Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott felmondás visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban

Kérdés: Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?
Részlet a válaszból: […]világosan ki kell tűnnie. Az azonnali hatályú felmondás indokának valóságát és okszerűségét vita esetén a közfoglalkoztatottnak kell bizonyítania [Mt. 64. § (2) bek.]. Függetlenül attól, hogy a munkáltató vitatja az indokolás valóságát, ki kell adnia a közfoglalkoztatott számára a megszűnés napjáig járó közfoglalkoztatási bért és a jogviszony megszűnése esetén esedékes igazolásokat, ugyanis az azonnali hatályú felmondás a munkáltató hozzájárulása hiányában is megszünteti a jogviszonyt.Mint minden jogvita felmerülése esetén, bármelyik fél kezdeményezhet egyeztetést a per elkerülése érdekében. Ennek eredményeként a közfoglalkoztatott akár vissza is vonhatja az azonnali hatályú felmondását, ez azonban csak akkor hatályosulhat, ha a munkáltató hozzájárul ahhoz [Mt. 15. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közfoglalkoztatási jogviszony helyreáll a felek között, és lényegében arról van szó, hogy közös megegyezéssel helyreállítják a közfoglalkoztatási jogviszonyt, az azonnal hatályú felmondás közlésére visszamenő hatállyal. Ilyen esetben indokolt rendezni a kieső időszakra eső járandóságok kérdését, illetve célszerű a megszüntetés és a visszavonás közötti időszakot jogviszonyban töltött időként elismerni. A jogviszonyt a felek akár az egyeztetés eredményeként, akár később bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3063

2. találat: Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt

Kérdés: A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenség tartama alatt került közlésre. Természetesen erre a helyzetre is irányadók az Mt. munkáltatói felmondással kapcsolatos szabályai. Így a felmondás indokolásának valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, a határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondás indoka csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (2) bek.]. Hangsúlyozandó: önmagában a betegség miatti keresőképtelenség ténye nem szolgálhat felmondás jogszerű indokául, kivéve azon esetet, mikor a betegség az illetékes orvosi szakvélemény alapján alkalmatlanná teszi a munkavállalót munkakörének ellátására.Amint kérdésükben is szerepel: a már közölt felmondás, mint egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat - az Mt. eltérő rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával vonható vissza [Mt 15. § (4) bek.]. Ez a szabály nemcsak a betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt közölt munkáltatói felmondás esetén alkalmazandó, hanem általában valamennyi felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2705