Nyugdíjba vonulás és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása


1956. augusztus 5-én születtem. Betöltött 64 év + 183 ledolgozott munkanap után mehetek el nyugdíjba, amely 2021. február 5-én jár le. Kulturális közalkalmazottként dolgozom mint fegyveres biztonsági őr. Szeretnék elmenni nyugdíjba 2021-ben, miként érinti ezt a november 1-jei közalkalmazotti jogviszony megszűnése? Alá kell írnom az erről szóló papírt? Ha nem írom alá, milyen következményei lesznek? Kinek kell felmondania? Kinek kell elindítani a nyugdíjazási kérelmet? Végkielégítést kaphatok, ha nem írom alá az új munkaszerződést? Igényt tarthatok-e a Kjt. szerinti végkielégítésre? Mennyi a mértéke? Hány havi végkielégítésre tarthatok igényt?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2020. augusztus 25-én (201. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3959

[…] közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről a munkáltató köteles Önt az átalakulás napjával írásban értesíteni. Ekkor a Kjt. 37. §-ának (2) és (4)-(6) bekezdései alkalmazásával megállapított végkielégítésre lesz jogosult. A végkielégítés mértéke a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejétől függ, ám ebbe – az áthelyezést kivéve – nem lehet beszámítani a korábbi munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni például jogutódlás esetén a jogelődnél, vagy a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is [Kjt. 25/B. § (5) bek. 37. § (5) bek. a) és b) pont]. Azt ugyanakkor, hogy Önt pontosan milyen összegű végkielégítés illetné meg, a kérdésben szereplő adatokból nem lehetséges megállapítani, ehhez ugyanis szükséges lenne tudni, e szabályok alapján milyen hosszú, végkielégítésre jogosító jogviszonyban töltött időt lehet számításba venni. Így csak általános tájékoztatást tudunk adni: ha a számításba vehető közalkalmazotti jogviszonya eléri a három évet: egyhavi, a munkáltatónál jogviszonyban töltött idővel arányosan emelkedve, húsz év elteltével nyolchavi távolléti díjnak megfelelő összeg a végkielégítés mértéke [lásd részletesen a Kjt. 37. §-ának (6) bekezdését!].Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy amennyiben közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jén azért szűnik meg, mert nem írta alá a felajánlott munkaszerződést, elesik az ún. emelt összegű végkielégítéstől. Azaz a fentiek alapján kiszámított végkielégítés mértéke nem emelkedik meg a négyhavi távolléti díj összegével annak ellenére, hogy a jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság [Mt. 294. § (1) bek. g) pont ga) alpont] megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg [Kjt. 37. § (7) bek.].Megjegyzendő, ha Ön 2021-ben szeretne elmenni nyugdíjba, minden bizonnyal érdekelt abban, hogy a jelenlegi foglalkoztatása a nyugdíjba vonulásáig fennálljon. Ebből következően abban is érdekelt, hogy a foglalkoztatása 2020. november 1-jét követően is fennálljon, ezért megítélésünk szerint indokolt lehet aláírnia a munkaszerződést. Az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár, figyelemmel arra, hogy 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap [Tny. 18. § (1) bek. f) pont]. Értelemszerűen nem arról van szó, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szüksége lenne a betöltött 64 évre és még 183 ledolgozott munkanapra, amint azt a kérdése elején írja, mivel a "64. életév betöltését követő 183. nap" a nyugdíjba vonulni kívánó személy életkorára, azaz a 64,5. "életév" betöltésére utal. Ahhoz, hogy a Tny. 18. §-ának (2) bekezdése szerint öregségi teljes nyugdíjra legyen jogosult, Önnek ezt az öregségi nyugdíjkorhatárt kell betöltenie, továbbá legalább húsz év szolgálati idővel kell rendelkeznie.Mire Ön 64 és fél éves lesz, 2021 februárját írjuk, ezért azt feltételezzük, a közalkalmazotti jogviszonya a munkáltatónál ekkor már átalakult munkaviszonnyá.A kérdésből ugyan ez nem derül ki egyértelműen, de az alábbiakban azt feltételezzük, hogy a munkaviszonya határozatlan idejű. Mivel ma már lehetséges a nyugdíj mellett is dolgozni, elviekben nem kell megszüntetnie a munkaviszonyát. Ha azonban nem kíván a továbbiakban munkát vállalni, lehetősége lesz egyfelől felmondani az Mt. alapján. Ha az Ön munkaviszonya határozatlan idejű, felmondását nem lesz köteles megindokolni, csupán a harmincnapos felmondási időt kell letöltenie [Mt. 67. § (1) bek., 69. § (1) bek.]. Másfelől a munkáltató is felmondhatja […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.