Pedagógusi ágazati szakmai pótlék - az összeg időarányosítása

Kérdés: A pedagógusoknak járó ágazati szakmai pótlékot hogyan számfejtjük egy hónapra, ha betegszabadságon vagy táppénzen volt a munkavállaló? Naptári napokkal osztjuk az ágazati pótlékot, vagy a munkanapok száma lesz az osztónap? Például 33 800 Ft a pedagógus ágazati szakmai pótléka, és 5 munkanapot volt táppénzen 2020. november hónapban, amelyben 21 munkanap volt. Ezek alapján mennyi ágazati pótlékra jogosult? Illetve, ha 5 munkanap betegszabadsága volt, akkor mennyi az ágazati pótléka?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében - a munkáltatótól függően - az Mt. vagy a Kjt., valamint az Nkt. végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni [Nkt. 64. § (1) bek.]. A pedagógus ágazati szakmai pótlékait a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Szabadság és betegszabadság díjainak elszámolása

Kérdés: A járványhelyzet miatt csökkentettük a munkavállalók munkaidejét, és 30 órás részmunkaidőben, az alábbi beosztással foglalkoztatjuk őket: K-Sz-Cs: 8-8 óra, P: 6 óra. Ha szabadságra, illetve betegszabadságra megy a munkavállaló, akkor hogyan kell elszámolni az erre járó díjazást? A tb-naptár szerint 5+2-ben?
Részlet a válaszából: […] ...szabadnap, azaz olyan munkanap, amelyre a munkáltató 0 óra munkaidőt osztott be. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a szabadság és a betegszabadság kiadásánál és elszámolásánál a munkáltató választhat két módszer közül. Az első - általános - szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Szabadság és betegszabadság elszámolása órákban

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződésük szerint napi 8 órás munkaviszonyban állnak. Kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak, órabérben, naponta 11 órát három napon keresztül, majd három nap pihenő következik. Így április hónapban 15 napot és 165 órát dolgoztak. Ilyen egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság idejére 11 órára jutó távolléti díjat kell kifizetni, a szabadságot órában kell nyilvántartani? A betegszabadságot szintén órában kell kiadni, ebben az esetben 1 nap 11 óra a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra? Hétköznapra eső munkaszüneti napra 8 órára jutó távolléti díjat kell fizetni? Munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén pedig a 11 órára jutó munkadíjon felül 11 óra alapbérre 100%-os bérpótlékot kell fizetni? A munkaidőkereten felüli 5 óra rendkívüli munkaidőre 100%-os pótlékot kell fizetni az alapbér figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól [Mt. 124. § (2)-(4) bek.].A betegszabadságra ugyanez a szabály vonatkozik, a munkáltató ott is választhat a napban és az órában történő kiadás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Munkaidő-elszámolás betegszabadság esetén

Kérdés: Ledolgozott óraszámmal kapcsolatban kérném a segítségüket. Gondozóházban 8 órás takarítói munkakörben dolgozó 2019. decemberi beosztása: 1. délután, 2-5. szabadság; 6. pihenő; 7-8. délután; 9-10. pihenő; 11-13. délután; 14-15. pihenő; 16-17. délután; 18. pihenő; 19. délelőtt; 20-22. délután; 23-25. pihenő; 26-27. délután; 28-29. pihenő; 30-31. délután. Összesen ez a kötelező óraszám 160 óra. A munkavállaló azonban megbetegedett, így december 13-31-ig betegszabadságon volt. December 1-jétől 12-ig a beosztás változatlan volt. A gondozóház vezetője az elszámolólapján már 184 órát írt, így 24 óra túlórát (rendkívüli munkavégzést) állapított meg. Önök szerint ez így helyes?
Részlet a válaszából: […] ...valósult meg, a kérdésben jelzett túlóra csak a december 13-31. közötti időszak elszámolása miatt keletkezhetett, amikor a munkavállaló betegszabadságon volt. A betegszabadság elszámolása - a szabadsághoz hasonlóan - történhet munkanapban és órában [Mt. 126. § (4) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Táppénz időtartama

