Keresés eredménye

3 találat a megadott leltárhiány tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kártérítés áfával növelt értékben
Kérdés: A kereskedelmi cégnél a munkavállalók által fizetendő leltárhiányt bruttó fogyasztói áron állapítják meg, és fizettetik ki a leltárfelelősséget vállalt személyekkel. Az áfát a cég az eladott áruk esetében, a pénztárgép forgalma után fizeti meg, vagyis teljesíti az áfafizetési kötelezettségét. A hiányzó áru nem kerül értékesítésre, a munkavállalóknak mégis miért kell a bruttó fogyasztási ár értékében fizetni? Az így "befolyó" áfát a cégnek be kell fizetni adóként?
Részlet a válaszból: […]károsult vagyonában beállott értékcsökkenést;b) az elmaradt vagyoni előnyt; ésc) a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket [Mt. 177. §, 179. § (5) bek., Ptk. 6:522. (2) bek.].Leltárhiány esetében elsősorban a vagyonban beállt értékcsökkenés következik be; ez a leltári készletnek nem a fogyasztói (eladási) ára, hanem az az értéke, amelyen a dolgot újra be lehetne szerezni. Elvileg az elmaradt vagyoni előny is követelhető, vagyis az az érték, amelyre a munkáltató a hiány be nem következése esetén szert tett volna; önmagában azonban az nem minősül annak, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3004
2. találat: Raktáros kártérítési felelőssége
Kérdés: Raktárosként anyagi felelősséggel tartozom-e azokért az eszközökért, anyagokért, amelyek a munkahelyen, az udvaron vannak elhelyezve, nem zárható helyen? Most ilyen eszközért akarnak felelősségre vonni.
Részlet a válaszból: […]amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 180. § (1), (3) bek.]. A leltárhiányért való felelősség objektív, a teljes leltárhiányra (kárra) vonatkozik, de éppen ezért csaka) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbád)) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzésfeltételeinek együttes fennállása esetén állapítható meg [Mt. 182. § (1)-(2) bek.].A felelősség és ennek nyomán a kártérítés mértékének megállapításánál ilyen esetben is figyelembe kell venni az eset összes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2906
3. találat: Leltárhiányért fennálló kárigény érvényesítése a munkaviszony megszüntetése után
Kérdés: A munkavállaló felmondása miatt a munkaviszonya megszűnt. A felmondási ideje alatt betegállományban volt, mialatt a munkáltató leltárt tartott. A megállapított leltárhiány megfizetésére a munkaviszony megszűnte után a munkáltató milyen módon tarthat igényt: fizetési felszólítással, fizetési meghagyással vagy a bíróság útján?
Részlet a válaszból: […]történő munkavégzés [Mt. 182. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a fenti feltételeknek megfelel, a munkáltató megalapozottan követelheti a leltárhiánnyal kapcsolatos kárigényét. A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét csak a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti. Ha a leltárhiánnyal összefüggésben büntetőeljárás indul, e határidő harminc nap, és a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerős határozatának közlését követő napon kezdődik (Mt. 188. §). Mivel az Mt. által rögzített határidő jogvesztő, ezt követően a munkáltatói kártérítési igény nem érvényesíthető.Ha a munkavállaló a leltárhiány alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2717