Vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: A gazdasági csoportvezetőm vezetői megbízása 2017. december 31-ig szól vagy visszavonásig. A munkájával nem vagyok megelégedve. Visszavonhatom-e vezetői megbízását? Ha igen, mi ennek a formája?
Részlet a válaszából: […] ...okból e határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Iskolaigazgató leváltása

Kérdés: Új iskolaigazgatót választ a fenntartó. Hogyan lehet leváltani vagy felmenteni az igazgatóhelyetteseket 5 év előtt?
Részlet a válaszából: […] ...intézményr ő l, annak intézményvezet ő -helyettesér ő l van-e szó. Ha az intézmény a Kjt. hatálya alá tartozik, a vezet ő helyettesi megbízás visszavonását illet ő en a Kjt. 23. §-ának (5) bekezdése el ő írja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.