Vezetői feladatok átmeneti ellátása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 83. számában (2013. április 9.), 1611. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünknél évek óta bevett gyakorlat volt, hogy ha egy vezető állása megüresedett, akkor a tulajdonosi döntés meghozataláig, illetve azért is, hogy kipróbáljuk a potenciális utódokat, egy alacsonyabb vezető beosztású munkavállalót bíztunk meg a szervezeti egység vezetésével. Ezért - visszavonásig - vezetői pótlékot fizettünk neki, munkáltatói mérlegelés alapján. Folytatható-e ez a gyakorlat az új Mt. szerint?
Válasz (részlet): […]pótlék - elnevezésétől függetlenül, a tartalma alapján - megfeleltethető a helyettesítési díjnak.2013. január 1-jétől a fenti szabályok hatályon kívül kerültek, és az új Mt. 53. §-a csak annyit tartalmaz, hogy a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni, amelynek időtartama - általános szabály szerint - naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy a 352 munkaórát nem haladhatja meg. Az ilyen módon történő munkavégzés díjazására nézve az Mt. annyit állapít meg, hogy a munkavállaló ekkor az ellátott munkakörre előírt, de legalább a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére