Nyugdíj munka mellett – kötelező felmentés kérelemre


Jelenleg önkormányzati intézményben határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel foglalkoztatott óvodapedagógus 2023 januárjában több mint negyven év jogosultsági idővel rendelkezve kérte visszamenőleges nyugdíj megállapítását a 268/2022. Korm. rendelet és a 269/2022. Korm. rendelet által lehetővé tett, nyugellátás szüneteltetése alóli mentesülés miatt. A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási osztálya határozatával 2022. szeptember 1-jétől részére öregségi nyugdíjat állapított meg. A közalkalmazott 2023. november 5-én tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz a 65. életévét. Jelen pillanatban az óvodában határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, melyet a fentiekben ismertetett jogszabályi lehetőségek miatt véleményünk szerint nem kell határozott idejű jogviszonyra módosítani, se megszüntetni és új jogviszonyt létesíteni. A közalkalmazott felvetette, hogy amennyiben 2023. augusztus 31-ével a nyugdíjfolyósítás szüneteltetése alóli mentesülése megszűnik, igénybe venné a neki járó nyolc hónap felmentési időt és az arra járó juttatást. Véleményünk szerint sem a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése szerinti, sem a 30. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti felmentési idő – amely a nyugdíjkorhatár betöltésének napján kezdődik – már nem jár neki, tekintettel a visszamenőleges nyugdíj megállapítására. Az óvodavezető a 65. év betöltését követően a közalkalmazottat már nem szeretné foglalkoztatni. Jól értelmezzük a jogszabályt? Hogyan járunk el helyesen az ő esetében?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. április 25-én (243. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4673

[…] fenn, amelyre kiterjed a fentiekben ismertetett szabályozás. Megjegyzendő, hogy a 268/2022. Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében, ha az ellátást 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg, akkor az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása. Ez jelen esetben 2023. szeptember 30. napja lesz, azaz eddig az időpontig meg fogja illetni a munka mellett is a nyugellátás (nem pedig 2023. augusztus 31-ig). A Kjt. valóban általánosságban nem írja elő, hogy a feleknek kötelező lenne a fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt ebben a helyzetben határozott idejű jogviszonyra módosítani vagy megszüntetni, és az új jogviszony létesítéséről sem szól. Ezzel összefüggésben indokolt utalni arra is, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben elviekben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a kormány engedélye nélkül is lehetséges foglalkoztatni a közalkalmazottakat, mivel a jogszabálynak egyébként nem minősülő 1700/2012. Korm. határozat és 1374/2022. Korm. határozat hatálya nem terjed ki ezen intézményekre. A Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszonyt akkor kell felmentéssel megszüntetni, ha a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A Tny. 18. §-ának (2a) bekezdése értelmében az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. Ezért, ha a közalkalmazott erre hivatkozva kérelmezi a felmentését, Önök kötelesek ezt megtenni, és ebben az esetben is jár neki felmentési idő. Ha ilyen kérelem nincs, a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontjára hivatkozva is felmenthetik őt: ilyenkor a felmentés indoka az lehet, hogy a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont]. Ebben az esetben is kötelező azonban felmentési időt biztosítani számára. A Kjt. 33. §-a (2) bekezdésének f) pontja értelmében – ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg, és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet – a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Ebből következik, hogy az általános szabály szerint hatvan nap plusz hat hónapos (nagyjából – de nem pontosan – nyolc hónapos) felmentési idő is megilletheti. Azt ugyanakkor, hogy valóban ennyi a felmentési ideje, a kérdésből pontosan nem […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.