Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Belső ellenőrzés - a vezető személye

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 21. (Munkaügyi Levelek 218. szám, 4260. kérdés)

Olvasói kérdés A polgármesteri hivatalban elkülönült szervezeti egység (ellenőrzési osztály, amely 3 főből áll) feladatkörébe tartozik a belső ellenőrzési tevékenység ellátása. A 370/2011. Korm. rendelet 2. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy. Az ellenőrzési osztály vezetője nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti, végig mentesítve a munkavégzés alól. Afelmentési idő alatt az osztályvezető helyett a munkaköri leírásban kijelölt helyettese elláthatja-e a belső ellenőrzési vezetői feladatokat. vagy megbízható-e ezzel a feladattal? A felmentési idő leteltét követően, ha az osztályon több belső ellenőr is van, és nem kerül sor azonnal új osztályvezető kinevezésére, kijelölhető-e bármelyikük belső ellenőrzési vezetőnek, és ezzel nem sérti-e a hivatkozott rendelkezést a költségvetési szerv vezetője?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]felmentési idejét töltő - tehát távol lévő - belső ellenőrzési vezetőt helyettesíteni szükséges. Annak a belső ellenőrnek, akinek a munkaköri leírásában szerepel, hogy a belső ellenőrzési vezetőt távolléte esetén helyettesíti - saját munkaköre mellett vagy helyett -, köteles ellátni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat, a helyettesítést elrendelő munkáltatói utasításban, a munkaköri leírásában, valamint a polgármesteri hivatal belső szabályzataiban (szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, közszolgálati szabályzat) foglaltak szerint. Ez a helyettesítési rend nem sérti a 370/2011. Korm. rendelet 2. §-ának c) pontját, és a Kttv. rendelkezéseivel is összhangban áll.A felmentési idő leteltét követően a belső ellenőrzési vezetői munkakörbe - amennyiben a jegyző nem nevez ki rögtön egy új belépő köztisztviselőt vagy az egyik belső ellenőr kollégát - ideiglenesen továbbra is átirányítható valamelyik belső ellenőr. Figyelemmel arra, hogy a belső ellenőrzési vezetői munkakört - bár ideiglenesen, de - ebben az esetben is betölti egy köztisztviselő, ez az állapot sem sérti a 370/2011. Korm. rendelet 2. §-ának c) pontját.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Műszakvezetői beosztásban dolgozom a munkahelyemen. Munkaterületem sajátossága, hogy itt csak képzett gépkezelők dolgoznak, azaz hiányzásuk esetén helyettesítésüket diákkal, lízingelt munkaerővel nem lehet megoldani. Ez évben az ilyen hiányzások miatt én a műszakvezetői...

Tovább a teljes cikkhez

Kft.-nkben a munkáltatói jogkört az egyik ügyvezető gyakorolja. Gyakran előfordul azonban, hogy tartós külföldi távolléte miatt helyettesíteni szükséges. Milyen módon jogszerű a helyettesének kijelölése akadályoztatása esetén?

Tovább a teljes cikkhez

Tanítóként dolgozom heti 40 órában egy iskolában, délután napközis órákat is tartok. Az órarend szerint hétfőn és szerdán 5-5, kedden és pénteken 4-4, csütörtökön 7 órám van, emellett hétfőn és szerdán feltételesen 1-1 óra helyettesítésre is be vagyok írva (ha...

Tovább a teljes cikkhez

A 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (5) bekezdése az egy pedagógusnak elrendelhető eseti helyettesítés időkorlátjait állapítja meg. Mivel a szabályban szereplő keretek között elég nagy mozgástere van a munkáltatónak, hogyan kell biztosítanunk az arányos és egyenletes...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére