Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

36 találat a megadott óvodapedagógus tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalom - ami nem jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. alá tartozó óvodapedagógus besorolása kapcsán merült fel, hogy az IBUSZ (1986. 09. 17. - 1990. 04. 04.) és a Taverna Szálloda (1990. 06. 18. - 1997. 08. 17.) beszámítható-e a jubileumi jutalom kalkulálásakor. Csak és kizárólag az OEP- igazolvány és a régebbi Igazolvány a társadalombiztosítási ellátásokról az, ami alátámasztja a korábbi jogviszonyokat, tehát nincs erről a két helyről más dokumentum. Ez a két munkahely, intézmény a jubileumi jutalom idejébe beszámítható?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban eltöltött idők, valamint más közszolgálati területeken, például közszolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban töltött idők. A nem költségvetési intézménynél munkaviszonyban töltött idő beszámítása viszont nem lehetséges, mivel a Kjt. 87/A. §-ának ezt lehetővé tévő (3) bekezdése csak akkor lenne alkalmazható, ha az idő számítására a besorolás megállapítása érdekében kerülne sor. Az IBUSZ az 1980-as években állami vállalat volt, tehát a gazdálkodási szférába tartozott, nem költségvetési intézményként működött. A Taverna Szállodára az 1990-es években ugyanez vonatkozott, ráadásul a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony 1992. július 1-jei kettéválását követően a költségvetési intézménnyel fennálló munkaviszonynak át[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4302
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Pedagógus besorolása a "hatéves szabály" alapján

Kérdés: Önkormányzatunk óvodájába óvodapedagógust szeretnénk felvenni, aki 2020-ban szerezte meg a diplomáját, előtte 11 évet vállalkozói szférában dolgozott. A hat évet meghaladó bármely munkaviszonyt figyelembe kell venni? Gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba kell besorolni?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni. A 2. § (1) bekezdése szerint továbbá a köznevelési intézményben a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. Az utolsó tagmondatban említett kivétel a 6. § (3) bekezdése szerinti jogosultságszerzésre (is) utal.A fenti szabályok alapján abban az esetben, ha olyan személyt alkalmaznak óvodapedagógus munkakörben, akinek nincs pedagógus szakmai gyakorlatként elismerhető ideje, de - beleértve a vállalkozói szférában bármely munkakörben munkaviszonyban töltött időt is - van hat évnél több munkaviszony jellegű jogviszonyban töltött ideje, azonnal Pedagógus I. fokozatba kell sorolni.A fizetési kategória megállapításánál viszont az Nkt. 64. §-ának (5) bekezdése szerint kell eljárni. Eszerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján három­évenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4284
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közfoglalkoztatottként eltöltött idő és az óvónői szakmai gyakorlat

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, Gyakornok vagy Pedagógus I. besorolásom lenne? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony?
Részlet a válaszból: […]önkormányzat ezért nem létesíthet közvetlenül közfoglalkoztatási jogviszonyt óvodapedagógusi feladat ellátására, ha pedig ilyen módon foglalkoztatták, az nem volt jogszerű. Nem tiltott viszont az, hogy az önkormányzat nem pedagógus-munkakörnek minősülő óvodai munkakörökre, így például pedagógiai asszisztens vagy egyéb, nevelést-oktatást segítő munkakörre, illetve nem az alapfeladathoz kapcsolódó munkakörre (pl. portás, takarító, adminisztrátor) közfoglalkoztatás keretében alkalmazzon személyeket.A szakmai gyakorlatba a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének a), illetve h) pontja alapján csak a pedagógus vagy - kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakör betöltése esetén - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő számítható be. Foglalkoztatási jogviszonynak az értelmező rendelkezés [326/2016. Korm. rendelet 1/A. § 1. pont] szerint viszont kizárólag a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony számít, a közfoglalkoztatási jogviszony nem, így ennek tartama nem számítható be a szakmai gyakorlatba.Abban az esetben, ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal, de - részben vagy egészében - bármely más munkakörben eltöltött munkaviszony jellegű jogviszonyai beszámításával legalább hat évvel rendelkezik, nem Gyakornokként, hanem Pedagógus I-ként kell besorolni. A 326/2013. Korm. rendelet 1/A. §-ának 2. pontja akként határozza meg a munkaviszony jellegű jogviszony fogalmát, hogy azon - a munkaviszony mellett - a Kjt. 87/A.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4282