Kérdés: Daganatos betegségem miatt 2018. május 2-ától előbb betegszabadságon, majd táppénzen voltam. 2018. december 1. és 2019. január 14. között dolgoztam, majd ismét betegszabadságot és ismét táppénzt vettem igénybe. Meddig maradhatok még táppénzen a mai naptól (2019. június 15.) számítva?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszonyban álló személynek) az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyévben maximum 15 munkanap betegszabadság lejártát követően jár táppénz. Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése szerint a táppénz általános szabályként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Keresőképtelenség munkaszüneti napon

Kérdés: Havibéres munkavállaló esetében a fizetett ünnepre jár-e betegszabadság? 2019-ben a betegszabadságának napjai április 17-től kezdődtek, és április 30-ig volt beteg. Erről orvosi igazolást is hozott. Április 19. nagypéntek, április 22. húsvéthétfő volt. A megjelölt időszakban 8 vagy 10 nap betegszabadságot kell figyelembe venni? Nagypéntek és húsvéthétfő napjára betegszabadságot kell számfejteni, vagy nem?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni [Mt. 126. § (4) bek., 124. § (1) bek.]; a kérdésből feltételezhető, hogy a munkavállalónak nagypéntek, illetve húsvéthétfő munkanapja volt (legfeljebb aznapra nem volt beosztható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság

Kérdés: Cégünk egyéni vállalkozókat alkalmaz (nem munkaviszony keretében, nincs munkaszerződés). A betegszabadságra hogy lesz jogosult az egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó munkavégzésére nem terjed ki az Mt. hatálya, így részére nem jár betegszabadság sem (Mt. 2. §, 126. §). Az egyéni vállalkozó ugyanakkor biztosítottnak minősül (kivéve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Betegszabadság és munkaidő-beosztás

Kérdés: Betegszabadság alatt a munkáltatóm kötelező oktatást írt elő, amin nem jelentem meg, mivel influenzás voltam. Az orvosi igazolás ellenére erre a napra nem számoltak el betegszabadságot, három helyett két nap szerepel a bérlapomon. Megteheti a munkáltató, hogy betegség alatt áthelyezi a munkaidőt későbbi nap(ok)ra?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenség miatti távollét idejét így - a keresőképtelen betegsége okán mentesülve munkavállalói kötelezettségei alól - betegszabadságként kellene elszámolnia a munkáltatónak [Mt. 126. § (4) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Munkáltatói intézkedések a munkavállaló hosszan tartó betegsége esetén

Kérdés: Öregségi nyugdíjban részesülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló kimerítette az ez évre járó tizenöt munkanap betegszabadságát. Mivel továbbra is keresőképtelen, és előreláthatólag hosszú betegsége miatt több hónapig nem tud még dolgozni, mi a teendője a munkáltatónak? Ki kell jelenteni az állami adóhatóságnál mint igazolt távolléten lévőt, esetleg meg kell szüntetni a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...a keres ő képtelenség ideje alatt is, azonban a felmondási id ő legkorábban a betegség miatti keres ő képtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követ ő egy év lejártát követ ő napon kezd ő dhet el [Mt. 68. § (2) bekezdés a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Betegszabadság díjazásának egyoldalú módosítása

Kérdés: Egy munkaadónál a betegszabadság számításánál évek óta nem az Mt. által előírt 70%-os mértéket használják, hanem a betegszabadság díjazása a távolléti díj 80%-ában van megállapítva. Mit kell tennie a munkaadónak akkor, ha ezt a gyakorlatot meg szeretné szüntetni, és az Mt. szerinti 70%-ot szeretné alkalmazni? Ezt a döntését kell indokolnia? Megteheti ezt év közben is? Kell erről külön tájékoztatni a munkavállalókat? Vagy elég csak a bérszámfejtést informálni?
Részlet a válaszából: […] ...betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár [Mt. 146. § (5) bek.]. Ettől egyoldalú jognyilatkozatban (egyoldalú kötelezettségvállalásban) a munkáltató eltérhet, amennyiben az eltérés a munkavállaló javára szól [Mt. 15. § (3) bek., 43. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.
1
2
3
4