Felmentési időre való jogosultság

Kérdés: Kormányhivatalnál dolgozom. Felmentéssel szeretnék nyugdíjba vonulni 2016. augusztus 31-én, kértem is ezt a munkáltatómtól. A Ktv. szerint két hónap felmentési idő jár, ebből egyet le kell dolgoznom, a másik alól felmentét kapok. Jár-e az egy hónap felmentés a munka alól, mert a munkáltató azt mondja, hogy nem?
Részlet a válaszából: […] ...Ön 2016. június 30-áig betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és addig meg is szerzi az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt, akkor a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnésére a Kttv. rendelkezései az irányadók. A Kttv. 60. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 11.

Felmentési idő hosszának megállapítása

Kérdés: Közalkalmazottunk bejelentette, hogy jogosulttá vált 2012 májusában a nők kedvezményes negyvenéves öregségi nyugdíjára, és kérte felmentését. Részére nyolc hónap felmentési idő járna. Közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére azonban nincs fedezet, mivel a 2012. évi költségvetés tervezésekor nem jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. A közalkalmazott írásban kérte, hogy a számára adható nyolc hónap felmentési időt szeretné lerövidíteni, mert még 2012-ben igényelni kívánja a nyugdíjat. Jogviszonyának tervezett megszűnési időpontja 2012. október 31-e lenne úgy, hogy negyven­éves jubileumi jutalmat fizetünk részére szeptemberben. Tudjuk, hogy a jogszabály a felmentés lehetőségét a munkáltató mérlegelési jogkörébe helyezi. Hogyan tudjuk szabályosan megszüntetni a jogviszonyt, ha intézményünk a munkavégzés alól csak két hónapra tudja felmenteni, és csak két hónap felmentési illetményt tudunk fizetni neki a munkavégzés alóli felmentési időre? Tehát összesen négy hónap felmentési időt tudnánk kifizetni a nyolc hónap helyett. Bennünk két megoldási lehetőség merült fel:
1. Felmentjük a közalkalmazottat nyolc hónap helyett négy hónap felmentési idővel, és jubileumi jutalmát kifizetjük szeptemberben, amikor esedékes. A közalkalmazott nyilatkozik, hogy ő kéri a négy hónap felmentési időt a nyolc hónap helyett. Ha így döntünk, ezt később a közalkalmazott meg tudja-e támadni azzal az indokkal, hogy a felmentési idő szabályai szerint neki nyolc hónap felmentési idő jár, vagy a mérlegelési jogkörbe az is beletartozik, hogy a munkáltató akár kevesebb felmentési időt is meghatározhat?
2. A másik lehetőség, hogy a közalkalmazott augusztus 31-én írásban jelzi közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondási szándékát. Mivel a lemondási idő két hónap, erre az időre mentesítenénk a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Viszont ebben az esetben is kifizethetjük neki szabályosan a szeptemberben járó jubileumi jutalmát, amely a lemondási idő alatt esedékes. Ez jogszerű megoldás lehet?
Részlet a válaszából: […] ...teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosultaz a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon anapon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják,törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

"Védett kor" a 40 éves szolgálati idő vonatkozásában

Kérdés: 1956-ban születtem, jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatómnál létszámleépítés van. Azt szeretném tudni, hogy a nőkre vonatkozó szabályozás esetén - miszerint 40 év szolgálati idő elérésekor nyugdíjba lehet vonulni - figyelembe vehető-e a védett kor, vagy az csak az öregségi nyugdíjkorhatárra alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...hatályos szabályozás szerint öregségi teljes nyugdíjraéletkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultságiidővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljesnyugdíjat megállapítják, biztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Munkavégzés öregségi nyugdíj megállapításakor

Kérdés: Mikortól dolgozhat az az 58 éves, 40 év szolgálati idővel rendelkező nő, akinek 2011. október 31-én szűnik meg a munkaviszonya, és 2011. november 1-jétől igényli a kedvezményes nyugdíjat? 2011. november 7-től vállalhat-e munkát, vagy meg kell várni a nyugdíjat megállapító határozatot, és csak az után?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorátólfüggetlenül jogosult az a nő, aki- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és- azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljesnyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés a)-b) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Jubileumi jutalom és az öregségi teljes nyugdíj

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazott 2011. március 18-án negyven év jogosultsági idővel fog rendelkezni, így öregségi teljes nyugdíjra válik jogosulttá. Mivel jelenleg harminckilenc év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, jelezte a harmincöt éves jubileumi jutalomra való igényét, ezt azonban elutasítottuk. Véleményünk szerint a Kjt. értelmében nem minősül nyugdíjasnak, így nem illeti meg a jubileumi jutalom. Helyesen jártunk el a fenti esetben?
Részlet a válaszából: […] ...függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven évjogosultsági idővel rendelkezik, feltéve hogy azon a napon, amelytől kezdődőenaz öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésa)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Kedvezményes negyvenéves nyugdíjba vonulás - felmentés, végkielégítés és jubileumi jutalom?

Kérdés: A nőket érintően 2011. január 1-jétől bevezetett kedvezményes negyvenéves nyugdíjazási lehetőséggel összefüggésben kérdezzük: az érintett köztisztviselőink kérhetik-e a felmentésüket ilyen jogcímen, jogosultak lesznek-e végkielégítésre, valamint járhat-e nekik kedvezményes jubileumi jutalom? Mindezzel kapcsolatban jelenleg nem találunk egyértelmű szabályozást.
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a) bekezdéseszerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, akilegalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytőlkezdődően az öregségi teljes nyugdíjat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.