Óvodatitkár átsorolása

Kérdés: A dolgozó 2018. szeptember 1-jétől áll közalkalmazotti jogviszonyban nálunk óvodatitkár munkakörben, besorolása jelenleg: D/7. Ezen jogviszonyát megelőzően rendelkezik 11,5 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal és 3,5 év közalkalmazotti jogviszonnyal. A dolgozó 2021. június 30-ával szerzett szlovák óvodapedagógus-diplomát, melyről a honosítási határozatot az Oktatási Hivatal 2021. október 28-án állította ki. A fentiek ismeretében mikor járunk el helyesen: ha 2021. július 1-jétől vagy 2021. november 1-jétől soroljuk át a dolgozót, illetve Gyakornoki fokozatba kell-e átsorolni a dolgozót, vagy közalkalmazotti jogviszonyait figyelembe véve Pedagógus I/3-ba?
Részlet a válaszából: […] ...segítő munkakörben, pedagógus-szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak tekintetében is. A pedagógus- (óvodapedagógus-) szakképzettség megszerzése tehát alapot ad arra, hogy az óvodatitkárt a Kjt. helyett az Nkt. alapján kelljen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
Kapcsolódó címkék:    

Jubileumi jutalom - ami nem jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. alá tartozó óvodapedagógus besorolása kapcsán merült fel, hogy az IBUSZ (1986. 09. 17. - 1990. 04. 04.) és a Taverna Szálloda (1990. 06. 18. - 1997. 08. 17.) beszámítható-e a jubileumi jutalom kalkulálásakor. Csak és kizárólag az OEP- igazolvány és a régebbi Igazolvány a társadalombiztosítási ellátásokról az, ami alátámasztja a korábbi jogviszonyokat, tehát nincs erről a két helyről más dokumentum. Ez a két munkahely, intézmény a jubileumi jutalom idejébe beszámítható?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom a költségvetési szférában ledolgozott időket honorálja. A Kjt. 78. §-a és 87/A. §-ának (1) bekezdése alapján a jubileumi jutalomra jogosító időbe többek között beszámítandóak a Kjt. hatálya alá tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Közfoglalkoztatottként eltöltött idő és az óvónői szakmai gyakorlat

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, Gyakornok vagy Pedagógus I. besorolásom lenne? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Az önkormányzat ezért nem létesíthet közvetlenül közfoglalkoztatási jogviszonyt óvodapedagógusi feladat ellátására, ha pedig ilyen módon foglalkoztatták, az nem volt jogszerű. Nem tiltott viszont az, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Pedagógus besorolása a "hatéves szabály" alapján

Kérdés: Önkormányzatunk óvodájába óvodapedagógust szeretnénk felvenni, aki 2020-ban szerezte meg a diplomáját, előtte 11 évet vállalkozói szférában dolgozott. A hat évet meghaladó bármely munkaviszonyt figyelembe kell venni? Gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...kerül besorolásra. (Egy év szakmai gyakorlatot kizárólag az osztatlan tanárképzésben részt vevők esetében kell figyelembe venni, az óvodapedagógusokra tehát minden esetben a két év vonatkozik). A 326/2021. Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:    

Besorolás óvodapedagógus-diploma megszerzésére tekintettel

Kérdés: A dolgozó 2019. augusztus 26-a óta dolgozik pedagógiai asszisztensként (besorolása C/2, 2022. január 1-jén változna C/3-ra), és ezt megelőzően 2,5 évet dolgozott még óvodában közalkalmazottként, illetve 4 hónapot más területen munkaviszonyban. 2021. június 14-én szerzett óvodapedagógus-diplomát, így óvodapedagógus-munkakörben kívánja az intézmény tovább foglalkoztatni. Abesorolását illetően helyesen járunk-e el az esetében, ha gyakornoki fokozatba soroljuk (hiszen átkerül a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá), és mivel van szakmai gyakorlata, de 6 év munkaviszonnyal nem rendelkezik, ezért 6 hónap gyakornoki időt kötnénk ki számára? A korábbi besorolása "magasabb" (C/2), ezért esetleg őt PedI/2-be kellene besorolni, minősítő vizsga nélkül? Melyik besorolás a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...nem írják, pontosan mikortól kívánják a pedagógiai asszisztensük kinevezését óvodapedagógus-munkakörre módosítani, ezért vélelmezzük, hogy 2021. szeptember 1-jétől kerülne erre sor. Válaszunkat az Önök által megadott adatok alapján fogalmazzuk meg. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:  

Besorolási fokozat megőrzése

Kérdés: Fuvolatanárként dolgozom, besorolásom Pedagógus I., 3. fizetési kategória. A tanítás mellett végzem az óvodapedagógusi főiskolát. Ha ennek elvégzését követően óvodapedagógusként helyezkednék el, akkor megmarad a Pedagógus I. fokozatom, vagy ismét Gyakornokként kell nekifutnom az előmenetelnek?
Részlet a válaszából: […] ...fuvolatanár (alapfokú művészeti iskolában szakmai tárgyat tanító tanár) és az óvodapedagógus-munkakör is pedagógus-munkakörnek számít a 326/2013. Korm. rendelet 6. melléklete szerint. A besorolás, a fokozatok megállapításának szabályai mind a két munkakört...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:    

Gyermeklétszámhoz igazodó vezetői pótlék változása

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől az óvodavezetők és helyetteseik az előző nevelési év október 1-jei gyermeklétszám után kapják a vezetői pótlékukat. A fenntartásunkban lévő óvoda gyermeklétszáma szeptembertől lecsökken. Mikortól kell ezt figyelembe venni a pótlék megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 2020. július 1-jétől hatályos 16. §-ának (5d) bekezdése szabályozza a magasabb vezetőket megillető pótlékokat. Az (5a) bekezdés szerint a nevelési-oktatási intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:    

Nyugdíjas óvónő foglalkoztatása szünetelő nyugdíjfolyósítással

Kérdés: Önkormányzati fenntartású költségvetési intézménynél öregségi nyugdíjas (nők 40) óvónőt lehet-e alkalmazni teljes munkaidőben, teljes óvodai nevelési évre, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel úgy, hogy a nyugdíjáról nem kell lemondania? A1700/2012. Korm. határozatban foglalt kormányengedély alkalmazható-e? Az Mt. alapján történő foglalkoztatás hatással lenne-e a normatíva számítása szempontjából? Az intézménynél az alkalmazottak mind a Kjt. alá tartoznak.
Részlet a válaszából: […] A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (1700/2012. Korm. határozat) 1.1. pontja úgy fogalmaz, hogy a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:  

Óvodavezető-helyettes - a megbízás feltételei

Kérdés: Településünk óvodájában a gyereklétszám 50 fő feletti. A 326/2013. Korm. rendelet szerint kötelező intézményvezető-helyettest kinevezni. Az intézményvezető-helyettesnek rendelkeznie kell intézményvezetői szakképzettséggel?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 21/A.-21/B. §-a tartalmazza az intézményvezetői megbízás - többek között - képzettségi feltételeit, és a 21/A. § (1) bekezdésének b) pontja írja elő, hogy az intézményvezetői megbízás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Pedagógusbesorolás legalább hat év jogviszonyban töltött idővel

Kérdés: Egy óvodapedagógus 2020 nyarán szerezte meg a diplomáját, azt követően 4 hónapot dolgozott óvodapedagógusként. Ezt megelőzően, 2010-ben szerzett nem szakirányú alapfokozatú diplomát, majd három évig óvodában, két évig családi napköziben pedagógiai asszisztensként dolgozott. Közben végezte az óvodapedagógusi tanulmányait. Nyelvvizsgája megszerzéséig abszolutórium alapján, diploma nélkül két évig óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatták. Ezek mind közalkalmazotti jogviszonyok voltak. Besorolható-e Pedagógus I. fokozatba, hiszen rendelkezik hat év bármilyen munkakörben eltöltött jogviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...ágazatban töltött, de a munkakörre előírt képesítés hiányában. E feltételeknek a felsorolt közalkalmazotti jogviszonyok megfelelnek, az óvodapedagógust tehát nem kell minősíteni a Pedagógus I. fokozatba sorolásához.Ez alól az alábbi esetek kivételek: A "hatéves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címkék:      
1
2
3
4