Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Szervizdíj az alapbér részeként

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. július 17. (Munkaügyi Levelek 151. szám, 3002. kérdés)

Olvasói kérdés Az étteremben, ahol dolgozom, a vendégek részére szervizdíj kerül felszámításra, amelyet az esetleges borravalóval együtt a munkáltató feloszt a műszak között. Az így felosztott összeget a zárás során levonja a havi nettó alapbéremből (ha többet kapok a béremnél, akkor azt persze megtarthatom). Jogosan teszi ezt a munkáltató?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérb ő l való levonások jogcímét és összegét ellen ő rizni tudja [Mt. 155. § (1) - (3) bek.].A felszolgálási díj (szervizdíj) felosztása jogszabály alapján egyébként is kötelez ő ; azt havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közrem ű köd ő knek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének - külön jogszabályokban meghatározott - adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával. A felszolgálási díj közrem ű köd ő k közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltet ő nek - ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet m ű ködik - az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem m ű ködik, a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltet ő nek a közrem ű köd ő kkel kell írásban megállapodnia [71/2005. GKM rendelet 1. § (4) - (5) bek.].A[…]

Figyelmébe ajánljuk

A munkabér mértéke munkaidő-csökkentés nélkül csökkenthető-e, ha a cég gazdaságilag olyan rosszul áll, hogy nem áll módjában kifizetni a munkabért, viszont elküldeni sem tudja az embereit, mert a cég működésképtelenné válna?

Tovább a teljes cikkhez

Az Mt. 146. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkavállalót távolléti díj illeti meg a szabadság tartamára. Az Mt. 148. §-ának (1) bekezdése értelmében a távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári hónapra (irányadó...

Tovább a teljes cikkhez

A Munkaügyi Levelek 146. számában a 2891. számon, az "Egy órára járó bér kiszámítása a havi alapbérből" című cikkel kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. Véleményem szerint a levezetés nem helyes, mert az idézett Mt. 136. §-ának (3) bekezdése nem az általánostól...

Tovább a teljes cikkhez

A távolléti díj számítási módjának változása alapján előfordulhat, hogy egyes hónapokban a dolgozók nem kapnák meg adott hónapra a munka­szerződésben meghatározott besorolási bérüket a 174-es osztószám miatt? Helyesen járunk-e el, ha a törvény előírásának...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére