Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közalkalmazotti besorolás - a jogviszonyban töltött idő számítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. augusztus 4. (Munkaügyi Levelek 200. szám, 3953. kérdés)

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál a mezőgazdasági szövetkezeti tagi jogviszonyt figyelembe lehet-e venni, mint munkaviszonyban töltött időt?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]való részvételt a termelőszövetkezet minden tagjának kötelességeként határozta meg, ahol a közös munka végzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a termelőszövetkezet és a tag külön írásbeli megállapodásba foglalta (munkamegállapodás) (58-60. §). A munkamegállapodás munkaviszonyt nem keletkeztetett, a munkavégzés alapja a tagsági jogviszony volt. A Szöv.tv. (1) szerint a mezőgazdasági szövetkezet tagja a szövetkezet részére vállalkozási vagy munkaviszony jellegű jogviszony keretében végezhetett munkát (63. §). Ez utóbbi szintén nem minősült munkaviszonynak (noha az Mt. szabályai részben irányadóak voltak rá). 2001-ben lépett hatályba a Szöv.tv. (2), amely szerint, ha a tag a szövetkezet részére munkát végzett, a szövetkezet a taggal munkaszerződést kötött (59. §). A Szöv.tv. (3) hasonló szabályt tartalmazott, amikor kimondta, hogy a szövetkezet alapszabálya a tag személyes közreműködése egyik módjaként munkavégzési kötelezettséget is előírhat, ekkor a tag és a szövetkezet munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést kell kössön egymással (56. §). A 2014-ben hatályba lépő Ptk. szabályai irányadók, amelyek szerint a szövetkezeti tagok kötelezettsége a szövetkezettel szemben - többek között - az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki [Ptk. 3:325. § (1) bek.].Mindezekből a[…]

Figyelmébe ajánljuk

Tavaly végeztem gyakorló ápolóként, a szakképesítésem OKJ-száma: 5272301, besorolás szerint D fizetési kategória. Aki az idén végzett, ugyanebben a képzésben, 54-es bizonyítványt kapott, besorolás szerint E kategória. Azzal, hogy megváltoztatták az OKJ-számot, a besorolást...

Tovább a teljes cikkhez

Az alkalmazásunkban álló közalkalmazott magasabb képesítést szerzett, melyet figyelembe vettünk a közalkalmazotti fizetési osztályba történő besorolás szempontjából, kinevezését ennek megfelelően módosítottuk. Az új, magasabb képesítésnek megfelelően a közalkalmazotti...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónk jelenleg D fizetési osztályba van besorolva, szakközépiskolai érettségivel. Megszerezte a bérügyintéző részszakképesítésről (OKJ 51 344 01) és a társadalombiztosítási ügyintézői részszakképesítésről (OKJ 51 344 02) a...

Tovább a teljes cikkhez

A meghirdetett óvodapedagógusi állásra egy, az óvóképző főiskolán másodéves hallgató jelentkezett, aki 2014-ben szerzett általános pedagógiai asszisztensi feladatok és gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátására jogosító, 54 140 01 azonosító számú OKJ-s...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére