Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott megbízás visszavonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezetői megbízás visszavonása

Kérdés: A gazdasági csoportvezetőm vezetői megbízása 2017. december 31-ig szól vagy visszavonásig. A munkájával nem vagyok megelégedve. Visszavonhatom-e vezetői megbízását? Ha igen, mi ennek a formája?
Részlet a válaszból: […]visszavonás kézbesítésétől számított három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthető okból e határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni.Azt, hogy mi lehet a vezetői megbízás lejárat előtti visszavonásának oka, a törvény nem határozza meg, de mindenképpen valós, világos és okszerű indoknak kell lennie, amely nem lehet visszaélésszerű. Az Mt. 7. §-ának (1) bekezdése szerint a joggal való visszaélés akkor állapítható meg, ha a formálisan egyébként jogszerű intézkedés más jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet. A nem megfelelő színvonalú munkavégzés a vezetői megbízás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3128

2. találat: Iskolaigazgató leváltása

Kérdés: Új iskolaigazgatót választ a fenntartó. Hogyan lehet leváltani vagy felmenteni az igazgatóhelyetteseket 5 év előtt?
Részlet a válaszból: […]három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye.A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni. Az indok mibenlétére sem az Nkt., sem a Kjt., sem a 326/2013. Korm. rendelet nem határoz meg szabályokat. A megbízás visszavonásának indoka lehet például a magatartásbeli probléma, a szakmai képességgel kapcsolatos probléma, a munkavégzés során jelentkez ő hibák. A megbízás visszavonásakor továbbá figyelemmel kell lenni bizonyos általános magatartási követelményekre (pl. a joggal való visszaélés tilalmára). A megbízás visszavonása után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni [Kjt. 21. § (6) bek.].Ha a munkáltató az Mt. hatálya alá tartozik, az iskolaigazgató-helyettesi státusz az Nkt. 68. §-ának (3) bekezdése alapján nem munkakörként, hanem szintén megbízás alapján látható el. Ezt támasztja alá a 326/2013. Korm. rendelet. 1. §-a is, melynek értelmében a rendelet III. fejezetének hatálya fenntartótól függetlenül kiterjed a köznevelési intézményekben munkaviszonyban foglalkoztatottakra is. A III. fejezet részletezi ugyanis a köznevelési intézményekben adható magasabb vezető és vezető megbízásokat.A munkáltatóijogkör-gyakorló kilétét a tankerületi központ által fenntartott intézmény esetén a Kjt. 61. §-ának (6) bekezdése határozza meg. Az intézmény dolgozói - beleértve az intézményvezet ő -helyettest is - felett a bérgazdálkodást érint ő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2996