Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott foglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Japán tanár magyar katedrán - a foglalkoztatás előfeltételei

Kérdés: Japán állampolgárt szeretnénk foglalkoztatni a felsőoktatásban oktatói munkakörben határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, helyettesítés céljából. Információink szerint első körben munkaerőigény-bejelentést, valamint munkavállalási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak az illetékes kormányhivatal felé. Mik azok a további intézkedések, amelyeket egy ilyen foglalkoztatás esetében meg kell tennie a munkáltatónak, illetve a leendő munkavállalónak? Mi az, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy helyesen járjon el a foglalkoztató (egészségbiztosítás, tartózkodási engedély, szakképzettséget igazoló dokumentumok honosítása stb.)?
Részlet a válaszból: […]feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban előírt alkalmazási (pl. a Kjt. szerinti) feltételeknek megfeleljen. E szerint, mivel közalkalmazotti jogviszonyban történik majd a foglalkoztatás, a japán állampolgárral szemben is kell érvényesíteni a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételeket (így többek között a büntetlen előélet követelményét).A munkavállalási engedély iránti kérelemhez általában csatolni kell - többek közt - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, az iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását, a fentiekben írt jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, valamint azok hiteles magyar fordítását [1445/2013. Korm. rendelet 12. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy amennyiben a szakképzettség vagy végzettség megfelelősége tekintetében kétség merül fel, a kormányhivatal a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e [445/2013. Korm. rendelet 12. § (2) bek.].b) A tartózkodási engedély kiadásáról általános szabály szerint az idegenrendészeti hatóságok közül a főigazgatóság igazgatósága (regionális igazgatóság) dönt [114/2007. Korm. rendelet 45. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet általában annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik [114/2007. Korm. rendelet 47. § (1) bek.]. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát. A kérelem mellékleteit egyebekben a jogszabály pontosan meghatározza [114/2007. Korm. rendelet 47. § (7)-(8) bek.].c) Mivel az említett harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása a beutazásától számított harminc napot minden bizonnyal meghaladja, köteles a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek nem minősülő szálláshelyének bejelentésére. A bejelentési kötelezettséget a beutazástól számított három napon belül az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon. A bejelentőlapot az úti okmány adataival egyezően kell kiállítani, és a szálláshely bejelentésére kötelezettnek, valamint a szállásadónak alá kell írnia [114/2007. Korm. rendelet 155. § (1)-(3) bek.].d) A biztosítási jogviszony kapcsán be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz is bizonyos adatokat. A munkáltató - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a társadalombiztosítási azonosító jelét (tajszámát), a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni (Art 1. melléklet 3. pont és 3.1 alpont).A tajszámot (kártyát) a munkáltató bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, valamint - Pest megye, illetve Budapest vonatkozásában - Budapest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3693

2. találat: 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Hat hónapos határozott idejű munkaviszonnyal alkalmazunk egy munkavállalót, aki elmúlt 55 éves. Igénybe vehetjük-e az 55 év felettiek utáni kedvezményt erre a hat hónapra?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatásához legfeljebb egy évig a munkabér és a járulék 50%-ának megfelelő összegű támogatás adható. Ennek feltételei közé tartozik, hogy a munkaadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és a megelőző 6 hónapban felmerülő munkaerőigényeiről folyamatosan tájékoztatta a munkaügyi központot, továbbá hogy a kirendeltség által kiközvetített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1709
Kapcsolódó tárgyszavak: ,