Óraadó tanár béremelése általános iskolában

Kérdés: Nyugdíj mellett óraadó tanárként dolgozom heti 14 órában egy általános iskolában. Matematikát tanítok. Ha interaktív táblát akarok használni, akkor arra készülnöm kell, vagy ppt-t csinálni, dolgozatkérdéseket összeállítani, dolgozatot javítani, fogadóórán részt venni, értekezletre járni, ezek mind a feladataim közé tartoznak. Az aktív korúak július 1-jétől 10%-os béremelésben részesültek, az óradíjunkat viszont nem emelték. Szerintem a béremelésnek bennünket is meg kellene illetnie.
Részlet a válaszából: […] ...Nkt. 4. §-ának 21. pontja óraadónak nevezi a megbízási szerződés keretében legfeljebb heti 14 óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott pedagógusokat. Az Nkt. nem szabályozza az óraadói szerződést, ezért arra a Ptk. irány­adó. A Ptk. 6:272. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:      

Felmondás az óraadóknak

Kérdés: Magániskolában dolgoztam óraadó testnevelő tanárként. Az iskola a koronavírus miatt március 16-án azonnali hatállyal felmondott nekem, azzal az indokkal, hogy a tantermen kívüli munkarendben nem tudnak foglalkoztatni. Szerintem ez - amellett, hogy ezt a lépést a munkáltató részéről kifejezetten rosszindulatúnak látom - hátrányos megkülönböztetés, hiszen a munkaviszonyban álló kollégámat nem küldték el! Mi ezzel kapcsolatban a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...óraadók nem munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) állnak, hanem megbízási szerződéssel foglalkoztatják őket. Az óraadó: megbízási szerződés keretében legfeljebb heti tizennégy óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott pedagógus, oktató [Nkt. 4. § 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
Kapcsolódó címkék:      

Kjt. hatálya - az óraadói feladatok ellátása

Kérdés: Állami költségvetési szerv (közoktatás) alkalmazhat-e dolgozókat nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban? Másik kérdésem: egyéni vállalkozóval kötünk szerződést óraadói feladatok elvégzésére. A szerződésbe belevesszük, hogy az óraadást nem a szerződő fél, hanem konkrétan egy másik ember látja el, amibe munkáltatói oldalról beleegyezünk. Tehát azért, mert a feladatot ellátó nem számlaképes, mással kötjük meg a szerződést. Ez szabályos?
Részlet a válaszából: […] ...meg saját ágazati eltérő szabályokat. A válasz tehát nemleges.Ami a második kérdést illeti: az Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint "óraadó: megbízási szerződés keretében legfeljebb heti tizennégy óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott pedagógus, oktató". A 61...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:      

Nyugdíjas pedagógus óraadóként - akár megbízási szerződéssel is

Kérdés: Nyugdíjas pedagógusként hívtak vissza korábbi munkahelyemre tanítani. Határozott idejű megbízási szerződést készítettek számomra, heti 14 tanóra ellátására, melyre óránként 3200 Ft-ot ajánlottak. Ebből - elmondásuk szerint - minden járulék levonásra kerül. Állítólag sem betegszabadságra, sem szabadságra nem vagyok jogosult. A 14 tanóra utáni ellátandó feladatok (javítás, értékelés, E-napló kitöltése, tanórák előtti ügyelet, ebédeltetés) díjazásáról szó sincs. Jogszerű-e az ilyen alkalmazás, ha az egyébként kötelező munkaidőnek (heti 22-26 tanóra) több mint a felére alkalmaznak, és a bértétel köszönőviszonyban sincs a szakmai képesítésem (szakvizsgás pedagógus, pedagógus II.) szerinti korábbi besorolásommal? Jogszerű-e a szerződés további két kitétele, miszerint munkaeszközeimet és a munkafeltételeket magam kell, hogy biztosítsam? Hova lehet fordulni esetleges jogorvoslatért? Működik még a Munkaügyi Bíróság? Számomra nyilvánvaló, hogy a határozott idő leteltével azonnal "kilépek", de tudni szeretném, törvényes-e ez a vérlázító besorolás, munkaszerződés.
Részlet a válaszából: […] ...pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás - pedagógus-munkakörben, az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.
Kapcsolódó címkék:      

Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás

Kérdés: Az Nkt. lehetővé teszi, hogy gyakornokként foglalkoztassunk olyan személyt, aki abszolutóriummal rendelkezik, és a pedagógusdiplomáját csak azért nem kapta még meg, mert hiányzik a szükséges nyelvvizsgája. Alkalmazhatunk-e ilyen személyt óraadóként is, megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] ...történő besorolásról, amely csak az előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusokra vonatkozik, a besorolással nem érintett óraadókra tehát nem. Mindebből az következik, hogy óraadóként megbízási szerződéssel foglalkoztatottak esetében ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.
Kapcsolódó címkék:      

Óraadó pedagógus alkalmazása - nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszából: […] ...Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint óraadó az a pedagógus, aki megbízási szerződés keretében legfeljebb heti 14 órát vagy foglalkozást tart. Az Nkt. 66. §-a (1) bekezdésének a) pontja továbbá kimondja, hogy a köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy "az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.
Kapcsolódó címkék:      

Határozott idejű foglalkoztatás - közalkalmazottból megbízott zenetanár

Kérdés: Hegedűtanárként foglalkoztatnak egy alapfokú művészeti iskolában. Egy külföldi zenekarban dolgozó, fizetés nélküli szabadságon lévő kollégát helyettesítek már több mint hat éve. Öt évig határozott időre szóló kinevezéssel alkalmaztak, egy éve óraadóként, megbízással. Meddig tarthat még ez a helyzet? Nincs olyan szabály, amely alapján a sok éve életvitelszerűen külföldön tartózkodó személyt el kell bocsátani, és helyére mást kell felvenni? Remélhetem, hogy valaha véglegesítenek?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony tartamát is. Leveléből kitűnően az Ön esetében a fenti szabályokat alkalmazták, ezért került sor az öt év leteltével óraadóként, megbízási szerződéssel történő továbbfoglalkoztatására, melyet Ön elfogadott.Olyan előírás nincsen, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Pedagógus óradíja - jogszerű különbségek

Kérdés: Nyugdíjas pedagógus vagyok. Egy általános iskolában óraadóként tanítok etikát, heti 10 órában, 2500 Ft/óra megbízási díjért. A megtartott óráimon felül készülök, dolgozatot javítok, e-naplót vezetek, fogadóórát tartok, és részt veszek a tantestületi értekezleteken. Miért nem jár ezekre a tevékenységekre a heti 10 órán felül legalább heti 3 további óra? Hogyan lehetséges az, hogy egy nyugdíjas óraadó ismerősöm egy másik településen 3100 Ft megbízási díjat kap egy óráért? Mit tehetnék ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógusok feladatainak ellátására közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban, illetőleg megbízási szerződés alapján, óraadóként kerülhet sor. A kétféle szerződéstípus kétféle munkavégzési módhoz kapcsolódik. A munkaviszony és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.