Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott munkavégzés megtagadása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkavégzés megtagadása a munkaszerződés szerinti telephelyen

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződésében szerepel egy olyan rendelkezés, amely szerint a munkavállalók munkahelye nem egyetlen, hanem több konkrétan meghatározott telephely. Mivel cégünk átszervezést hajt végre, melynek keretei között az egyik telephelyet bezárni kényszerülünk, a munkaszerződések e rendelkezése alapján az ott dolgozó munkavállalókat arra utasítjuk, hogy egy másik (a szerződésükben is rögzített) telephelyen vegyék fel a munkát. Már most látható, hogy lesz olyan munkavállaló, aki nem lesz hajlandó erre. Ebben az esetben felmondhatunk-e neki?
Részlet a válaszból: […]általános magatartási követelmények közül például a méltányos mérlegelés, amelynek értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [Mt. 6. § (3) bek.].Azt, hogy e rendelkezés sérelme fennáll-e az adott esetben annál a munkavállalónál, aki megtagadni készül a munkáltató utasítását, a leírt tényállás alapján pontosan nem tudjuk ugyan megítélni, azonban kétségkívül elképzelhető olyan eset, amelynél az utasítás megtagadása jogszerű lehet. Ilyen, ha például a munkavállaló a kiskorú gyermekeit egyedül neveli, és a lakóhelye, valamint az "új" telephely közötti távolság miatt elháríthatatlan akadályba ütközne, hogy róluk, illetve elhelyezésükről kellő segítség híján megfelelően gondoskodhasson a munkavégzés kezdetekor vagy annak végeztével (például már akkor el kellene indulnia dolgozni, amikor még nem is nyit ki az óvoda, vagy az utazási idő miatt csak az óvoda zárását követően lenne képes visszaérni).Ha azonban nincs ilyen vagy ehhez hasonló körülmény,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4243

2. találat: Vírusveszély - keresőképtelenség, munkamegtagadás

Kérdés: Könyvtárat működtetünk, több munkatársunk a koronavírus-fertőzés szempontjából a többszörösen veszélyeztetett csoportba tartozik (nyugdíj előtt állnak, vagy nyugdíjasként dolgoznak, sokaknak többféle krónikus betegsége is van, tömegközlekedéssel járnak munkába). Több szakértői vélemény szerint a járvány az őszi-téli hónapokban fel fog lángolni. Szeretnénk ezért előre tervezni, hogy a veszélyeztetettség okán, egészségügyi indokkal táppénzes állományba küldhetjük-e az érintett munkavállalókat? Maguk a munkavállalók megtagadhatják-e a munkavégzést? Intézményünk olyan archiválási feladatokat is ellát, amelyeket akkor is el kell végezni, ha egyébként a könyvtárat olvasók nem látogatják.
Részlet a válaszból: […]beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. Ha azonban sem maga a munkavállaló nem beteg, sem közegészségügyi elkülönítésről, zárlatról nincs szó, önmagában a veszélyeztetettségre tekintettel a munkavállaló nem minősül keresőképtelennek. Ezért táppénzre sem jogosult.A munkavállaló akkor jogosult megtagadni a munkáltató utasítását, ha az az egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti [Mt. 54. § (2) bek.]. Ehhez azonban közvetlen és súlyos veszély kell (pl. igazolt fertőzés a munkahelyen az alkalmazottak vagy az ügyfelek között), a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3947

3. találat: Sztrájk vagy munkavégzés megtagadása

Kérdés: Egy nagyvállalatnál dolgozom, és nagyon elégedetlen vagyok a jelenlegi munkakörülményekkel. Többször jeleztem ezt a felettesemnek, de változás nem történt. A kollégáim sajnos nem mernek szót emelni. Arra gondoltam, hogy annak érdekében, hogy nyomatékosítsam a helyzet tarthatatlanságát, sztrájkolni fogok. A munkáltatóm viszont azzal fenyeget, hogy emiatt felmond nekem. Megteheti ezt? Úgy tudom, hogy a munkavállalóknak van joguk a sztrájkhoz.
Részlet a válaszból: […]§ (1) bek.]. A jogszerű sztrájkban részt vevő munkavállalót megilletik a munkaviszonyból eredő jogosultságok [Sztrájktv. 6. § (2) bek.]. A sztrájk miatt kiesett munkaidőre - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállalót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg [Sztrájktv. 6. § (3) bek.]. Ezen jogosultságok azonban csak jogszerű sztrájk esetén járnak a munkavállalónak.Mivel a törvény egyértelműen a "dolgozókat", és nem az egyént részesíti a sztrájkhoz való jogban, egyetlen munkavállaló nem tud jogszerűen sztrájkot folytatni. Akcióját a munkáltató jogellenes munkamegtagadásnak fogja tekinteni, és erre figyelemmel jogszerűen megszüntetheti felmondással a munkavállaló munkaviszonyát. A bírói gyakorlat is arra az álláspontra helyezkedik, hogy a törvény értelmében egyetlen személy jogszerűen sztrájkot nem folytathat. A BH1996.563. számú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,