Keresés eredménye

3 találat a megadott rendkívüli felmentés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kinevezésmódosítás elutasítása miatti rendkívüli felmentés jogellenessége
Kérdés: A Munkaügyi Levelek 171. számában a 3389. számon megjelent válaszukra hivatkozva, benyújtottam a munkáltatómnak az Önök által összegyűjtött jogszabályokat és jogi lépéseket, majd ennek ellenére, pár nap után, azonnali hatállyal felmentettek. Idetartozik, hogy közalkalmazottként dolgozom több mint 20 éve. A munkáltatóm többször megkérdezte, hogy elfogadom-e a hatórás részmunkaidőt, de többszöri kérés után sem írtam alá a hat órára vonatkozó új kinevezést. Megkaptam időközben szeptemberre és októberre a fizetésem, mindkét hónapban a hatórás munkarendre vonatkozó összeg került átutalásra. Jogszerűen jártak el? Ebben az esetben jár-e végkielégítés vagy bármilyen pénzbeli juttatás, ha igen, ki és mi alapján határozza meg?
Részlet a válaszból: […]egyoldalú intézkedéssel. Hangsúlyozni kell, hogy a kinevezés módosítására irányuló munkáltatói ajánlat visszautasítása nem szolgálhat a rendkívüli felmentés indokául. Az ajánlat elutasítása ugyanis törvény adta joga a közalkalmazottnak, ami nem minősülhet olyan magatartásnak, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi, és amely így a rendkívüli felmentés indokául szolgálhat [Kjt. 33/A. § (1) bek. b) pont].Ehelyett a konkrét esetben legfeljebb átszervezésre alapított felmentésről lehetett volna szó, amely közlése következtésben Ön viszont jogosult lett volna felmentési időre és végkielégítésre is [Kjt. 30.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3452
2. találat: Büntetőeljárás a közalkalmazottal szemben
Kérdés: Közalkalmazottunkkal szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézmény vezetője szeretne minél előbb "megszabadulni tőle". Mit kell ennek érdekében tennie?
Részlet a válaszból: […]a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. A munkakörnek megfelelő bizalom tanúsítása olyan általános magatartási követelményt jelent, amely a közalkalmazott közvetlen munkavégzésén túl is érvényesül.A közalkalmazott "magánemberként" tanúsított magatartása is eredményezheti a munkáltatói bizalom elvesztését, és akár a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének indoka lehet. Az eset összes körülményei­nek elbírálásával, a munkáltató részéről kellő körül­tekintéssel állapítható meg, hogy - az általános társadalmi közmegítélésre is tekintettel - a közalkalmazott által elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja megalapozza-e ezt a szigorú jogkövetkezményt. Elvárható-e a munkáltatótól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2536
3. találat: Rendkívüli felmentés közalkalmazotti jogviszonyon kívüli magatartás miatt
Kérdés: Ápolóként dolgozom egy kórházban. A két ünnep között részt vettem egy tömegrendezvényen, aminek semmi köze nem volt sem a munkámhoz, sem a munkáltatómhoz. A januári első munkanapon a munkáltatóm erre hivatkozva mégis felmentett rendkívüli felmentéssel. Megteheti ezt, ha magánemberként nyilvánítottam véleményt egy olyan kérdésben, aminek a munkámhoz semmi köze nem volt?
Részlet a válaszból: […]rendkívüli felmentés okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatták [Kjt. 33/A. § (3) bek.].Mindezek alapján megállapítható: a rendkívüli felmentésnek csak az egyik esete, amikor a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét megszegi, azaz a rendkívüli felmentés indoka közvetlenül kapcsolatban áll a munkájával, közalkalmazotti jogviszonyával. A rendkívüli felmentés indoka lehet ugyanakkor bármilyen egyéb magatartás is - így akár olyan is, melynek közvetlen kapcsolata nincs is a közalkalmazotti jogviszonnyal -, mely a közalkalmazotti jogviszony további fenntartását lehetetlenné teszi. Abban a tekintetben, hogy az érintett rendezvény vagy az azon való részvétel olyan jellegű volt-e, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2519