Büntetőeljárás a közalkalmazottal szemben


Közalkalmazottunkkal szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézmény vezetője szeretne minél előbb "megszabadulni tőle". Mit kell ennek érdekében tennie?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. február 22-én (129. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2536

[…] bűncselekmények), vizsgálandó, a közalkalmazott a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt megfelel-e még annak, az Mt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában szereplő feltételnek, miszerint köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. A munkakörnek megfelelő bizalom tanúsítása olyan általános magatartási követelményt jelent, amely a közalkalmazott közvetlen munkavégzésén túl is érvényesül.A közalkalmazott "magánemberként" tanúsított magatartása is eredményezheti a munkáltatói bizalom elvesztését, és akár a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének indoka lehet. Az eset összes körülményei­nek elbírálásával, a munkáltató részéről kellő körül­tekintéssel állapítható meg, hogy - az általános társadalmi közmegítélésre is tekintettel - a közalkalmazott által elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja megalapozza-e ezt a szigorú jogkövetkezményt. Elvárható-e a munkáltatótól, hogy a "gyanú árnyékában" fenntartsa-e a jogviszonyt vagy sem?! A bírói gyakorlat alapján a rendkívüli felmentéshez nem feltétlenül szükséges a büntetőeljárás eredményének bevárása. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.