Keresőképtelen testépítő - aranyérem a betegszabadság alatt


Van egy kollégánk, aki amatőr testépítő, és versenyeken vesz részt. A közösségi oldalán találtunk egy posztot egy ausztriai versenyről, amelyet megnyert, viszont azon a napon betegszabadságon volt. Mit tehet ilyenkor a munkáltató?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. december 20-án (238. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4590

[…] keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezheti a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál [102/1995. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése]. A felülvizsgálati kérelmet a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerinti területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani, 15 800 Ft-os eljárási díj lerovása mellett [50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. melléklet]. A szakértő főorvos dönt a biztosított keresőképességéről, mely döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül a kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet, ekkor a felülvéleményező főorvos jár el.Ha a szakértő főorvos vagy a felülvéleményező főorvos megállapítja, hogy a munkavállaló ténylegesen keresőképes volt, akkor nyílik meg a munkáltató számára a munkajogi szabályok szerinti lépések megtételének lehetősége. A keresőképtelennek minősített munkavállaló részéről a testépítő versenyen való részvétel csak szándékos lehetett, ezért rosszhiszeműsége valószínűsíthető. Az Mt. a munkavállaló munkaidején kívül is tilalmazza az olyan magatartásokat, amelyek közvetlenül és ténylegesen alkalmasak a munkáltató jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére, ilyen a kieső munkavégzés és a betegszabadságra járó díjazás fizetése miatti, munkáltatót ért károk esete is [Mt. 8. § (1)-(2) bek.]. A munkavállaló az együttműködési, jóhiszemű eljárási, tájékoztatási kötelezettségeit is megsérti akkor, amikor munkaképességéről a munkáltatónak a valóságnak meg nem felelő információt ad [Mt. 7. § (1) bekezdés]. A munkáltató ekkor- élhet szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetéssel;- kollektív szerződésben, ennek hiányában a munkaszerződésesben kikötött hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat (Mt. 56. §);- felmondással élhet a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok miatt (Mt. 66. §); vagy- a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha testépítő cselekedete az eset összes körülménye alapján a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségének szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben történő megszegését jelenti (Mt. 78. §).Adatvédelmi szempontból felhívjuk a figyelmet, hogy az Mvtv. kimondja: mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.