4. találat: Besorolás óvodapedagógus-diploma megszerzésére tekintettel

Kérdés: A dolgozó 2019. augusztus 26-a óta dolgozik pedagógiai asszisztensként (besorolása C/2, 2022. január 1-jén változna C/3-ra), és ezt megelőzően 2,5 évet dolgozott még óvodában közalkalmazottként, illetve 4 hónapot más területen munkaviszonyban. 2021. június 14-én szerzett óvodapedagógus-diplomát, így óvodapedagógus-munkakörben kívánja az intézmény tovább foglalkoztatni. Abesorolását illetően helyesen járunk-e el az esetében, ha gyakornoki fokozatba soroljuk (hiszen átkerül a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá), és mivel van szakmai gyakorlata, de 6 év munkaviszonnyal nem rendelkezik, ezért 6 hónap gyakornoki időt kötnénk ki számára? A korábbi besorolása "magasabb" (C/2), ezért esetleg őt PedI/2-be kellene besorolni, minősítő vizsga nélkül? Melyik besorolás a helyes?
Részlet a válaszból: […]egészében bármely más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. Ez a szabály csak a foglalkoztatási jogviszony létesítésekori besorolásra alkalmazható, a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá való átkerülés esetére nem.Az óvodapedagógus-munkakörbe kerülő személy esetében a szakmai gyakorlatot a pedagógusokra vonatkozó rendelkezések szerint kell számolni, amiből az következik, hogy a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (azaz pedagógiai asszisztensként) eltöltött ideje nem lesz szakmai gyakorlatként figyelembe vehető. A korábbi, óvodában közalkalmazottként munkában töltött két és fél éve vonatkozásában nem írták meg, milyen munkakörben dolgozott. Mivel azonban az óvodapedagógus szakképzettségét csak idén szerezte meg, nyilvánvalóan ez sem lehetett pedagógus-munkakörben töltött idő, ezért minden valószínűség szerint ennek tartama sem számítható be a szakmai gyakorlatba.Az érintett személyt ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4252
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Besorolási fokozat megőrzése

Kérdés: Fuvolatanárként dolgozom, besorolásom Pedagógus I., 3. fizetési kategória. A tanítás mellett végzem az óvodapedagógusi főiskolát. Ha ennek elvégzését követően óvodapedagógusként helyezkednék el, akkor megmarad a Pedagógus I. fokozatom, vagy ismét Gyakornokként kell nekifutnom az előmenetelnek?
Részlet a válaszból: […]vonatkoznak. Pedagógus I. fokozatba kell sorolni azt a pedagógus-munkakört betöltőt, aki sikeres minősítő vizsgát tett, vagy azt, aki a jogviszonya létesítésekor legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik bármilyen munkakörben [326/2013. Korm. rendelet 2. § (8) bek. és 6. § (3) bek.].A fuvolatanári munkakörben történő besorolásakor Ön a két feltételből az egyiknek nyilvánvalóan megfelelt, erre tekintettel történt meg a besorolása. Nem lesz ez másképpen az óvodapedagógusi munkakörre történő jogviszonya létrehozatala időpontjában sem, hiszen az egyszer már letett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4232
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Gyermeklétszámhoz igazodó vezetői pótlék változása

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől az óvodavezetők és helyetteseik az előző nevelési év október 1-jei gyermeklétszám után kapják a vezetői pótlékukat. A fenntartásunkban lévő óvoda gyermeklétszáma szeptembertől lecsökken. Mikortól kell ezt figyelembe venni a pótlék megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]mértékébe beszámítva), az intézmény tárgyévet megelőző tanév, óvodák esetén nevelési év október 1-jei gyermek- és tanulólétszámához igazodva illeti meg a vezetői pótlék. A létszámnak az október 1-jei dátumhoz rögzítése azt jelenti, hogy évente egy alkalommal kell a pótlék mértékét felülvizsgálni abból a szempontból, hogy a 16. § (5a) bekezdésének a)-g) pontja szerinti létszám-kategóriák változtak-e, és erre tekintettel a pótlék százalékos mértékén módosítani kell-e. A tanuló-, illetve gyereklétszám október 1-jétől eltérő időpontban történő változása tehát a következő év októberi illetmény kifizetéséig, azaz november elejéig nem jelenik meg a vezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4219
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Nyugdíjas óvónő foglalkoztatása szünetelő nyugdíjfolyósítással

