Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott munkaviszony szünetelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony szünetelése - az inaktív idő

Kérdés: Mi számít aktív időszaknak, és mi lehet az inaktív idő a munkaviszonynál? A gyermekgondozási díjon lévő munkavállaló inaktív állományba tartozónak minősül? Ha a munkáltató a felmondási idő időszakára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállalót, akkor a munkavállaló az inaktív állományba tartozók közé kerül?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségének.A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól jár a gyermek második életévének betöltéséig [Ebtv. 42/B. §(1) bek.]. Az a munkavállaló, aki gyermekgondozási díjban részesül, az esetek jelentős részében a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van (Mt. 128. §). Ebben az esetben a munkavállaló munkaviszonya is szünetel. Amennyiben a munkáltató a felmondási idő egy része vagy egésze alatt mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, ez nem tekinthető szünetelésnek, hiszen a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót általános szabály szerint távolléti díj illeti meg. A távolléti díj fizetése alól csak az jelenthet kivételt, ha a munkavállaló munkabérre egyébként nem lenne jogosult, mert például időközben táppénzre válik jogosulttá, vagy mert a munkáltató - a felek megállapodása alapján - a kötelező felmentési időt meghaladóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2927

2. találat: Fizetés nélküli szabadság utáni munkaviszony-megszüntetés

Kérdés: Munkavállalónk tíz éve lépett be hozzánk. Nemsokára gyermekei születtek, akik közül az egyik beteg is volt, tehát szülési szabadság, gyermek gondozása és ápolása címén kapott fizetés nélküli szabadság mellett közeli hozzátartozója ápolása címén is fizetés nélküli szabadságban részesült. Ténylegesen csak másfél hónapot dolgozott nálunk. Most lejártak a fizetés nélküli szabadságai, megállapítottuk a részére járó szabadságot. A kihagyás miatt nem kívánjuk őt tovább alkalmazni, hiszen tényleges foglalkoztatására szinte nem is került sor. Hogyan járjunk el a munkaviszony megszüntetésénél, illetve a távolléti díj számításánál?
Részlet a válaszból: […]továbbá - felmondás esetén - végkielégítés (Mt. 77. §) és a felmondási idő felére a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj [Mt. 70. § (3) bek.]. Ezekhez kapcsolódóan távolléti díjat (Mt. 148-152. §) kell számfejteni. A távolléti díj megállapításánál azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az Mt. 59. §-a alapján a munkáltató a 127-132. §-okban meghatározott távollét (fizetés nélküli szabadság) megszűnését követően köteles ajánlatot tenni a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során az azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. A munkavállaló munkakörében a munkáltatónál dolgozó hasonló besorolású és korú munkavállalók átlagos havi alapbérénél némileg alacsonyabb ajánlat tehető, figyelemmel arra, hogy az érintett munkavállaló tényleges gyakorlattal nem rendelkezik. Az Mt. 12. §-a szerint az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elve szempontjából ugyanis a munka egyenlő értékének megállapításánál különösen - többek között - a tapasztalatot is figyelembe kell venni.Nincs olyan szabály az Mt.-ben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2591

3. találat: Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása a szünetelés tartamával

Kérdés: A cégünk egyik alkalmazottjával 2015. de­cember 31. napjáig tartó határozott idejű munkaszerződést kötöttünk. Most ez a munkavállaló el szeretne menni négy hónapra külföldre nyelvet tanulni, amit mi támogatnánk is, ezért hajlunk arra, hogy elengedjük fizetés nélküli szabadságra erre az időre. Viszont cserébe szeretnénk, ha ennyivel tovább nálunk maradna még. Ilyen helyzetben van mód a határozott idő meghosszabbítására a fizetés nélküli szabadság időtartamával?
Részlet a válaszból: […]lejártával automatikusan megszűnik [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítására az Mt. lehetőséget ad, azonban szigorú feltételeket támaszt a joggal való visszaélés elkerülése érdekében. E körben mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy annak megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.].Esetünkben a munkáltató jogos érdeke lehet, hogy azon tartammal, melyre a munkavállaló kérése alapján mentesítette a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, a munkaviszony meghosszabbításra kerüljön. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2334