Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkaviszony-megszüntetési ok: a tájékoztatási kötelezettség megszegése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. február 23. (Munkaügyi Levelek 113. szám, 2215. kérdés)

Kérdés: Egyik munkavállalónk nem jelent meg a munkahelyén a munkaidő kezdetekor, és semmilyen módon nem jelezte távolmaradása okát. A boltvezető próbálta elérni telefonon, de a munka­vállaló nem vette fel és vissza sem hívta őt. Másnap a boltvezető újra próbálta telefonon elérni, szintén sikertelenül, majd egy figyelmeztető SMS után, amelyben kértük, hogy hívja fel a boltvezetőt, egyik kolléganőjén keresztül üzente, hogy betegállományban van. Ezek után nem tartunk igényt a munkájára. Kérdésem, hogy azonnali hatállyal felmondhatunk-e neki, ha letelt a betegszabadsága, vagy akkor már nem hivatkozhatunk arra, hogy nem jelezte távolmaradását időben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kötelezettségét is jelentős mértékben megszegte.A jogi helyzet megítélése mégsem egyértelmű, mivel nem tudjuk, hogy a munkavállaló miért nem vette fel munkáltatójával a kapcsolatot. Előfordulhat ugyanis, hogy éppen betegségének jellege akadályozta abban, hogy eleget tegyen tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének. Amennyiben pedig ez utóbb igazolódik, a munkavállaló magatartása sem szándékosnak, sem súlyosan gondatlannak nem tekinthető, és így a kérdésükben szereplő indokokra alapított munkáltatói azonnali hatályú felmondás is jogellenes lenne. Erre figyelemmel javasoljuk, hogy döntésük előtt nyilatkoztassák a munkavállalót, adjon tájékoztatást, mely ok miatt nem tett eleget tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének. Az így megszerzett információ birtokában - bizonyosságot szerezve magatartásáról - döntsenek az azonnali hatályú felmondás közléséről. Ha a munkaviszony említett jogcímen történő megszüntetése mellett határoznak, felhívjuk figyelmüket, az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon - és egyébként legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven - belül lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. A határidők jogvesztőek, elmulasztásuk egy munkaügyi perben eleve az azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapításához vezet.A betegszabadság ténye semmiben nem akadályozza vagy korlátozza a munkáltatót abban, hogy azonnali hatályú felmondást közöljön a betegszabadság tartama alatt. A betegszabadság kizárólag a munkáltatói felmondás esetén jelent korlátozást, de ott is csak annyiban, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti kereső­képtelenség,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Telephelyünkön 2012. július 6-án több dolgozót lopáson kaptunk. Az ügyben hivatalos feljelentést tettünk a rendőrséghez. A dolgozóink egy része határozott idejű munkaszerződéssel (2012. szeptember 28-ig), másik része határozatlan idejű munkaszerződéssel van foglalkoztatva....

Tovább a teljes cikkhez

A cégnél dolgozó takarítónőt lopáson értük. A munkáltatói jogkör gyakorlója ekkor sajnos éppen szabadságon volt, így, bár telefonon értesítettük, a távollétében nem akart dönteni a munkavállaló sorsáról. Két héttel később meghozta a döntését, éppen az azt...

Tovább a teljes cikkhez

Munkavállalói rendkívüli felmondással éltem múlt héten. Indokaim az alábbiak voltak: Indokolatlan és jogtalan a hónapról hónapra történő mozgóbér-megvonás (fizetett szabadság miatt, állatelhullás miatt) és a fizetetlen túlóra 3 éven át. Munkaköri leírástól eltérő,...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére