Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott büntetőeljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Büntetőeljárás a közalkalmazottal szemben

Kérdés: Közalkalmazottunkkal szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézmény vezetője szeretne minél előbb "megszabadulni tőle". Mit kell ennek érdekében tennie?
Részlet a válaszból: […]bűncselekmények), vizsgálandó, a közalkalmazott a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt megfelel-e még annak, az Mt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában szereplő feltételnek, miszerint köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. A munkakörnek megfelelő bizalom tanúsítása olyan általános magatartási követelményt jelent, amely a közalkalmazott közvetlen munkavégzésén túl is érvényesül.A közalkalmazott "magánemberként" tanúsított magatartása is eredményezheti a munkáltatói bizalom elvesztését, és akár a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének indoka lehet. Az eset összes körülményei­nek elbírálásával, a munkáltató részéről kellő körül­tekintéssel állapítható meg, hogy - az általános társadalmi közmegítélésre is tekintettel - a közalkalmazott által elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja megalapozza-e ezt a szigorú jogkövetkezményt. Elvárható-e a munkáltatótól, hogy a "gyanú árnyékában" fenntartsa-e a jogviszonyt vagy sem?! A bírói gyakorlat alapján a rendkívüli felmentéshez nem feltétlenül szükséges a büntetőeljárás eredményének bevárása.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2536

2. találat: Munkaügyi per - felfüggesztés a büntetőeljárásra figyelemmel

Kérdés: A munkáltatóm azonnali hatályú felmondással megszüntette a munkaviszonyomat, mert állítása szerint loptam a cégtől. Fel is jelentett, és most büntetőeljárás folyik ellenem. Mivel valótlan, amit állít, én bepereltem, jogellenes felmondás miatt. A tárgyalást viszont felfüggesztette a bíróság, mert meg kell várni, mi lesz a nyomozással. Az azonnali hatályú felmondással sok juttatástól elestem, ráadásul, így új munkát sem találok a szakmámban. Van erre egyáltalán lehetősége a bíróságnak? Mit tehetek, hogy minél előbb lezáruljon a munkaügyi perem, és legalább a pénzemhez jussak?
Részlet a válaszból: […]indoka: a munkavállaló lopott a munkáltatótól, ezáltal pedig a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan és jelentős mértékben megszegte [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkavállaló szerint azonban ez az indok nem valós, ennek következtében pedig a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, tehát keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz. Időközben azonban a munkáltató büntetőeljárást kezdeményezett, a munkaügyi bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy a büntetőeljárás kimenetele ez esetben - a munkaügyi per eldöntése szempontjából - olyan előzetes kérdés, amely a munkaügyi perre érdemi hatással lesz. Nevezetesen, annak a megállapítása, hogy a bűncselekményt a munkavállaló követte-e el, befolyásolja, hogy a munkáltató valós indokkal szüntette-e meg a munkaviszonyt. Amennyiben bebizonyosodik a munkavállaló ártatlansága, az azonnali hatályú felmondás indoka nem valós, tehát megállapítható a munkaviszony megszüntetésének jogellenessége. A büntetőeljárás ezzel ellentétes kimenetele azonban - feltéve hogy más körülmény nem merül fel - a munkáltató pernyertességét vetíti előre a munkaügyi perben.A munkaügyi per tárgyalásának felfüggesztése a bíró mérlegelési jogkörébe tartozik. A kérdésben szereplő esetben a bíróság arra az álláspontra jutott, hogy büntetőeljárás kimenetele hatással lehet a munkaügyi per érdemi elbírálására is. Ennek következtében pedig a tárgyalás felfüggesztésével minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2323

3. találat: Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése büntetőeljárás megindítása miatt

Kérdés: Kormánytisztviselőként dolgozom már évek óta. Nemrég megtudtam, hogy a szomszédom, akivel nagyon rossz a viszonyom, bosszúból feljelentett kiskorú veszélyeztetése miatt. Amikor elmondtam az egyik kollégámnak, figyelmeztetett, hogy vigyázzak, nehogy megtudja a munkáltatóm, mert az új törvények szerint ezért engem ki is rúghatnak. Valóban előfordulhat, hogy egy bosszúból tett, megalapozatlan feljelentés miatt felment a munkáltatóm?
Részlet a válaszból: […]alatt áll [Kttv. 39. § (1) bek.]. A törvény kifejezetten említi, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig nem létesíthető azzal kormányzati szolgálati jogviszony, aki kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll [Kttv. 39. § (1b) bek. ab) alpont]. A Be. rendelkezései értelmében - ha a törvény másként nem rendelkezik - a büntetőeljárás nyomozással kezdődik [Be. 164. § (1) bek.]. Ezért ha megindult a nyomozás kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt, Ön büntetőeljárás hatálya alatt áll, tehát nem lenne létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony.A Kttv.-módosítást követően a törvényben az is rögzítésre került, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a foglalkoztatást kizáró ok jut a munkáltató tudomására [Kttv. 63. § (2) bek. g) pont, (2b) bek. b) pont]. Mivel a kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás is olyan körülménynek tekintendő, mely folytán a törvény kizárja a kormányzati szolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2322