Kérdés: Önkormányzati fenntartású költségvetési intézménynél öregségi nyugdíjas (nők 40) óvónőt lehet-e alkalmazni teljes munkaidőben, teljes óvodai nevelési évre, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel úgy, hogy a nyugdíjáról nem kell lemondania? A1700/2012. Korm. határozatban foglalt kormányengedély alkalmazható-e? Az Mt. alapján történő foglalkoztatás hatással lenne-e a normatíva számítása szempontjából? Az intézménynél az alkalmazottak mind a Kjt. alá tartoznak.
Részlet a válaszból: […]intézmények, tehát ezekre és az általuk foglalkoztatott közalkalmazottakra az 1700/2012. Korm. határozat hatálya nem terjed ki. Másfelől a "rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és a szükséges szolgálati időt megszerezték" kitétel világosan utal arra, hogy az öregségi nyugdíj alapesetéről, és nem az ún. "nők 40" nyugdíjról van szó. Ez ugyanis életkori feltétel nélkül, 40 év jogosultsági - nem szolgálati! - időhöz kötött öregséginyugdíj-fajta [Tny. 18. § (2a)-(2b) bek.]. Válaszunk: igen, önkormányzati fenntartású óvodában "nők 40" nyugdíjban részesülő személlyel óvónői munkakörre közalkalmazotti jogviszony létesíthető, ehhez kormányengedély nem szükséges.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint "az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban ... áll". Ez a szabály mind az öregségi nyugdíj alapesetére, mind a "nők 40" nyugdíj esetére vonatkozik. Ha az említett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4206
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Óvodavezető-helyettes - a megbízás feltételei

Kérdés: Településünk óvodájában a gyereklétszám 50 fő feletti. A 326/2013. Korm. rendelet szerint kötelező intézményvezető-helyettest kinevezni. Az intézményvezető-helyettesnek rendelkeznie kell intézményvezetői szakképzettséggel?
Részlet a válaszból: […]intézményvezetői megbízás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezzen. Ezek az előírások azonban nem vonatkoznak az intézményvezető-helyettesekre. Az intézményvezető-helyettesnek tehát az alapmunkakörére előírt képzettségi feltételeknek kell megfelelnie, amelyeket a 326/2013. Korm. rendelet IV/A. fejezete és 6. melléklete[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4173

9. találat: Pedagógusbesorolás legalább hat év jogviszonyban töltött idővel

Kérdés: Egy óvodapedagógus 2020 nyarán szerezte meg a diplomáját, azt követően 4 hónapot dolgozott óvodapedagógusként. Ezt megelőzően, 2010-ben szerzett nem szakirányú alapfokozatú diplomát, majd három évig óvodában, két évig családi napköziben pedagógiai asszisztensként dolgozott. Közben végezte az óvodapedagógusi tanulmányait. Nyelvvizsgája megszerzéséig abszolutórium alapján, diploma nélkül két évig óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatták. Ezek mind közalkalmazotti jogviszonyok voltak. Besorolható-e Pedagógus I. fokozatba, hiszen rendelkezik hat év bármilyen munkakörben eltöltött jogviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyt, valamint a Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyokat ismeri el. A megbízási jogviszonyt nem.A hat évbe beszámítandóak a nem a köznevelési ágazatba tartozó munkakörben munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idők is, jelen esetben tehát a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatba tartozó családi napköziben eltöltött évek. Beszámítandó az a munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony tartama is, amelyet az érintett a köznevelési ágazatban töltött, de a munkakörre előírt képesítés hiányában. E feltételeknek a felsorolt közalkalmazotti jogviszonyok megfelelnek, az óvodapedagógust tehát nem kell minősíteni a Pedagógus I. fokozatba sorolásához.Ez alól az alábbi esetek kivételek: A "hatéves szabály" nem alkalmazható, ha az érintett óvodapedagógust korábban már gyakornokként besorolták, és minősítő vizsgája sikertelen volt, majd újabb jogviszonyt létesít úgy, hogy időközben megszerezte a hat év munkaviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4153
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Kisgyermeknevelő fizetési fokozata - a korábbi munkaviszony beszámítása

Kérdés: Bölcsődében dolgozom kisgyermeknevelőként. 2001-ben óvodapedagógus diplomát szereztem, 2017-ben pedig OKJ-s kisgyermeknevelő szakképesítést. Az óvodapedagógus-diploma megszerzése után a versenyszférában dolgoztam, csak 2017 augusztusától vagyok közalkalmazott, kisgyermeknevelőként dolgozom. Mivel van óvodapedagógus-diplomám, engem a pedagógus-előmenetel szerint soroltak be. 2001-től vagy 2017-től kell-e beszámítani a besorolásomhoz a munkaviszonyaimat?
Részlet a válaszból: […]július 1. előttieket, az ezt követő időszakban pedig azokat, amelyek alatt a jelenlegi munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett az érintett személy.Ön kisgyermeknevelő munkakörben, nem köznevelési intézményben, hanem a gyermekjóléti ágazatban dolgozik, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket, képzettségeket lehet figyelembe venni. A15/1998. NM rendelet a bölcsődében teszi lehetővé - többek között - a kisgyermeknevelő munkakör betöltését. E jogszabály 2. számú mellékletének II. Része (Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére) I. Alapellátások 2. Bölcsődei ellátás pontja alatt szerepelnek az e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4128
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 36 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést