Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Óvoda gazdasági vezetőjének kinevezése - a munkáltatói jogkör

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. június 29. (Munkaügyi Levelek 214. szám, 4172. kérdés)

Olvasói kérdés A 326/2013. Korm. rendelet 21. §-ának b)-c) pontjai szerint köznevelési intézményben vezetői megbízásnak minősül a gazdasági vezetői megbízás. Az óvoda mint önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve a képviselő-testület. Az Áht. 9. §-ának d) pontja szerint a költségvetési szerv irányítása (...) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása hatáskörének gyakorlását jelenti. A Mötv. 42. §-ának 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés, vezetői megbízás. A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint a vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, a 20/A. § (6) bekezdése alapján pedig a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén kell a pályázót háromtagú bizottságnak meghallgatni, mely véleményt mérlegelve dönt a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a vezetői megbízásról. Fentiek figyelembevételével kérdeznénk, hogy az óvoda gazdasági vezetőjének (vezető) kinevezése kinek a hatáskörébe tartozik (képviselő-testület vagy polgármester)? Több olyan önkormányzati pályázati felhívással találkoztunk, ahol a képviselő-testületet, de olyannal is, ahol a polgármestert jelölték meg döntéshozónak. Tekintettel arra, hogy csak a magasabb vezetői pályáztatás esetén - a vezetői pályázat esetén pedig nem - kell a pályázót a háromtagú bizottságnak meghallgatni, az óvoda gazdasági vezetője esetében a képviselő-testület vagy a polgármester a bizottság véleményének bekérése nélkül is dönthet?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megbízási joga is - az irányító szerv vezetője gyakorolja. A Mötv. 65. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a képviselő-testület elnöke, a 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pedig irányítja a polgármesteri hivatalt, tehát ő tekintendő az irányító szerv (önkormányzat) vezetőjének. A kérdésben említett Mötv. 42. §-ának 2. pontja, mely alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés, vezetői megbízás, tehát ebben az esetben nem alkalmazható, ugyanis sem a Mötv., sem az Áht., sem a 368/2011. Korm. rendelet nem írja elő, hogy az önkormányzati költségvetési szerv gazdasági vezetője feletti kinevezési, megbízási jogkört - az Áht. 9/A. §-ának (1) bekezdésétől eltérően - a képviselő-testületnek, nem pedig a polgármesternek kellene gyakorolnia.Ezzel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy a Kjt. 83/A. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. Azonban az önkormányzati fenntartású óvoda gazdasági vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya az óvodával mint költségvetési intézménnyel, nem pedig közvetlenül a fenntartó önkormányzattal áll fenn, ezért a 83/A. § (1) bekezdése rá nem alkalmazható.A Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetére írja elő, hogy a kinevezési jogkör[…]

Figyelmébe ajánljuk

A polgármesteri hivatalban elkülönült szervezeti egység (ellenőrzési osztály, amely 3 főből áll) feladatkörébe tartozik a belső ellenőrzési tevékenység ellátása. A 370/2011. Korm. rendelet 2. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső...

Tovább a teljes cikkhez

Többször halljuk azt a vélekedést, hogy a helyi önkormányzatok által létrehozott költségvetési szervek (pl. iskolák, óvodák) intézményvezetői tekintetében nem az adott költségvetési szerv, hanem az önkormányzat a munkáltató. Véleményük szerint helyes ez az álláspont?

Tovább a teljes cikkhez

Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati fenntartású iskolában lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni főállású dolgozókat, nem közalkalmazottként, hanem Mt. hatálya alá tartozóként?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére