyiben pedig ez utóbb igazolódik, a munkavállaló magatartása sem szándékosnak, sem súlyosan gondatlannak nem tekinthető, és így a kérdésükben szereplő indokokra alapított munkáltatói azonnali hatályú felmondás is jogellenes lenne. Erre figyelemmel javasoljuk, hogy döntésük előtt nyilatkoztassák a munkavállalót, adjon tájékoztatást, mely ok miatt nem tett eleget tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének. Az így megszerzett információ birtokában - bizonyosságot szerezve magatartásáról - döntsenek az azonnali hatályú felmondás közléséről. Ha a munkaviszony említett jogcímen történő megszüntetése mellett határoznak, felhívjuk figyelmüket, az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére