Munkavégzés megtagadása a munkaszerződés szerinti telephelyen


Munkavállalóink munkaszerződésében szerepel egy olyan rendelkezés, amely szerint a munkavállalók munkahelye nem egyetlen, hanem több konkrétan meghatározott telephely. Mivel cégünk átszervezést hajt végre, melynek keretei között az egyik telephelyet bezárni kényszerülünk, a munkaszerződések e rendelkezése alapján az ott dolgozó munkavállalókat arra utasítjuk, hogy egy másik (a szerződésükben is rögzített) telephelyen vegyék fel a munkát. Már most látható, hogy lesz olyan munkavállaló, aki nem lesz hajlandó erre. Ebben az esetben felmondhatunk-e neki?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. augusztus 31-én (217. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4243

[…] általános magatartási követelmények közül például a méltányos mérlegelés, amelynek értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [Mt. 6. § (3) bek.].Azt, hogy e rendelkezés sérelme fennáll-e az adott esetben annál a munkavállalónál, aki megtagadni készül a munkáltató utasítását, a leírt tényállás alapján pontosan nem tudjuk ugyan megítélni, azonban kétségkívül elképzelhető olyan eset, amelynél az utasítás megtagadása jogszerű lehet. Ilyen, ha például a munkavállaló a kiskorú gyermekeit egyedül neveli, és a lakóhelye, valamint az "új" telephely közötti távolság miatt elháríthatatlan akadályba ütközne, hogy róluk, illetve elhelyezésükről kellő segítség híján megfelelően gondoskodhasson a munkavégzés kezdetekor vagy annak végeztével (például már akkor el kellene indulnia dolgozni, amikor még nem is nyit ki az óvoda, vagy az utazási idő miatt csak az óvoda zárását követően lenne képes visszaérni).Ha azonban nincs ilyen vagy ehhez hasonló körülmény, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.