Keresés eredménye

5 találat a megadott bűncselekmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Mentesülés - büntetlen előélet igazolása
Kérdés: Tizenöt évvel ezelőtt közúti baleset okozása miatt egy év felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kaptam. Most pályáztam egy állásra, ahol feltétel volt a büntetlen előélet, és erkölcsi bizonyítványt is kértek. Ha kikérem az erkölcsi bizonyítványt, látszani fog rajta ez a régi ügy? Ha nem, akkor köteles vagyok erről beszámolni az állásinterjún?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik ugyanis a mentesítés intézményéről. A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz [régi Btk. 100. § (1) bek.].A törvény értelmében a mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült [régi Btk. 100. § (2) bek.]. Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz [régi Btk. 100. § (3) bek.]. A büntetett előélethez kötődő hátrányos jogkövetkezmények[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2679
2. találat: Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése büntetőeljárás megindítása miatt
Kérdés: Kormánytisztviselőként dolgozom már évek óta. Nemrég megtudtam, hogy a szomszédom, akivel nagyon rossz a viszonyom, bosszúból feljelentett kiskorú veszélyeztetése miatt. Amikor elmondtam az egyik kollégámnak, figyelmeztetett, hogy vigyázzak, nehogy megtudja a munkáltatóm, mert az új törvények szerint ezért engem ki is rúghatnak. Valóban előfordulhat, hogy egy bosszúból tett, megalapozatlan feljelentés miatt felment a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll [Kttv. 39. § (1b) bek. ab) alpont]. A Be. rendelkezései értelmében - ha a törvény másként nem rendelkezik - a büntetőeljárás nyomozással kezdődik [Be. 164. § (1) bek.]. Ezért ha megindult a nyomozás kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt, Ön büntetőeljárás hatálya alatt áll, tehát nem lenne létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony.A Kttv.-módosítást követően a törvényben az is rögzítésre került, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a foglalkoztatást kizáró ok jut a munkáltató tudomására [Kttv. 63. § (2) bek. g) pont,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2322
3. találat: Kormánytisztviselői tájékoztatási kötelezettség - ha vesztegetéssel gyanúsítják
Kérdés: Köteles-e a kormánytisztviselő bejelenteni munkáltatójának, ha vesztegetéssel gyanúsítja az ügyészség?
Részlet a válaszból: […]foglaltakra figyelemmel - a munkáltatótól nem várható el, hogy a méltatlanná vált kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát fenntartsa. A munkáltatónak a Kttv. 64. §-ának (3) bekezdése alapján méltatlanság miatt felmentéssel meg kell szüntetnie a kormányzati szolgálati jogviszonyt a büntetőeljárás megindításról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legkésőbb azonban a büntetőeljárás megindulásától (a kormánytisztviselővel az alapos gyanú közlésétől) számított egy éven belül. A méltatlanná vált kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentési idő nélkül (azonnali hatállyal) kell megszüntetni, a kormánytisztviselőt sem felmentési védelem, sem végkielégítés nem illeti meg.Ha olyan jellegű bűncselekmény miatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2280
4. találat: Szabadságvesztés büntetés - mint munkaviszony-megszüntetési ok
Kérdés: A társaságunk egyik alkalmazottja szabadságvesztés kiszabása miatt pár hónapra börtönbe vonult. Ilyen esetben az alkalmazottunk munka­viszonyát meg kell-e szüntetni, vagy elegendő csak szüneteltetni?
Részlet a válaszból: […]elkövetett bűncselekmény tényállásától függően, a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti [Mt. 78. § (1) bek.]. Arra azonban ügyelni kell, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben a munkáltató az azonnali hatályú felmondás jogát a szabadságvesztés büntetést kiszabó jogerős ítéletről való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül gyakorolhatja. Amennyiben ez a határidő már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2111
5. találat: Börtönbüntetés - mint a munkáltatói felmondás indoka
Kérdés: Az egyik munkavállalónk decemberben szabadul jogerős börtönbüntetésének letöltése után. A munkaviszonya azonban jelenleg is fennáll. Milyen jogcímen mondhatunk fel neki? Ha felmondással élek, az, hogy börtönben volt, lehet indok?
Részlet a válaszból: […]tekintettel azért nem lehetséges, mert az elkövetett bűncselekmény a munkáltató munkavállalóba vetett bizalmát megingatta) - az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Mivel az előbb említettek közül a törvényben rögzített tizenöt napos határidő a jogerős marasztaló végzésről való tudomásszerzéstől számítva eltelt, azonnali hatályú felmondással jogszerűen már nem élhet a munkáltató. Ezért közös megegyezés hiányában egyedül a felmondás marad a megszüntetési jogcímek közül, amellyel a munkáltató megszüntethetné a munkaviszonyt.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1839