Ittasan a munkahelyen

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha a több éve már nálunk dolgozó munkavállalónk ittasan jelent meg a munkavégzés kezdetekor, és amikor közöltük vele, hogy ennek következményei lesznek, ő vállat vont, és közölte, úgysem szüntethetjük meg a munkaviszonyát, mivel várandós?
Részlet a válaszából: […] A várandósság mint felmondási tilalom a munkavállalót csak a munkáltató általi felmondással [Mt. 65. § (3) bek. a) pont] szemben védi meg. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a várandósság tartama alatt jogszerűen nem közölhet a munkavállalóval felmondást. Nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Munkavállalók szondáztatása

Kérdés: Köteles a munkaadó szondáztatni? Ha igen, milyen gyakran és a dolgozók hány százalékát? Köteles róla jegyzőkönyvet vezetni?
Részlet a válaszából: […]  Sem a korábbi, sem az új Mt. nem írja elő, hogy a munkáltatóköteles lenne a munkavállalókat szondáztatni. Ugyanakkor szondáztatásra sorkerülhet annak érdekében, hogy a munkáltató ellenőrizhesse, hogy a munkavállalóbetartja-e a törvényes kötelezettségeit. Ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Rendkívüli munkaidő – idénymunka esetén

Kérdés: A kollektív szerződésben az áll, hogy 12 munkanap után egy nap pihenőnap kiadása kötelező. Aratáskor megteheti-e azt a munkáltató, hogy a 13. napra rendkívüli munkát rendel el, a 14. naptól pedig újrakezdi a munkanapok ledolgoztatását?
Részlet a válaszából: […] Az aratás idénymunkának minősül, hiszen megfelel az Mt. 117.§ (1) bekezdés j) pontjában szereplő definíciónak, miszerint idénymunka azolyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatástermészete miatt – a munkaszervezés körülményeitől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Rendkívüli felmondás – a munkavédelmi oktatás elmulasztásáért?

Kérdés: Cégünk a délelőttös műszak végén és a délutános műszak elején – a munkavállalók együttes oktatása érdekében – kötelező munkavédelmi oktatást szervezett, egyik munkatársunk azonban megtagadta a részvételt. Az oktatás megkezdését követően kollégáját kérte meg arra, hogy helyette is írja alá a jelenléti ívet, majd ezek után engedély nélkül eltávozott. Számon kértük a mulasztást, ám arra nem tudott ésszerű okot találni. Ezt követően rendkívüli felmondással megszüntettük a munkaviszonyát. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 96. § (1) bekezdésének a) pontja alapján bármelyikfél megszüntetheti a munkaviszonyt többek közt akkor, ha a másik a munkaviszonybólszármazó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággaljelentős mértékben megszegi. Megítélésünk szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Alkoholkontroll – a jogszerűség határa

Kérdés: Munkahelyemen napi rendszerességgel végeznek alkoholvizsgálatot. Korábban nem kifogásoltam az eljárást, hiszen a kollektív szerződésünk is rögzíti, hogy tilos a munkaidő előtti, illetőleg a munkaidő alatti alkoholfogyasztás. Mostanában viszont naponta többször is megszondáztat a főnököm, ami kifejezetten egy személyes konfliktusból fakad. Felháborít az igazságtalanság és a kollégáim előtti megaláztatás. El kell tűrnöm a vizsgálatokat? Félek, hogy egy esetleges ellenszegülésem esetén rendkívüli felmondással elbocsátanak.
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. 60. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló csakbiztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát. A munkavállalóezen kötelezettségéből eredően munkaidőben nem lehet alkoholtól befolyásoltállapotban, ezt a munkáltató megfelelő vizsgálattal jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.