Vezetői "összeférhetőség" két óvodában

Kérdés: A Púétv. lehetővé teszi, hogy önkormányzati fenntartású óvoda igazgatóhelyettese egyidejűleg más településen lévő magánóvodában intézményvezetőként is létesítsen igazgatói jogviszonyt? Keletkeztethet összeférhetetlenséget az egyidejű, két helyen történő foglalkoztatás, illetve a munkaidőre vonatkozó szabályok betarthatóak?
Részlet a válaszából: […] ...az igazgatóhelyettesre nem;– a munkaköri feladatokra a saját munkáltatóval további jogviszony (köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, óraadói megbízási szerződés) [Púétv. 74. § (4) bek.];– az olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, ahol a munkaidő részben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Pedagógiai asszisztens munkakörhöz szükséges szakképesítés

Kérdés:

A 401/2023. Korm. rendelet szerint pedagógiai asszisztens munkakör oktatási-nevelési intézményben "középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel tölthető be". Pontosan milyen szakképesítés szükséges ehhez a munkakörhöz az iskolában, illetve az óvodában 2024. januártól? Aki eddig is ebben a munkakörben volt foglalkoztatva középfokú végzettséggel, be kell-e iskolázni januártól? Ha valaki nem pedagógus, de felsőfokú végzettsége van (pl. biológus), alkalmazható-e pedagógiai asszisztensként, esetleg iskolában biológia tantárgy tanítására óraadóként? Ha igen, hogy kell kiszámolni az órabérét (januártól)?

Részlet a válaszából: […] ...után nem kell beiskolázni.Második kérdésük a nem pedagógus, de felsőfokú szakképzettségű személy pedagógiai asszisztensként, illetve óraadóként történő alkalmazására irányult. Mivel a felsőfokú végzettség meghaladja a 401/2023. Korm. rendelet 3. mellékletének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Pedagógus óraadóként visszakövetelhető-e a végkielégítés?

Kérdés:

Egy pedagógus november 1-jétől nyugdíjas lesz, viszont nem fogadta el 2023. szeptember 29-éig a köznevelési foglalkoztatotti státuszt, ezért októberben a felmentését tölti, valamint ki kell fizetni neki a ledolgozott idő szerinti végkielégítést. Ebben az esetben, ha munkaviszonyt nem létesít, hanem óraadóként megbízási szerződéssel tovább dolgozik, vissza kell neki fizetni az időarányos végkielégítést?

Részlet a válaszából: […] ...a szakképzés területén a munkaviszony létesítése jár (időarányos vagy teljes) visszafizetési következménnyel, mivel a kérdés szerinti óraadói megbízási szerződést a törvény nem említi.(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatása

Kérdés: Nyugdíjas pedagógus vagyok, általános iskolai tanárként dolgoztam. Két éve mentettek fel, viszont úgy értesültem, hogy szeptembertől újra lehetőségem lenne nyugdíj mellett elhelyezkedni, mert könnyítéseket vezettek be. Hogyan érint ez engem, és hogyan vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...augusztus 31. napjáig a kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható pedagógusként közalkalmazotti jogviszonyban és óraadói megbízási jogviszonyban az öregségi nyugdíjas személy, amennyiben a foglalkoztatás egyéb feltételeinek (pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Tanári feladatok ellátása a felsőoktatásban

Kérdés: Köthet-e felsőoktatási intézmény óraadási tevékenységre, tanári feladatok ellátására, osztályfőnöki teendőre betéti társasággal vagy kft.-vel, illetve egyéni vállalkozóval szerződést? Megfelel a cégként kötött szerződés az Nftv. VIII. fejezetében foglaltaknak? Vagy ezek a tevékenységek csak munkaviszony, illetve megbízási jogviszony alapján láthatók el (azaz bérszámfejteni kell őket)?
Részlet a válaszából: […] ...ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő 60%-át (a továbbiakban: óraadó oktató). Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. Az Nftv. 34. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Pedagógus tiltakozása a kötelező oltakozás ellen

Kérdés: 1993 óta dolgozom közalkalmazottként, egy általános iskolában vagyok tanár. Oltakozni nem fogok, ezért januártól a mostani állás szerint fizetés nélküli szabadságra küldenek. Védettségi igazolvánnyal rendelkezem, ami 2022. január 16-ig érvényes. Az 599/2021. Korm. rendeletről szóló tájékoztatót és a nyilatkozatot még nem vettem át, mert kértem, hogy postán küldjék ki. A fizetés nélküli szabadság alatt vállalhatok-e másodállást, illetve lehetek-e óraadó egy másik intézménynél? Jogszerű-e, hogy a munkáltató egy már meglévő kinevezést egyoldalúan módosít, és oltáshoz köti a munkakör betöltését? Megteheti-e a munkáltató, hogy végkielégítés nélkül elküld, ha nem oltatom be magam? Ha a veszélyhelyzet januárban lejár, és nem lesz meghosszabbítva, akkor ez a kormányrendelet januárban érvényét veszti? Van-e jogorvoslatra lehetőségem?
Részlet a válaszából: […] ...szabályait. Noha nem kizárt, hogy a fizetés nélküli szabadság tartama alatt más munkáltatónál vállaljon "másodállást", vagy óraadó legyen egy másik intézménynél, ennek során azonban be kell tartania a Kjt. szerinti összeférhetetlenségre irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közfoglalkoztatottként eltöltött idő és az óvónői szakmai gyakorlat

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, Gyakornok vagy Pedagógus I. besorolásom lenne? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyban töltött idők

Kérdés: Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel történt foglalkoztatás időszaka, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony időtartama és a munkanélküli-ellátások időtartama?
Részlet a válaszából: […] ...Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben, munkaviszonyban,–a legalább heti tíz órában hit- és erkölcstan tantárgy tanításával,–az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,–a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Gyógypedagógusok, logopédusok – a heti kötelező óraszám

Kérdés: Az óvodákban foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok kötelező óraszámának meghatározására az Nkt.-ben nem találtam konkrétumot. Az óvodákban kinevezett és megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok heti kötelező óraszámát a hatályát vesztett Közokt. tv. 21 órában határozta meg, és 1 óra kedvezményt adott az utazó gyógypedagógusok alkalmazásakor. Jelenleg az óvodában kinevezett vagy megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógusok és logopédusok esetében hány órában kell meghatározni a heti kötelező óraszámot? Az óvodában a kinevezett vagy megbízási díjért alkalmazott utazó gyógypedagógusok, logopédusok kinevezésénél mennyi a heti kötelező óraszám?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozik, akiknek egyébként van munkaidejük, azaz azokra, akiket munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatnak. Az óraadókkal megbízási szerződést kötnek, amelyben az ellátandó feladat (meghatározott órák, foglalkozások megtartása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Részmunkaidős pedagógus munkaszerződése

Kérdés: Egy tankerületi központnál áll fenn közalkalmazotti jogviszonyom, mellette pedig szeptembertől a településen működő egyházi iskolánál munkaviszonyban, részmunkaidőben is foglalkoztatnának. Pedagógus II. fokozattal rendelkezem. Kézhez kaptam a munkaszerződésem tervezetét, amiben viszont Pedagógus I. fokozat 9. kategóriába sorolnának. Azzal magyarázzák, hogy a Pedagógus II. fokozatot csak a fő munkahelyen kell figyelembe venni. Továbbá a munkaszerződésben szerepel: "A munkaidő heti 21 óra, amiből a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 14 óra részmunkaidő". A bér kiszámításánál csak ezt a 14 órát vették figyelembe. Helyes ez így? Hová tűnik el a bér kiszámításánál a fennmaradó heti 7 óra?
Részlet a válaszából: […] ...ledolgozásáért jár. Megjegyezzük, ebben különbözik a munkaszerződés szerint alkalmazott pedagógus a megbízási szerződéssel dolgozó óraadótól. Következésképpen a részmunkaidős bér megállapításánál sem szabályszerű csak a neveléssel-oktatással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
1
2
3
4