Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Iskolaigazgató leváltása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. július 17. (Munkaügyi Levelek 151. szám, 2996. kérdés)

Kérdés: Új iskolaigazgatót választ a fenntartó. Hogyan lehet leváltani vagy felmenteni az igazgatóhelyetteseket 5 év előtt?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye.A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni. Az indok mibenlétére sem az Nkt., sem a Kjt., sem a 326/2013. Korm. rendelet nem határoz meg szabályokat. A megbízás visszavonásának indoka lehet például a magatartásbeli probléma, a szakmai képességgel kapcsolatos probléma, a munkavégzés során jelentkez ő hibák. A megbízás visszavonásakor továbbá figyelemmel kell lenni bizonyos általános magatartási követelményekre (pl. a joggal való visszaélés tilalmára). A megbízás visszavonása után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni [Kjt. 21. § (6) bek.].Ha a munkáltató az Mt. hatálya alá tartozik, az iskolaigazgató-helyettesi státusz az Nkt. 68. §-ának (3) bekezdése alapján nem munkakörként, hanem szintén megbízás alapján látható el. Ezt támasztja alá a 326/2013. Korm. rendelet. 1. §-a is, melynek értelmében a rendelet III. fejezetének hatálya fenntartótól függetlenül kiterjed a köznevelési intézményekben munkaviszonyban foglalkoztatottakra is. A III. fejezet részletezi ugyanis a köznevelési intézményekben adható magasabb vezető és vezető megbízásokat.A munkáltatóijogkör-gyakorló kilétét a tankerületi központ által fenntartott intézmény esetén a Kjt. 61. §-ának (6) bekezdése határozza meg. Az intézmény dolgozói - beleértve az intézményvezet ő -helyettest is - felett a bérgazdálkodást érint ő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése tekintetében[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyazon önkormányzathoz tartozó intézmények egymás között pedagógiai asszisztenst és óvodapedagógust helyeznek át megállapodással. A szabadságukat a 326/2013 Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése figyelembevételével időarányon felül az átadó munkáltató adja ki azzal,...

Tovább a teljes cikkhez

A közalkalmazotti besorolásnál figyelembe lehet venni azokat az időtartamokat, amikor a munkavállaló ápolási díjban részesült?

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünk vezetője azt a feladatot adta ki humánpolitikai részlegünk számára, hogy tegyünk javaslatot, a rendelkezésre álló keretből egyes közalkalmazottaink illetményét milyen módon fejlesszük. Olyan megoldást keresünk, amely a munkáltató által, ha a körülmények...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére