Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott havibér tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Teljesítménybér bevezetése - havibér mellett

Kérdés: Cégünk 3 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatja a munkavállalóit. Havibéresek jelenleg. Szeretnénk a béreket a teljesítményük alapján a havibéren felül még növelni. A teljesítménybér bevezetésének milyen feltételei vannak? Havibér alkalmazása mellett adható-e? Ezenkívül még a mozgóbér alkalmazása is egy lehetőség lehetne. Amozgóbér bevezethető-e havibér mellett, ha igen, milyen feltételek kellenek hozzá? Milyen törvényi előírások vonatkoznak a fenti lehetőségekre?
Részlet a válaszból: […]jutalom, a csoportjutalék, a munkáltató eredményétől függő bónusz, amennyiben ezekre - és a gyakorlatban ez a jellemző - nincs egyéni teljesítménykövetelmény megállapítva. Az ilyen bérelemekre a munkajog alapelvei vonatkoznak, azaz nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét (Mt. 12. §), és a megállapításuknál a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét meg kell tartani (Mt. 7. §).Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan elő­zetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő 100%-os teljesíthetőségének vizsgálatára [Mt. 138. § (1) és (4) bek.]. Ateljesítménykövetelményt írásban közölni kell a munkavállalóval annak bevezetése előtt. A teljesítménykövetelmény megállapítása vagy az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára. A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy ezeknek eleget tett [Mt. 138. § (2), (3) bek.].Az Mt. szerinti teljesítménybér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3992
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Havibér - a munkaszüneti napra járó rész számítása

Kérdés: 2019. november 4-én (hétfőn) kezdtem új munkahelyen dolgozni. Előző munkahelyemen a munkaviszonyom november 3-ával, vasárnappal ért véget. Mindkét helyen havibérben voltam/vagyok. Az előző munkahelyem novemberre nem akar már munkabért fizetni nekem, arra hivatkozva, hogy novemberben 3-ig, amíg ott volt munkaviszonyom, nem volt munkanap (nov. 1. ünnep, nov. 2-3. pedig hétvége). Az új munkahelyem tájékoztatása szerint viszont ők csak a november 4. utáni időszakra terveznek arányosan fizetni, mivel náluk ettől kezdve van munkaviszonyom. Tört hónap esetén, ilyen esetben, mi az időarányos munkabér számításának a helyes módja?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a bérét a számára beosztott rendes munkaidő mértékétől függetlenül megkapja az adott hónapban. Ebből viszont az alábbi szabályok mentén levezethető, hogy az ilyen munkaszüneti napra (fizetett ünnepként) milyen bér jár a munkavállalónak.A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál:- a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell,- az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával [Mt. 136. § (3) bek.].Az általános munkarend alapján a munkavállaló munkanapjai a hétköznapok (hétfőtől péntekig), két pihenőnapja a szombat és a vasárnap [Mt. 97. § (2) bek.]. Ebbe a hétköznapokra eső munkaszüneti napok is beletartoznak, így például a kérdése szerinti 2019. november 1., péntek is. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3793

3. találat: Havibér arányosítása munkaszüneti nap okán

Kérdés: Havibéres munkavállalók tört hónapra járó munkabérének számításában szeretnék segítséget kérni abban az esetben, ha az adott hónapban munkaszüneti nap van. Ebben az esetben a munkaszüneti nappal is osztani kell a teljes havi munkabért, és aztán a szorzásnál is figyelembe kell venni, vagy ellenkezőleg, sem osztásnál, sem szorzásnál nem kell figyelembe venni a munkaszüneti napot? Például 2019. március 6-án belépő munkavállaló esetén, ha a havi munkabére 200 000 Ft, hogyan számoljuk ki a március hónapra járó munkabérét?
Részlet a válaszból: […]munkavállalók esetében nincs olyan konkrétan meghatározva, mint az óra- vagy teljesítménybéres munkavállalóknál [Mt. 146. § (3) bek. d) pont]. A havibéres munkavállaló a havi alapbérére a rendes munkaidő teljesítése esetén jogosult; ebből az elvből, valamint az Mt. 136. §-ának (3) bekezdéséből levezethető, hogy a munkavállaló a fentiek szerint "kiesett" időre is bérben kell részesüljön. Ez pedig a számítási elvek szempontjából azt jelenti, hogy a hétköznapra eső munkaszüneti napot a havibér arányos részének meghatározásakor osztószámként kell figyelembe venni, és a "kiesett" időre is bért kell számfejteni. Ellenkező esetben a munkavállaló a "fizetett ünnepre" nem kapna bért, aminek szemléletes példája, ha a munkaviszony január 1-jén ér véget.A kérdés szerinti esetben tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3599

4. találat: Havibéres munkavállaló bérkifizetése munkaidőkeretben

Kérdés: A munkavállalónk havibéres, és munkaidőkeretben foglalkoztatjuk. Februárban az általános munkarend óráihoz képest 20 órával többet dolgozott, az előzetesen közölt beosztásnak megfelelően. Ilyen esetben hogyan kell kifizetni részére a bért? A 20 órára ki kell fizetni az alapbérét (a havibéren felül), vagy elég csak a havibérét számfejteni?
Részlet a válaszból: […]munkaidő alapulvételével el kell számolni; a többletóraszámot rendkívüli munkaidőként, a hiányzó órákat állásidőként kell figyelembe venni, és legkésőbb a következő havi munkabérrel kifizetni, a túlfizetést pedig előlegnyújtásból eredő követelésként le lehet vonni (Mt. 156. §). A kérdés szerinti esetben hiába dolgozott 20 órával többet a munkavállaló februárban, mivel azt rendes munkaidőként előre beosztották, és közölték vele, nem kell az alapbérénél többet kifizetni a részére. A munkaidőkeret logikájából az következik, hogy vagy lesz majd olyan hónap,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3568
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén

Kérdés: Havibéres munkavállalónak, akinek a távolléteit (betegség, szabadság) órában tartják nyilván, a 31 napos hónapban (amikor van 22 munkanap, 1 hétköznapra eső munkaszüneti nap, valamint 8 pihenőnap) hogyan kell kiszámítani az egy órára eső alapbérét? Az alapbért osztva 22×8, vagyis 176 órával, vagy az alapbért osztva 23×8, vagyis 184 órával?
Részlet a válaszból: […]munkarend szerinti munkanapok száma azt jelenti, az osztószámhoz mindig azt kell meghatározni, hogy az adott hónapban hány nap esett hétköznapra [Mt. 97. § (2) bek.]. A fenti számítás során a munkaszüneti nap is az általános munkarend szerinti munkanapnak tekintendő, azaz az osztószám része. A havibéres munkavállaló havi alapbére ugyanis az e napra járó díjazást is magában foglalja. A példabeli számítás tehát akkor helyes, ha az adott hónapban a havibért 23x8, azaz 184 órával osztva számítják ki az egy órára eső alapbért. Megjegyezzük, az ellenkező értelmezés mellett nem járna díjazás a munkaszüneti napra akkor, ha a hétköznapra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3332
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Rendkívüli munkaidő díjazása havibér esetén

Kérdés: Egy állásfoglalás szerint, ha a munkáltató eleve kevesebb rendes munkaidőt osztott be, mint a munkaidőkeret időtartama, vagy egyáltalán nem osztott be munkaidőt a munkavállaló részére, akkor egy esetleges munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkavégzés elrendelése esetén az azért jogszerűen járó időarányos alapbért is bele lehet számítani a havibérbe, és csak a bérpótlékot kell kifizetni a munkavállalónak. Munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés esetén az időarányos alapbér kifizetésére csak a munkaidőkeret óraszámának túllépése esetén van törvényes lehetőség. "A havibérrel díjazott munkavállaló rendkívüli munkaidőben történő munkavégzése esetén - a »túlórapótlékon« felül - külön díjazásra csak akkor jogosult, ha ezzel egyidejűleg a szerződésben kikötött munkaidejét meghaladóan teljesített munkaidőt [Mt. 143. § (1)-(5) bek.]. Havibérezés esetén ugyanis a havibér - feltéve, hogy a teljesített munkaidő tartama a szerződéses munkaidőt még nem haladta meg - tartalmazza a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért járó alapbért is, mert mind a rendes, mind a rendkívüli munkaidőt a munkavállaló által teljesített munkaidőként kell számításba venni, hiszen az Mt. 86. §-a semmi különbséget nem tesz a munkaidő rendes vagy rendkívüli jellege tekintetében." Álláspontom szerint a rendkívüli munkavégzésért megillető időarányos alapbér minden esetben - a munkaidőkeret tényleges teljesítésétől függetlenül - megilleti a munkavállalót, a havi alapbéren felül. Jól gondolom? Az Mt. melyik paragrafusa alapozhatná meg az én álláspontomat?
Részlet a válaszból: […]napra érvényes munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan teljesített időre rendelkezik emelt díjazásról. Például, az általános teljes munkaidőben, napi nyolc órában dolgozó munkavállaló egy adott napra hat órára van beosztva, aminek teljesítése után a munkáltató további két óra rendkívüli munkaidőre is igénybe veszi. Jól láthatóan az adott napi munkaidő meghaladja a beosztás szerinti munkaidőt két órával, amit a fentiek szerint alapbérrel és az alapbér 50%-ának megfelelő összegű, időarányos rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékkal kell elszámolni. E szempontból semmi jelentősége nincs, hogy a szóban forgó napon a végzett munka ideje nem haladta meg a munkaszerződés szerinti napi munkaidőt. Hangsúlyozzuk, hogy a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő minden esetben rendkívüli munkaidőnek minősül [Mt. 107. § a) pont]. A szabályozás lényege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3270

7. találat: Munkaszüneti nap megjelenítése a bérlapon

Kérdés: A munkaszüneti napot - a hozzá tartozó napi órát és bért - fel kell-e tüntetni a bérelszámoló lapon a normál munkarendes, havibéres dolgozónál, aki nem végez munkaszüneti napon munkát? Ha igen, akkor milyen osztószámot kell hozzá használni?
Részlet a válaszból: […]munkanapjára, akár heti pihenőnapjára esik. Ehelyett a havibére tartalmazza e nap díjazását is, hiszen a havibér lényege, hogy annak összege független az adott hónapban teljesítendő munkaidő mértékétől. A bérelszámolásnál ehhez képest legfeljebb annak lehet jelentősége, hogy egy hétköznapra eső munkaszüneti nap esetén a ténylegesen ledolgozott óraszámon felül a havibér arányos része megilleti a munkaszüneti napra is. Ez azonban a végösszeget nem befolyásolja, ezért álláspontunk szerint nem követ el jogsértést a munkáltató, ha a munkaszüneti nappal érintett hónap elszámolásánál nem jelenik meg külön a munkaszüneti napra eső óraszám és az e napra eső arányos bér. Egyébként a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával [Mt. 136. § (3) bek.].Az általános munkarend szerint teljesítendő óraszám (az osztószám) meghatározásánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3162
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Időarányos munkabér számítása fizetett ünnep mellett

Kérdés: Az Mt. 146. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján, ha a munkavállaló óra- vagy teljesítménybéres, az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökkent munkaidőre tekintettel a napi munkaidőre távolléti díj illeti meg. Havibéres dolgozó esetében külön munkaszüneti napra járó díj nem jár, mert azt a havibér tartalmazza. Amikor a dolgozó hónap közben lép be a munkáltatóhoz, időarányos bér illeti meg. Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése alapján az időarányos bér számításánál így nem vesszük figyelembe a munkaszüneti napot, ezért ha a kérdéses időszakban van ünnep, akkor a program arra nem számol bért. Viszont így kevesebb munkabért kap a dolgozó, mint ahogy az napra kiszámolva járna neki. Szabályos ez így?
Részlet a válaszból: […]általános munkarend szerinti munkanapokra - vagyis azokra a hétköznapokra, amelyek nem munkaszüneti napok - kell a munkavállalónak időarányos alapbért fizetni. Havibéresek esetén olyan módon, hogy a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával [Mt. 136. § (3) bek.].E számítási szabály alapján a havibért először osztani kell az általános munkarendben teljesítendő munkaórák számával. Ez a leírt szabályok alapján a tárgyhónapban az összes teljesítendő munkaóra, azaz az összes hétköznap és a munkaszerződés szerinti munkaórák számának szorzata. Ezt követően az így kapott, egy munkaórára járó számított alapbért szorozni kell a hónap egyéb általános munkarend szerinti munkanapjai és a munkaszerződés szerinti munkaórák számával. Például 2016 márciusában 23. hétköznap volt, amelyből egy volt munkaszüneti nap. Ebből következően ebben a hónapban az általános teljes munkaidőben (napi 8 órában) foglalkoztatott munkavállaló havibérét 23 x 8 = 184-gyel kellett osztani, és az időarányos alapbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2611

9. találat: Havibéres munkavállalók bérfizetése munkaidőkeretben

Kérdés: A szakszervezet azzal a felhívással fordult a cégünkhöz, hogy a havibéres munkavállalóknak is a ténylegesen ledolgozott munkaórák alapján fizessük ki a munkabért (alapbért), és egyedül a távollétekre eső óraszámra számoljunk el más jogcímen bérelemeket. Például szerintük, ha egy munkavállaló a hétköznapi 8 órás beosztása mellett a munkaidőkeretben dolgozik 8 órát szombaton is (rendes munkaidőben), akkor erre a 8 órára a tárgyhónapban meg kellene kapnia az alapbérét. Jól gondoljuk, hogy ennek a logikának nincs alapja, és a havibéres munkavállalóknak ilyenkor is csak a havibér arányos részét kell kifizetni?
Részlet a válaszból: […]alkalmazása alapján tehát a munkavállaló havibére csak abban az esetben korrigálható, ha a munkavállaló az általános munkarend szerinti munkanapon távol van. Ilyen esetben részére a havibér - általános munkarend szerinti munkanapok alapján arányosított - része jár, valamint a távollét idejére a távollétnek megfelelő jogcímen és óraszámra számított bér. A kérdés szerinti esetben, ha a munkavállaló szombaton is rendes munkaidőben dolgozik, akkor - mivel ez nem általános munkarend szerinti munkanap - részére erre a napra a tárgyhónapban, a havibérén felül külön nem kell munkabért kifizetni.A szombati munkavégzésért járó díjazás természetesen jár a munkavállalónak, az említett szabályok csak a kifizetésre vonatkoznak. A munkaidőkeret lejártakor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni [Mt. 156. § (2) bek.]. Ha ennek eredménye az, hogy a munkavállaló több órát teljesített, mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2438
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Hallgatói munkaszerződés - bérszámfejtési kérdések

Kérdés: Hallgatói munkaszerződéssel cégünk alkalmaz gyakornokot. A foglalkoztatása meghaladja a 6 hetet, tehát a törvény szerinti díjazásban részesítjük, mely hetente a kötelező legkisebb minimálbér 15%-a, számszerűsítve hetente 15 750 Ft. Cégünknél a bérszámfejtések havonta történnek, nem hetente, a hallgató esetében akkor minden hónapra más összeget vagyunk kötelesek számfejteni? Helyes, ha meghatározzuk a napidíját úgy, hogy a heti juttatását osztjuk 7-tel, tehát 15 750/7 = 2250? 31 napos hónapban 69 750 Ft-os (2250 x 31) díjazásban részesítenénk.
Részlet a válaszból: […]meghatározni, de nem teszi kötelezővé az időbérnek egyik formáját, a napi-, a heti-, illetve a havibért sem. Ettől függetlenül a havibér alkalmazása a legáltalánosabb. Nincs tehát akadálya annak, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatónak járó díjazást az Nft. szerinti hetidíj alapulvételével, de havibérként fizessék ki. (Célszerű egy pontot a munkaszerződésben ennek szentelni.)Az átszámítás módjára nézve nincsenek szabályok, ezért a következőkből érdemes kiindulni. Mivel egyfelől a munkáltató a hallgató munkaidejét is köteles beosztani (azaz meghatározni számára a munkanapokat), másfelől a munkabér a munkavégzés ellenértéke, tehát - általános szabályként - a munkanapokra jár, az Nft. szerinti hetibérnek a havibérre történő átszámításánál nem a hét minden napját, hanem csak a munkanapokat kell alapul venni. A munkahét általában öt munkanap, tehát a minimálbér 15%-ára öt munkanap ledolgozása esetén jogosult a hallgató. Ebből megállapítható az egy napra járó díjazás összege (a minimálbér 3%-a), illetve az egy órára járó díj (ez utóbbinak nyolcadrésze). Minden hónapban megállapítható továbbá, hogy - az adott hónap heti pihenőnapjainak és munkaszüneti napjainak levonása után - hány munkanapot, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2329
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,