Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt


A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. augusztus 29-én (137. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2705

[…] keresőképtelenség tartama alatt került közlésre. Természetesen erre a helyzetre is irányadók az Mt. munkáltatói felmondással kapcsolatos szabályai. Így a felmondás indokolásának valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, a határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondás indoka csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (2) bek.]. Hangsúlyozandó: önmagában a betegség miatti keresőképtelenség ténye nem szolgálhat felmondás jogszerű indokául, kivéve azon esetet, mikor a betegség az illetékes orvosi szakvélemény alapján alkalmatlanná teszi a munkavállalót munkakörének ellátására.Amint kérdésükben is szerepel: a már közölt felmondás, mint egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat – az Mt. eltérő rendelkezésének hiányában – csak a címzett hozzájárulásával vonható vissza [Mt 15. § (4) bek.]. Ez a szabály nemcsak a betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt közölt munkáltatói felmondás esetén alkalmazandó, hanem általában valamennyi felmondással […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.